Author Topic: Airsoft-relvad õiguslikus mõttes - mänguasi või midagi enamat?  (Read 3236 times)

Offline RomeoEcho

 • Tavakasutaja
 • Posts: 23
  • View Profile
Kriban siia õigusliku analüüsi airsoft-relvade õiguslikust staatusest hetkel kehtivast relvaseadusest tulenevalt. Antud analüüs ei sisalda selleteemalisi kohtulahendeid, mida minu teada ei ole (kui eksin, andke teada). Uus, meedias palju kõmu tekitanud relvaseaduse redaktsioon meie hobi ei mõjuta.

 Relvaseaduses ei ole hetkel softirelvi otsesõnu kuhugi liigitatud. Mis aga ei tähenda, et need kõikidest piirangutest vabad oleksid. Toon välja kolm võimalikku tõlgendust, millega võiks õiguslikus mõttes olla tegu.


  1. Mänguasjad – tegelikult on väga ebatõenäoline, et keegi softirelvi nendeks peaks. Mitte ükski fakt peale tähtsusetu asjaolu, et sarnaseid relvi müüakse mänguasjapoodides „kuulipüssidena“ ka väiksetele lastele, ei toeta seda tõlgendust. Me ise võime väita, et tegemist on just nendega, ent oluliselt enam loeb politseinike ja kohtunike arvamus. Seega on softirelv pigem üks alljärgnevatest.

  2. Piiramata tsiviilkäibega relvad – see on kõige tõenäolisem tõlgendus. Vähegi loogilise mõtlemisega inimesed (s.h. politseinikud ja kohtunikud) loevad seadusest välja, et softirelva puhul on tegemist pneumorelvaga (RelvS § 11 lg 3: "Pneumorelv - relv, milles lendkeha saab suunatud liikumise suruõhu või muu surugaasi energiast"). Kuni 4,5 mm kaliibriga pneumorelvad kuuluvad piiramata tsiviilkäibega relvade hulka (RelvS § 18 lg 1 p.2). Softirelvad on küll 6 mm kaliibriga, ent võib loota, et ka need tõlgendatakse kuni 4,5 mm pneumorelvade alla, kuna reeglina on softirelvad vähem võimsamad kui 4,5 mm õhkrelvad, mille piiramiseks see seadusepunkt loodud on. Vastavalt RelvS § 74 lg 2 p. 2-le on piiramata tsiviilkäibega relvi, mille hulka selle tõlgenduse järgi softirelvad kuuluvad, KEELATUD MÜÜA ALLA 18-AASTASTELE ISIKUTELE.

  3. Piiratud tsiviilkäibega relvad – see oleks kõige ebameeldivam tõlgendus, ent minu hinnangul mitte väga tõenäoline. Seadust otsesõnu lugedes on piiramata tsiviilkäibega relvad „kuni 4,5 mm kaliibriga“. Softirelvad on numbriliselt suurema kaliibriga, järelikult oleks tegemist RelvS § 19 lg 1 p 2 järgi („pneumorelvad, välja arvatud § 18 lõike 1 punktis 2 nimetatud pneumorelv“ ehk kõik ülejäänud üle 4,5 mm õhkrelvad) piiratud tsiviilkäibea relvad. Need aga vajavad juba omamiseks relvaluba (RelvS §19 lg 2). Ehk lihtsalt öelduna – softirelvade omamine nõuaks selle tõlgenduse järgi relvaloa omamist sarnaselt UK-le.


Hetkel ei tea mitte keegi, misasi ametlikult see softirelv on. Seda kuni esimese kohtujuhutmini, kus kohus peab hakkama defineerima, mis on softirelv. Kohtu tõlgendus toimib üldiselt seaduse augutäitena. Ja vastus on üks kolmest ülalkirjeldatud variandist. Oletame, et kohus leiab, et tegemist on 3. variandi ehk piiratud tsiviilkäibega relvadega. Sel juhul saaks kohtu all olev airsofter automaatselt väärteomenetluse ja süüdimõistmise korral kas trahvi kuni 100 trahviühikut või aresti (RelvS § 893 lg 1). Pole eriti meeldiv väljavaade. Ühtlasi tähendaks selline otsus ka seda, et kuni kõrgemate kohtuastmete samateemaliste otsusteni või seadusemuudatuseni, mis selgesõnaliselt defineeriks softirelva, peab hakkama eeldama, et softirelv on piiratud tsiviilkäibega.

Mingis mõttes oleks hea, kui keegi viiks airsofti relvade õigusliku staatuse ka seadusesse, oleks kõvasti kindlam tunne, aga siin ei saa me kunagi kindlad olla, kuidas Justiits- ja Siseministeeriumi spetsialistid meie hobi näevad. Seetõttu sobib meile kõige paremini hoopiski praegune variant, kus softirelvad ei ole veel õiguslikult reguleeritud, kuid on toimiv iseregulatsioon, mis jätab meile ikkagi suhtelise vabaduse oma hobiga tegeleda, ent samas kohustab ka käituma vastutustundlikult. Igasugune negatiivne avalik tähelepanu airsoftile võib kaasa tuua mõne seadusemeistri idee hakata seda temaatikat õiguslikult reguleerima, mis kohe kindlasti tähendaks meie jaoks negatiivseid muudatusi.

Kokkuvõtteks soovitan käsitleda airsofti-relvi nagu 2. variandis käsitletud piiramata tsiviilkäibega relvi:
1) tegemist on relvadega, relvi tuleb avalikus kohas kanda alati varjatult
2) alaealistel olgu täiskasvanud saatja või mängukorraldaja, kes võtab (kasvõi formaalse) vastutuse alaealise relvakasutuse eest (et nt. politseinik ei saaks väita, et alaealine käitles airsoft-relva ilma täiskasvanu järelvalveta)
3) relvakauplustel soovitan mitte müüa softirelvi alaealistele

Kommentaarid ja arutelu vägagi teretulnud.

Offline Bjorn

 • Administraator
 • Tavakasutaja
 • *****
 • Posts: 1414
  • View Profile
  • Airsoft foorum
Lisan siia juurde, et mina, Illimar @relvad.ee ning Marek @militaarseiklus kohtusime töögrupiga paar nädalat tagasi, kelle eesmärgiks oli airsoft, õhkrelvad ja paintballi markerid kõik kirjutada seadusesse lahti, kuna vana relvaseadus ei vasta enam tänapäeva suundadele. Andsime oma parimad mõtted neile edasi ning kuulasime nende plaane.

Lühidalt on oodata midagi järgmist (mis puudutab airsofti osa):
Airsoft relvad saavad tõenäoliselt olema relvaseadusesse sisse kirjutatud piiramata käitlemisega eriliigina alates teatud vanusest. Mis vanus see on (nt. 14, 16 või 18a) selgub hiljem. See ei mõjuta airsoft relvade kasutamist spordiala harrastamise mõistes mänguplatsidel või loaga aladel. Küll aga tähendab see, et osta ning nt. iseseisvalt transportida airsoft relva tohib alates teatud vanusest. Sisuliselt on vaikimisi mingid reeglid juba praegu olemas, aga mitte seaduse tasandil kirjas.

Küsimus, et miks tuldi välja ideega reguleerida valitsuse poolt airsofti? Põhjus pidavat olema selles, et hetkel ei ole täpselt määratletud airsoft relva staatus ning sellest tulenevalt ei saa kaebuse korral alati sobivat õigusakti rakendada. Pärast seaduses reguleerimist on täpselt selge millise punkti alusel tohib ning millisel määral karistada valesti käitunud isikut.
Tagalatoetuse e-pood: www.tagalatoetus.ee/pood

Offline vanakaru

 • Tavakasutaja
 • Posts: 222
  • View Profile
Palju õnne, 5 aasta pärast on eesti airsoft hääbunud vanade pässide friigimänguks.

Sügav kummardus erinevatele juriidikas urgitsejatele

Offline BULLDOZER

 • Tavakasutaja
 • Posts: 23
  • View Profile
Palju õnne, 5 aasta pärast on eesti airsoft hääbunud vanade pässide friigimänguks.

Sügav kummardus erinevatele juriidikas urgitsejatele

Vanakaru, ära ole nii negatiivne.
Kas sinu arvates on parem kui mõni 12-aastane tatt astub airsoftpoodi sisse laob raha letti ja kõnnib replikaga rahulikult minema.
Kes kannab siis vastutust tema tegude eest. Teadagi algab kriminaalne vastustus Eestis alates 14. Võib olla tema vanemad ei teagi, et ta läks ja ostis endale airsoft relva. Laps aga läheb sellega sõprade ees kooli eputama. Kutsutakse politsei, kes poisi ära väänavad. Kes lõpuks sellise olukorra eest vastutama hakkab.
Igal juhul oleks vaja seaduslikku regulatsiooni.

Offline aa

 • Tavakasutaja
 • Posts: 157
  • View Profile
Quote
§ 2. Seaduse kohaldamisala
 (1) Käesolevat seadust ei kohaldata:
 1) asjale, mis ei ole relvaks konstrueeritud või kohandatud, kuid mida on võimalik sellena kasutada;
Airsofti replikad pole relvaks konstrueeritud, vaid on mänguasjad, mis tähendab tegelikult, et neile ei kehti relvaseadus.

Teisest küljest ei ole paljud inimesed sellega kursis, nii et airsofti replikatega ei tasu ringi joosta suvalises kohas.

PS soovitan kasutada sõna replika, sest see sõna ei seostu relvaga ning pole paljude jaoks negatiivne. Kui ütled relv, siis praegu kohe seostub reklika relvaga, kui tegelikult pole seda.
ÕS: r`elv <22i: relva, r`elva> sõjariist

Offline Bjorn

 • Administraator
 • Tavakasutaja
 • *****
 • Posts: 1414
  • View Profile
  • Airsoft foorum
Ja sõna replika on ÕS-s olemas?
Tagalatoetuse e-pood: www.tagalatoetus.ee/pood

Offline Metsavend

 • Tavakasutaja
 • Posts: 192
 • Krytac Trident SPR MK2
  • View Profile
Eesti keeles puudub vist replikale täpne vaste. Sõna "relv" või "püss" pärast vaevalt meid piiratakse. Veepüss tunduks ka mõnele jube asi.
Kui veab, saame airsofti seadustamist meile soodsas suunas juhtida, enne kui mõni oinas airsofti relvaga suure jama kokku keerab, mis on ka ainult aja küsimus. Ja siis on juba raskem pääseda suurtest piirangutest.

Offline aa

 • Tavakasutaja
 • Posts: 157
  • View Profile
Ja sõna replika on ÕS-s olemas?
Iga keel areneb

Offline zaG

 • Tavakasutaja
 • Posts: 231
  • View Profile
Ja sõna replika on ÕS-s olemas?
Iga keel areneb
Keel võib ju areneda kuid õigusaktides saab/tuleb kasutada ainult eksisteerivaid termineid. Tegelikult on see väga hea, et airsofterite poolt on oma sisend antud, palju hullem oleks see, kui seda tehakse kunagi tulevikus õigusalase spetsialisti poolt, kes antud hobist mitte midagi ei tea.
Mis puudutab vanusepiirangusse siis nagu Bjorn juba mainis, et see ei tähenda seda, et teatud vanusest allapoole inimesed ei saa enam selle hobiga tegeleda, vaid pigem peab nende üle suurem kontroll olema (ostmine, transportimine jne). See omakorda maandab erinevaid riske, mis seda hobi halvas valguses näitaks (näiteks kui mõni alaealine oma airsofti relva kooli veab, endale aru andmata, mis jama sellest kokkuvõttes tulla võib). Selles osas teeb tegelikult militaarseiklus tänuväärset tööd, kasvatades airsofti järelkasvu kontrollitud keskkonnas.

Offline vanakaru

 • Tavakasutaja
 • Posts: 222
  • View Profile
Kui mõni tahab siin oma mendi kombeid jagada siis minu tööle kuriteoennetus keskusesse ja käigu koolides tinkivinkit mängimas. "Kallid lapsed, ärge tooge kooli püssi kaasa, mõni õpetaja võib ehmatada!"

Ja kui keegi tunneb et on ilgelt kõva jurist ja oskab seadusi Riigi Teatajast lugeda siis minu tartusse ja õppigu juristiks.

Aga jumala eest , jätke MÄNGUASJAD oma retoorikast välja

See oli otsene soov siin mõningaid eelpool sõna võtnuid Mente ja Juriste solvata

Offline zaG

 • Tavakasutaja
 • Posts: 231
  • View Profile
Re: Airsoft-relvad õiguslikus mõttes - mänguasi või midagi enamat?
« Reply #10 on: March 04, 2018, 20:42:52 »
Õnneks on nii lolli postituse peale raske solvuda.

Offline RomeoEcho

 • Tavakasutaja
 • Posts: 23
  • View Profile
Re: Airsoft-relvad õiguslikus mõttes - mänguasi või midagi enamat?
« Reply #11 on: March 04, 2018, 23:27:24 »
zaG, millest järeldad, et airsoft-relvad/replicad "ei ole konstrueeritud relvadeks"? Ka õhupüss ei pruugi olla selleks konstrueeritud (karbi peale võib mida iganes kirjutada, see ei defineeri produkti veel õiguslikult), kuid ometi läheb ta selgelt pneumorelva mõiste alla. Vaadates praegu seda teemat, ütleks, et tegemist on puhtalt tõlgendamise küsimusega.

Offline vanakaru

 • Tavakasutaja
 • Posts: 222
  • View Profile
Re: Airsoft-relvad õiguslikus mõttes - mänguasi või midagi enamat?
« Reply #12 on: March 06, 2018, 10:50:09 »
Softi relvi tehakse mänguasja tehastes. Softi relvad ei ole mõeldud kellegi pihta laskmiseks.
See mida me oma mängudel teeme, muutub karisttavaks alles siis kui keegi läheb kaebama, et ta sai haiget.
Ja siis kvalifitseerub see kehalise vigastuse tekitamine või huligaansus.
Mitte tapmiskatse relvaga.


See et softirelvad on millegi moodi ei tee neid veel relvadeks.
Palun lugege relvaseadusest mõisteid ja tehke need endale selgeks.
Tähtsad on parameetrid mitte see, et mingi asi on millegi moodi.

Kui sa lähed softi relvaga panka röövima siis ei võeta sind vastutusele Relva ebaseadusliku käsitlemise eest , vaid relvataolise esemega röövimise eest.

Need on erinevad terminid, kuigi mõne jaoks tunduvad, et üks ja sama.

Offline RomeoEcho

 • Tavakasutaja
 • Posts: 23
  • View Profile
Re: Airsoft-relvad õiguslikus mõttes - mänguasi või midagi enamat?
« Reply #13 on: March 06, 2018, 12:00:30 »
See, mida mängudel teeme, ei ole isegi siis karistatav, kui tegemist on piiramata tsiviilkäibega relvadega (tingimusel, et alaealiste osalemisel leidub mängus keegi, kes vajadusel ütleb, et tema vastutab alaealiste tegevuse eest), kuna kõik inimesed on mängudel vabatahtlikult ja aduvad võimalikke riske.

Mõtlemiseks:

Mis sisulist erinevust on 4,5mm õhupüssil ja softirelval? Praktiliselt mitte kui midagi. Tööpõhimõte - peaaegu üks-ühele sama; võimsus - nõrgemad õhupüssid lasevad ca. 180 m/s, tugevamad airsofti snaiperrelvad umbes sama väljalaskekiirust, püstolite väljalaskekiirus on enam-vähem kattuv; kaliiber - reeglina 4,5mm ja 6mm (leidub erandeid); laskemoon - plastik vs. metall liigitus ei päde, kuna ka airsoftis kasutatakse, küll harva, aga ikkagi, nt. alumiiniumkuule; välimus - mõlemad sarnanevad üldiselt tulirelvale; eesmärk - vaevalt õhupüssid inimese vastu kasutamiseks loodud on, pigem ikka sportimiseks.
Aga õhupüsside puhul nagu ei tule seda vaidlust, et kas tegemist on mänguasjaga või mitte.

Teiseks, mänguasja puhul ei saaks mitte keegi keelata sul sellega tänaval avalikult käimast. Kui kutsutakse politsei ja kiirreageerijad sind maha murravad, arvad, et lepitakse sinu seletusega, et tegemist on mänguasjaga, ja lastakse sul sellesama katmata relvaga/replicaga kohe tänavale tagasi? - Kohe kindlasti mitte. Aga samas, mille alusel keegi sind siis keelata saaks?

Kas kaheksa-aastasele müüdaks airsoft-relva? Aga kuue-aastasele? Aga mis alusel ei müüdaks, kui tegemist on mänguasjaga?

Kuidas kvalifitseeritaks spetsiaalselt Simunition-moonale konstrueeritud relv, mida ei oleks võimalik tulirelvale ümber ehitada? (Simunition-moona kohta on Eestis kasutatatud ka väljendit militaar-paintball)

Lõpetuseks: kes mäletab, siis eelmisel suvel oli juhtum, kus softirelvaga vehkinud tegelane peeti Aegna saarelt tagasi tulles laeva peal kinni. Saatsin PPA-sse järelpärimise, kas seal algatati ka väärteomenetlus ja mis oli tulemus. Juhul, kui õnnestub PPA-st see info saada, selguks kohe, kuidas hetkel riik meie relvi/mänguasju näeb.

Offline vanakaru

 • Tavakasutaja
 • Posts: 222
  • View Profile
Re: Airsoft-relvad õiguslikus mõttes - mänguasi või midagi enamat?
« Reply #14 on: March 06, 2018, 12:31:28 »
Vabandage, mis Teil viga on?

Milleks Te soovite nii kangesti mänguasju relvadeks tembeldada?
Palun ärge mängige relvataoliste esemetega või kui tahate juriidikas targutada, minge Tartu Ülikooli Tallinna kolledzisse õppima ja tehke endale MA