Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Leivaraisk

Pages: [1]
1
Ost - Vahetus - Laenutus - Ära anda / O: V.2 Gearbox (Mp5)
« on: September 12, 2020, 20:20:26 »
Pakkuge Versioon 2 gearboxe mp5-le. Kõik pakkumised on oodatud, kuid eeldan alla 100€ kulutada sellele. Võib ka mingi suvalise relva stock olla.

Kirjutage pakkumised PM-i või siia teemasse.

Vana nägi välja niisugune:

2
Üritused / 2020-09-26 Warfare Järvamaal
« on: August 19, 2020, 19:41:07 »
Tere!

Oleme väike klubi Tartumaalt ja Kesk-Eestist ning isekeskis mitmesuguseid üritusi korraldanud juba üle 10 aasta. Suuremat airsofti pole praeguseks küll aastaid toimunud, kuid hakkasin taas vaikselt toimetama.
Toimub ühe päevane lahing Järvamaal, Järva vallas, Selikülas, Ällimäe karjääris (59.072916, 25.795664).
Lahinguaeg hakkab jooksma täpselt kell 9:30 ning lõppeb pimedaga, mis peaks saabuma umbes kella 19:00 ajal.
Soovitatav kohal olla umbes tund enne lahingu algust.

Kogu tegevust juhib kahest otsast kindral, üks neist Asujate ja teine Opositsiooni poolel. Pooltel on ainult geograafilise paiknevuse ja nime erinevus.
Kindral suhtleb otse jaoülematega, kes alas nende käsku täidavad. Oma moona ja pürotehnikat võib kaasa võtta, kuid neid "müüb" sulle kindral mängu jooksul välja. (Koha peal on .20 .25 ja .43 moon). Nimelt saab kumbki pool teatud eesmärkide saavutamise eest punkte, mille eest ostetakse moona, saadetakse mehi surnute alast lahingusse, tellitakse varjendi materjale ja palju muud. Põhiliselt saab punkte kontrollpunktide vallutamise ja hoidmise eest, mida on alas kokku 4.

Üldjuhul lähevad osalemisteate andnud mängijad reamehe rolli, kuid kui sul on teised plaanid või soovid oma jaoga tulla, anna sellest märku!

Koha peal on kindlasti veel täpsem briifing.

Kaasa: Airsoft relv, kaitsevarustus, ilmastikukindel riietus, granaadid / miinid, (kui kasutad muud moona kui .20 .25 või .43, kaasa ka moon), joogivesi või lihtsalt pudel.

Koha peal saab ka ühe korra sooja toitu, kes soovib, võtab lisa kaasa.


Kõik osalejad määratakse kindlale poolele enne lahingu algust ning vahetatakse kontakte kindraliga, kellega lepitakse kokku kogu mängu algus, käik ja lõpp.


Registreerumissoov aadressile: henry.luts@gmail.com
Või PM siin foorumis.

Kaasa oleks kena võtta umbes 10€ tänutäheks orgunni, moona ja sooja söögi eest.


Ja siin on meie standartreeglid:

1. Ohutusnõuded

1.1 - Mängualas viibides on kohustuslik alati kanda kaitseprille või kaitsemaski, sõltumata mängustaatusest või tegevusest alas.
 1.1.1 - Rangelt soovituslik on kaitsta eelkõige ka suud (hambaid) laskude eest ning põlvesid ja küünarnukke põrutuste eest.

1.2 - Lähikontaktis tule vältimine - olles vastase üle eelispositsiooni saavutanud ning ta laetud relvaga sihikule võtnud, ei tohi sa tema pihta lähemal kui 5 meetrit olles tuld avada, vaid hüüad "lask", "oled surnud", "tuli" või teise lühida ja konkreetse hüüde, mis tähendab sihikulolevale mängijale kohest surma. Surnukshüütu võib küsida tõestuslasku enda kõrvale, et tõestada laskevalmidust selles situatsioonis.

1.3 - Pimesi tulistamine on alati keelatud. Käe sirutamine ümber nurga, üle tõkke või läbi avause ning tule avamine, nägemata sihtmärki, on keelatud.

1.4 - Tulerežiim hoonetes peab olema üldjuhul seatud üksiklaskudele. Erandid on välja toodud punktides
 1.4.1 - Tulerežiim hoonetes tohib olla seatud valangu peale, juhul kui pikas koridoris hoitakse katvat tuld ning oma positsioonilt ei liiguta.
 1.4.2 - Tulerežiim hoonetes tohib olla seatud valangu peale, juhul kui laskja püsib ühe koha peal ning hoiab suurel alal (näiteks saalil või siseõuel) sihikut peal.
 1.4.3 -  Tulerežiim hoonetes tohib olla seatud valangu peale, juhul kui laskmine toimub aknast välja, selgele ning avatud alale. Ühtlasi tohib väljast hoone suunas alati valangu tulerežiimi kasutada.

1.5 - Alkoholi või uimastite tarvitamine mängu jooksul on keelatud. Joobeseisundis mängualas viibimine on keelatud.

1.6 - Tuvastades ohutusnõuete rikkumist kaasmängijate hulgas oled sa kohustatud mängu peatama ning rikkumisele esmajärjekorras tähelepanu pöörama ja selle likvideerima.

1.7 - Eesti Vabariigi seaduste kohaselt on füüsilise või materiaalse kahju tekkimisel vastutajaks selle kahju tekitanud isik.
 1.7.1 - Piisava kaitsevarustuse kandmise eest vastutab igaüks ise. Ebapäedeva kaitsevarustuse tõttu tekkinud vigastused on selle varustuse kasutaja süü.

1.8 - Mänguväline tegevus mängu alas seiskab mängu koheselt. See tähendab, et kui mängu läbiviimiseks märgistatud alas liigub kõrvalisi isikuid, tuleb mäng seisata koheselt, kõik relvad kaitseriivistada ning oodata, kuni korraldus olukorra lahendab.

1.9 - Mänguvälised tsoonid on eelnevalt kokkulepitud alad, kuhu kogunevad surnud ning kust valmisolekul mängualasse sisenetakse. mänguvälises tsoonis on igasugune relvast laskmine keelatud ning seal tohib kaitsevarustuseta viibida. Mängualast on keelatud tsooni poole tulistamine või sealt tulijate küttimine neid tsooni lähedal oodates.


2. Tabamused ja Surm

2.1 - Surres pead alustuseks pikali kukkuma (juhul kui see on ohutu) ning 3 minutit paigal püsima. Mängualast surnuna lahkudes tuleb hoida kätt või relva enda pea peal või kohal, märgistades sellega selgelt mitteosalemist mängusiseses tegevuses.
 2.1.1 - "Surnud" mängijal on keelatud mängijatega suhelda või muul viisil infot vahetada. "Surnud" mängija liigub otse kogunemispaika ning jätkab tegevust vastavalt täpsustatud tegevuskavale.
 2.1.2 - "Surnud" mängija liigub otse temale määratud baasi või kogunemispaika, segamata mängutegevust. Liikuda ei tohi läbi tulejoonte või mis tahes aktiivse tegevuspaiga, kõndides vajadusel esmalt aktiivsest alast eemale ning suundudes seejärel kogunemispaiga poole.
 2.1.3 - "Surnud" mängija pihta ei tohi tulistada ning teda tuleb ignoreerida.

2.2 - Pihta saadud tabamusi loeb iga mängija enda eest ise. Korduvalt tabamusi ignoreerinud mängijatest tuleb korraldust teavitada.
 2.2.1 - Tabamus pähe surmab koheselt
 2.2.2 - Tabamus kõhtu või rindkeresse surmab koheselt
 2.2.3 - Tabamus kätte muudab käe kohe kasutuks ning tabamuse saanud käest peab pillama kõik, mida see käsi hoiab.
 2.2.4 - Tabamus jalga muudab jala kohe kasutuks ning tabamuse saanud jalale ei tohi enam toetuda.
 2.2.5 - Kätte või jalga lastud haav tuleb 3 - minuti jooksul haavasidemega siduda. Kui see ei õnnestu, siis tabamuse saanu sureb.
 2.2.6 - 2 või enam tabamust samasse sidumata jäsemesse on koheselt surmav. Seotud jäseme pihta saadud uue tabamuse puhul on käsi taas vigastatud ning tuleb kasutada uut (teist) sidet.

2.3 - Varjumine kaasaskantava objekti taha ei ole arvestatav. Kõik, mida sa endaga nö. kilbina kaasas kannad, ei ole kuulikindel ning loeb sinu kehana, ehk tabamus kantava objekti pihta võrdub lasuga pähe.
 2.3.1 - Tabamus käes oleva relva pihta ei loe tabamusena selle kandja pihta.
 2.3.2 - Põrkest või rikošetist sind tabanud kuule ei pea arvestama, juhul kui sa saad veendunud olla, et see otsetabamus ei olnud.

2.4 - Plahvatus või selle simulatsioon granaadi, miini sõi muu lõhkekeha näol tapab kõik plahvatusest kuni 5m raadiuses viibinud ning haavab mõlemat jalga 5 - 10m raadiuses viibinud mängijal. Juhul kui mängija ei ole distantsis kindel, loeb ta end vigastatuks.
3. Meditsiin

3.1 Haavata saanud käsi või jalg tuleb koheselt haavasidemega kinni siduda. Kui haava sidumine ei õnnestu 3- minuti jooksul, haavatu sureb.

3.2 Haavatud jäset ei saa enam kasutada, kuid seda on võimalik ravida meditsiini telgis või meediku poolt imerohuga.

3.3 Teine tabamus haavatud ja seotud jäsemesse vigastab uuesti. Sidumata jäsemesse tapab.

3.4 Meditsiini telk on selgelt märgistatud varjend mängualas, kus on võimalik vigastusi ravida, sisenedes telki ning oodates seal 3 minutit.
 3.4.1 - Olles äsja vigastuse saanud, ravib meditsiini telk selle täielikult terveks, kui sa 3 minuti jooksul sinna sisse jõuad ning seejärel 3 minutit telgis ootad.
 3.4.2 - Seotud, kuid halvatud jäse paraneb 3 minutit telgis viibides täielikult.
 3.4.3 - Telgis viibides oled sa haavatav. Juhul kui telgi pihta tuli avatakse, telgisviibija sureb.

3.5 - Tabamus pähe, rindkeresse, kõhtu või vaagnaluu piirakonda tapab koheselt.4. Mängu eeskirjad

4.1 MÄNG STOPP!
 Mängu seiskamine on vajalik, kui keegi saab päriselt viga, mängualasse on sisenenud kõrvalisi isikuid või mis tahes takistuse ilmnemisel on vajalik mängutegevus peatada. Mängu seiskamiseks hüüa kõva ja selge häälega "mäng stopp!" ning kuuldes kedagi mängu peatamas, pead hüüet sekundeerima. Raadioside olemasolul on kohustuslik teade edastada kõigisse kasutusel olevatesse kanalitesse.

4.2 Raadiokanalid on kummalegi poolele fikseeritud ning raadioluure on keelatud.


5. Pürotehnika

5.1 Miinidest on lubatud kasutada ohutuid, vinnastusmehhanismiga või väikese, kaetud lõhkelaenguga miine, mis ei ohusta mingil viisil ühtegi mängijat. Kogu mängus kasutatav pürotehnika peab olema heakskiidetud korraldaja poolt vahetult enne mängu.

5.2 Granaate tohib simuleerida väikeste ja ohutute paugutajatega, mida heidetakse alati kinnastatud käest, NÄHTAVALE kohale lahingväljal. Kõik vedruvinnastusega või täitegaasiga töötavad granaadid on lubatud.
 5.2.1 - Granaate ei heideta kunagi teisele mängijale otse pihta.
 5.2.2 - Lõhkekehad peavad olema pehme ning ohutu kestaga ning kasutama minimaalselt püssirohtu.


Pages: [1]