Author Topic: 2020-09-26 Warfare Järvamaal  (Read 1235 times)

Offline Leivaraisk

 • Tavakasutaja
 • Posts: 71
  • View Profile
2020-09-26 Warfare Järvamaal
« on: August 19, 2020, 19:41:07 »
Tere!

Oleme väike klubi Tartumaalt ja Kesk-Eestist ning isekeskis mitmesuguseid üritusi korraldanud juba üle 10 aasta. Suuremat airsofti pole praeguseks küll aastaid toimunud, kuid hakkasin taas vaikselt toimetama.
Toimub ühe päevane lahing Järvamaal, Järva vallas, Selikülas, Ällimäe karjääris (59.072916, 25.795664).
Lahinguaeg hakkab jooksma täpselt kell 9:30 ning lõppeb pimedaga, mis peaks saabuma umbes kella 19:00 ajal.
Soovitatav kohal olla umbes tund enne lahingu algust.

Kogu tegevust juhib kahest otsast kindral, üks neist Asujate ja teine Opositsiooni poolel. Pooltel on ainult geograafilise paiknevuse ja nime erinevus.
Kindral suhtleb otse jaoülematega, kes alas nende käsku täidavad. Oma moona ja pürotehnikat võib kaasa võtta, kuid neid "müüb" sulle kindral mängu jooksul välja. (Koha peal on .20 .25 ja .43 moon). Nimelt saab kumbki pool teatud eesmärkide saavutamise eest punkte, mille eest ostetakse moona, saadetakse mehi surnute alast lahingusse, tellitakse varjendi materjale ja palju muud. Põhiliselt saab punkte kontrollpunktide vallutamise ja hoidmise eest, mida on alas kokku 4.

Üldjuhul lähevad osalemisteate andnud mängijad reamehe rolli, kuid kui sul on teised plaanid või soovid oma jaoga tulla, anna sellest märku!

Koha peal on kindlasti veel täpsem briifing.

Kaasa: Airsoft relv, kaitsevarustus, ilmastikukindel riietus, granaadid / miinid, (kui kasutad muud moona kui .20 .25 või .43, kaasa ka moon), joogivesi või lihtsalt pudel.

Koha peal saab ka ühe korra sooja toitu, kes soovib, võtab lisa kaasa.


Kõik osalejad määratakse kindlale poolele enne lahingu algust ning vahetatakse kontakte kindraliga, kellega lepitakse kokku kogu mängu algus, käik ja lõpp.


Registreerumissoov aadressile: henry.luts@gmail.com
Või PM siin foorumis.

Kaasa oleks kena võtta umbes 10€ tänutäheks orgunni, moona ja sooja söögi eest.


Ja siin on meie standartreeglid:

1. Ohutusnõuded

1.1 - Mängualas viibides on kohustuslik alati kanda kaitseprille või kaitsemaski, sõltumata mängustaatusest või tegevusest alas.
 1.1.1 - Rangelt soovituslik on kaitsta eelkõige ka suud (hambaid) laskude eest ning põlvesid ja küünarnukke põrutuste eest.

1.2 - Lähikontaktis tule vältimine - olles vastase üle eelispositsiooni saavutanud ning ta laetud relvaga sihikule võtnud, ei tohi sa tema pihta lähemal kui 5 meetrit olles tuld avada, vaid hüüad "lask", "oled surnud", "tuli" või teise lühida ja konkreetse hüüde, mis tähendab sihikulolevale mängijale kohest surma. Surnukshüütu võib küsida tõestuslasku enda kõrvale, et tõestada laskevalmidust selles situatsioonis.

1.3 - Pimesi tulistamine on alati keelatud. Käe sirutamine ümber nurga, üle tõkke või läbi avause ning tule avamine, nägemata sihtmärki, on keelatud.

1.4 - Tulerežiim hoonetes peab olema üldjuhul seatud üksiklaskudele. Erandid on välja toodud punktides
 1.4.1 - Tulerežiim hoonetes tohib olla seatud valangu peale, juhul kui pikas koridoris hoitakse katvat tuld ning oma positsioonilt ei liiguta.
 1.4.2 - Tulerežiim hoonetes tohib olla seatud valangu peale, juhul kui laskja püsib ühe koha peal ning hoiab suurel alal (näiteks saalil või siseõuel) sihikut peal.
 1.4.3 -  Tulerežiim hoonetes tohib olla seatud valangu peale, juhul kui laskmine toimub aknast välja, selgele ning avatud alale. Ühtlasi tohib väljast hoone suunas alati valangu tulerežiimi kasutada.

1.5 - Alkoholi või uimastite tarvitamine mängu jooksul on keelatud. Joobeseisundis mängualas viibimine on keelatud.

1.6 - Tuvastades ohutusnõuete rikkumist kaasmängijate hulgas oled sa kohustatud mängu peatama ning rikkumisele esmajärjekorras tähelepanu pöörama ja selle likvideerima.

1.7 - Eesti Vabariigi seaduste kohaselt on füüsilise või materiaalse kahju tekkimisel vastutajaks selle kahju tekitanud isik.
 1.7.1 - Piisava kaitsevarustuse kandmise eest vastutab igaüks ise. Ebapäedeva kaitsevarustuse tõttu tekkinud vigastused on selle varustuse kasutaja süü.

1.8 - Mänguväline tegevus mängu alas seiskab mängu koheselt. See tähendab, et kui mängu läbiviimiseks märgistatud alas liigub kõrvalisi isikuid, tuleb mäng seisata koheselt, kõik relvad kaitseriivistada ning oodata, kuni korraldus olukorra lahendab.

1.9 - Mänguvälised tsoonid on eelnevalt kokkulepitud alad, kuhu kogunevad surnud ning kust valmisolekul mängualasse sisenetakse. mänguvälises tsoonis on igasugune relvast laskmine keelatud ning seal tohib kaitsevarustuseta viibida. Mängualast on keelatud tsooni poole tulistamine või sealt tulijate küttimine neid tsooni lähedal oodates.


2. Tabamused ja Surm

2.1 - Surres pead alustuseks pikali kukkuma (juhul kui see on ohutu) ning 3 minutit paigal püsima. Mängualast surnuna lahkudes tuleb hoida kätt või relva enda pea peal või kohal, märgistades sellega selgelt mitteosalemist mängusiseses tegevuses.
 2.1.1 - "Surnud" mängijal on keelatud mängijatega suhelda või muul viisil infot vahetada. "Surnud" mängija liigub otse kogunemispaika ning jätkab tegevust vastavalt täpsustatud tegevuskavale.
 2.1.2 - "Surnud" mängija liigub otse temale määratud baasi või kogunemispaika, segamata mängutegevust. Liikuda ei tohi läbi tulejoonte või mis tahes aktiivse tegevuspaiga, kõndides vajadusel esmalt aktiivsest alast eemale ning suundudes seejärel kogunemispaiga poole.
 2.1.3 - "Surnud" mängija pihta ei tohi tulistada ning teda tuleb ignoreerida.

2.2 - Pihta saadud tabamusi loeb iga mängija enda eest ise. Korduvalt tabamusi ignoreerinud mängijatest tuleb korraldust teavitada.
 2.2.1 - Tabamus pähe surmab koheselt
 2.2.2 - Tabamus kõhtu või rindkeresse surmab koheselt
 2.2.3 - Tabamus kätte muudab käe kohe kasutuks ning tabamuse saanud käest peab pillama kõik, mida see käsi hoiab.
 2.2.4 - Tabamus jalga muudab jala kohe kasutuks ning tabamuse saanud jalale ei tohi enam toetuda.
 2.2.5 - Kätte või jalga lastud haav tuleb 3 - minuti jooksul haavasidemega siduda. Kui see ei õnnestu, siis tabamuse saanu sureb.
 2.2.6 - 2 või enam tabamust samasse sidumata jäsemesse on koheselt surmav. Seotud jäseme pihta saadud uue tabamuse puhul on käsi taas vigastatud ning tuleb kasutada uut (teist) sidet.

2.3 - Varjumine kaasaskantava objekti taha ei ole arvestatav. Kõik, mida sa endaga nö. kilbina kaasas kannad, ei ole kuulikindel ning loeb sinu kehana, ehk tabamus kantava objekti pihta võrdub lasuga pähe.
 2.3.1 - Tabamus käes oleva relva pihta ei loe tabamusena selle kandja pihta.
 2.3.2 - Põrkest või rikošetist sind tabanud kuule ei pea arvestama, juhul kui sa saad veendunud olla, et see otsetabamus ei olnud.

2.4 - Plahvatus või selle simulatsioon granaadi, miini sõi muu lõhkekeha näol tapab kõik plahvatusest kuni 5m raadiuses viibinud ning haavab mõlemat jalga 5 - 10m raadiuses viibinud mängijal. Juhul kui mängija ei ole distantsis kindel, loeb ta end vigastatuks.
3. Meditsiin

3.1 Haavata saanud käsi või jalg tuleb koheselt haavasidemega kinni siduda. Kui haava sidumine ei õnnestu 3- minuti jooksul, haavatu sureb.

3.2 Haavatud jäset ei saa enam kasutada, kuid seda on võimalik ravida meditsiini telgis või meediku poolt imerohuga.

3.3 Teine tabamus haavatud ja seotud jäsemesse vigastab uuesti. Sidumata jäsemesse tapab.

3.4 Meditsiini telk on selgelt märgistatud varjend mängualas, kus on võimalik vigastusi ravida, sisenedes telki ning oodates seal 3 minutit.
 3.4.1 - Olles äsja vigastuse saanud, ravib meditsiini telk selle täielikult terveks, kui sa 3 minuti jooksul sinna sisse jõuad ning seejärel 3 minutit telgis ootad.
 3.4.2 - Seotud, kuid halvatud jäse paraneb 3 minutit telgis viibides täielikult.
 3.4.3 - Telgis viibides oled sa haavatav. Juhul kui telgi pihta tuli avatakse, telgisviibija sureb.

3.5 - Tabamus pähe, rindkeresse, kõhtu või vaagnaluu piirakonda tapab koheselt.4. Mängu eeskirjad

4.1 MÄNG STOPP!
 Mängu seiskamine on vajalik, kui keegi saab päriselt viga, mängualasse on sisenenud kõrvalisi isikuid või mis tahes takistuse ilmnemisel on vajalik mängutegevus peatada. Mängu seiskamiseks hüüa kõva ja selge häälega "mäng stopp!" ning kuuldes kedagi mängu peatamas, pead hüüet sekundeerima. Raadioside olemasolul on kohustuslik teade edastada kõigisse kasutusel olevatesse kanalitesse.

4.2 Raadiokanalid on kummalegi poolele fikseeritud ning raadioluure on keelatud.


5. Pürotehnika

5.1 Miinidest on lubatud kasutada ohutuid, vinnastusmehhanismiga või väikese, kaetud lõhkelaenguga miine, mis ei ohusta mingil viisil ühtegi mängijat. Kogu mängus kasutatav pürotehnika peab olema heakskiidetud korraldaja poolt vahetult enne mängu.

5.2 Granaate tohib simuleerida väikeste ja ohutute paugutajatega, mida heidetakse alati kinnastatud käest, NÄHTAVALE kohale lahingväljal. Kõik vedruvinnastusega või täitegaasiga töötavad granaadid on lubatud.
 5.2.1 - Granaate ei heideta kunagi teisele mängijale otse pihta.
 5.2.2 - Lõhkekehad peavad olema pehme ning ohutu kestaga ning kasutama minimaalselt püssirohtu.

« Last Edit: August 29, 2020, 22:04:32 by Leivaraisk »
Ja pea seda meeles!

Offline Light

 • Tavakasutaja
 • Posts: 72
  • View Profile
Re: 26.09.2020 Warfare Järvamaal
« Reply #1 on: August 19, 2020, 20:50:27 »
Kas relvadele piiranguid pole säetud?

Offline Leivaraisk

 • Tavakasutaja
 • Posts: 71
  • View Profile
Re: 26.09.2020 Warfare Järvamaal
« Reply #2 on: August 19, 2020, 21:01:23 »
Alas hooneid ei ole ja mõned distantsid on väga pikad. Meie seltskonnas pole kellelgi veel hullumeelseid relvasid olnud ja pole seda probleemi tekkinud. Loomulikult ei tolereeri me 140 m/s automaadiga valanguid lühikestelt distantsidelt.
Ja pea seda meeles!

Offline Leivaraisk

 • Tavakasutaja
 • Posts: 71
  • View Profile
Re: 26.09.2020 Warfare Järvamaal
« Reply #3 on: August 25, 2020, 18:31:38 »
Igaks-juhuks mainin, et 30.08 - 11.09 ei ole mind mingil viisil võimalik kätte saada. Küsimused peavad ootama, registreeruda võib ikka e-maili abil.
Ja pea seda meeles!

Offline Bjorn

 • Administraator
 • Tavakasutaja
 • *****
 • Posts: 1453
  • View Profile
  • Airsoft foorum
Re: 26.09.2020 Warfare Järvamaal
« Reply #4 on: August 29, 2020, 20:31:58 »
Pealkiri palun muuta nõuetele vastavaks kuupäeva osas.
Tagalatoetuse e-pood: www.tagalatoetus.ee/pood

Offline a.pajuste

 • Tavakasutaja
 • Posts: 26
  • View Profile
Re: 2020-09-26 Warfare Järvamaal
« Reply #5 on: August 31, 2020, 14:59:55 »
Mis te selle all mõtlete, et moona kaasa pole vaja võtta?
Enamasti on inimestel ehitatud relvad teatud raskusega moona järgi.

Offline ASH

 • Tavakasutaja
 • Posts: 487
  • View Profile
Re: 2020-09-26 Warfare Järvamaal
« Reply #6 on: August 31, 2020, 23:17:36 »
ilmselt laskmiseks ei lähe :P

Offline Leivaraisk

 • Tavakasutaja
 • Posts: 71
  • View Profile
Re: 2020-09-26 Warfare Järvamaal
« Reply #7 on: September 11, 2020, 11:35:50 »
ilmselt laskmiseks ei lähe :P

Enne ei tule laskmine kõne allagi, kui lugemine selge pole.
Oma moona ja pürotehnikat võib kaasa võtta, kuid neid "müüb" sulle kindral mängu jooksul välja. (Koha peal on .20 .25 ja .43 moon).

(kui kasutad muud moona kui .20 .25 või .43, kaasa ka moon)

Miks nii?
Tean fakti pähe, et 90% osalejatest laseb .20 või .25 moona. Kes oma plastikuga tulevad, võivad ka osalustasu suhtes kokkuleppe saavutada, näiteks 50% maha.
Ja pea seda meeles!

Offline Remius

 • Tavakasutaja
 • Posts: 875
  • View Profile
  • https://www.facebook.com/groups/602769200100336/
Re: 2020-09-26 Warfare Järvamaal
« Reply #8 on: September 11, 2020, 14:49:06 »
Mitte pahapärast, aga 0,20 on juba mõnda aega teemast väljas olnud, 0,25 hakkab ka juba vähenema kasutuses, pigem on teemaks 0,28, 0,30, 0,32 moon, snaipritel tihti 0,46 moon. Aga igal juhul on tervitatav, et korraldaja võimaldab moona omalt poolt ja see on hea just suurematest poodidega linnadest eemal elavatele noorematele mängijatele kellel stock replicad mitte mingid ümber ületuunitud replicad mis ei kannata muud kui üht tüüpi ebareaalselt kallist moona. Edu ja jõudu korraldusel.
F... calm, die in battle and go to Valhalla!

Offline Leivaraisk

 • Tavakasutaja
 • Posts: 71
  • View Profile
Re: 2020-09-26 Warfare Järvamaal
« Reply #9 on: September 28, 2020, 20:40:59 »
Toimus ära ja toimus hästi. Ilm oli suurepärane, seltskond veel parem ja mäng täis pidevat tegevust, närvikõdi, taktikat, luuret ja ka raju paugutamist.
Omalt poolt võtan mütsi maha kõigi osalejate ees, kes olid kogu hingega asja kallal, muutes selle laupäeva unustamatuks kogemuseks. Kordagi ei tekkinud tühiseid vaidlusi või reeglite rikkumist. Ka kindralid said oma tööga suurepäraselt hakkama, kusjuures Asujate poole kindral jalutas otse staapi oma laua taha, olemata ise kunagi alas liikunud või ühtegi kontrollpunkti oma silmaga näinud ning juhtis kogu meeskonda täie enesekindlusega.

Umbes 1 km pikkuses ja 500 m laiuses alas võitles Asujate ning Opositsiooni pool. Alas paiknes 4 kontrollpunkti, igas 2 kella, mida sai lihtsa nupulülitusega kas Asujate või Opositsiooni jaoks tiksuma panna. Kogu tegevust kontrollisid oma staapidest kindralid, kellele oli jagatud mitmesuguseid vahendeid, mida õiges koguses ja järjekorras oma meeskonnale jagades kindlustada kontrollpunktide hoidmine.
Lühidalt hoidis mängu esimeses pooles kumbki osapool punkte võrdselt, mängu teises pooles pidid Asujad leppima väheste kaotustega, kuid mängu kolmandas pooles tõusis Opositsiooni jõud tugevalt Asujatel üle pea.

1. kontrollpunkt (Uniform) - Opositsioon: 4:00 Asujad: 1:00
2. kontrollpunkt (Romeo) - Opositsioon: 2:27 Asujad: 2:27
3. kontrollpunkt (Sierra) - Opositsioon: 3:41 Asujad: 2:34
4. kontrollpunkt (Tango) - Opositsioon: 1:43 Asujad: 3:08

Opositsioon hoidis punkte kokku 11 tundi ja 51 minutit
Asujad hoidsid punkte kokku 9 tundi ja 9 minutit

Paar meeldejäävamat seika:

* Asujate lahingpaar ründas Romeo punkti. Kuulipildujal õnnestus kahjutuks teha üks kaitses olev sõdur, kuid jäi ise tugeva tule alla ning andis vastu katvat tuld, samal ajal taandudes. Kuulipilduja liikus ringiga punkti piirama, jättes teise laskuri algsesse positsiooni situatsiooni jälgima, ilma et vastane oleks tema positsioonist teadlik olnud. Opositsioonil õnnestus tiibav kuulipilduja tabada ning hävitada, kuid teise laskuri olemasolust ei olnud nad endiselt teadlikud. Peitev laskur aga nägi kogu toimuvat situatsiooni pealt ning pärast kuulipilduja alistamist, kui opositsioon end kohendama ning haavu lakkuma läks, hiilis laskur punkti ning lülitas aja Asujate kasuks jooksma. Opositsioon aga seda kunagi ei märganud ning nad kaitsesid täiel rinnal mängu lõpuni punkti, mis vaenlasele skoori tõi.

* Mängu lõpus kui kindralid enda ressursse enam kokku ei hoidnud ning lubasid sõduritel lahkesti miinipilduja tuld tellida, otsustas üks Asujate mängija koordinaatide üle liiga rutakalt ning tellis miinipilduja tule endale otse kaela, võttes suure ressursikuluga maha vaid iseennast. Hilisema inspektsiooni käigus selgus, et viga tekkis lahinghämmingus taskusse kortsutatud kaardilt koordinaate lugedes.
Ja pea seda meeles!

Offline Leivaraisk

 • Tavakasutaja
 • Posts: 71
  • View Profile
Re: 2020-09-26 Warfare Järvamaal
« Reply #10 on: September 28, 2020, 20:41:59 »
Ühtlasi liikus alas keskpäeval fotograaf, kelle tööd saab näha siit: https://www.facebook.com/L6viurg
Ja pea seda meeles!