Author Topic: REEGLID / RULES  (Read 36935 times)

Offline Bjorn

 • Administraator
 • Tavakasutaja
 • *****
 • Posts: 1467
  • View Profile
  • Airsoft foorum
REEGLID / RULES
« on: May 08, 2014, 19:45:34 »
SummerCamp 2014 kasutusel olevad reeglid.

Relvad ja nende väljalaskekiirused:
Automaat kuni 120m/s piiranguteta.
Kuulipilduja või poolautomaat snaiper kuni 120-150m/s, piirang ca 15m miinimum distants ja backup relv kohustuslik.
Üksiklasuline poltlukk snaiperrelv 150-180m/s, piirang ca 25m miinimum distants ja backup relv kohustuslik.

Lubatud on +-5m/s kõikumine. Kõik kiiruse mõõtmised toimuvad 0.2g kuuliga.

Kõik relvad, välja arvatud kuulipildujad, peavad kasutama mitte-hicap salvesid.
Lubatud salvetüübid: lowcap, standard, midcap (ehk siis kõik salved, mis ei kolise)
Kuulipildujatele ei ole salvepiiranguid.


Majades sees kehtib KÕIGILE üksiklasu piirang ning soovitav püstoli kasutuse piirang. Majast välja võib lasta piiranguteta, kui on tagatud miinimum distants.

Suits ja granaat on tõenäoliselt keelatud seoses kõrge tuleohuga. Lõplik otsus tuleb paar päeva enne üritust.
Granaat tapab 5m raadiuses või terve väikese ruumi (vältimaks situatsiooni, kus mees ütleb, et ta oli posti taga ning ei saanud surma, kui granaat tuppa lendas). Granaadil ei pea olema lendavat elementi küljes. Granaadid lubatud kõik mis on nõrgemad kui: Achtung ja Kaitseväe sinised lõhkepaketid. Palun vältida situatsiooni, kus ühel mängijal on taskus suur pakk väikeseid paugukaid ning neid loobib iga paari sekundi tagant. Mõistlik kasutus on ca 5 granaati ühe mängija kohta terve mängupäeva vältel.

Pihta saamisel tuleb karjuda kõva häälega "Pihtas!", "Surnud!" või "HIT!" ning anda märku tõstes üles käe või relva toruga taeva poole. Lisaks on KOHUSTUSLIK kasutada punast või eredavärvilist kollast rätti, millega fikseerida surnud mängijad. Kui ei ole teistmoodi sätestatud, siis loevad kõik tabamused olenemata piirkonnast, k.a. varustuse pihta. Rikošett ei loe. Tabamus relva pihta loeb samamoodi nagu tabamus varustuse pihta.

Meedikute kasutamine. Kui ülesande täitmiseks on lubatud kasutada meedikuid, siis saavad nad elemendi (riideriba, kaablikinnitus vms) mida siduda pihta saanud mängija keha või varustuse külge. Pärast ravimist on mängija elus ning võib jätkata mängimist.

NB! Pimelasud on keelatud! Relv peab olema õlas laskmise hetkel. Püstol või ilma kabata relv (kokku volditud kabaga relv) peab olema laskmise hetkel silmaga sihtimise joonel.

Surnuks rääkimine/ silent kill: puudutades teist mängijad käega või alla 1m kaugusel on võimalik teist mängijat "surnuks rääkida". Kas puudutades teist mängijat või öeldes "Lask või surnud". Vastasmängija peab eemalduma surnualasse, kuid ei või kõva häälega öelda, et ta on surnud.

Telkides sees on kogu mängu vältel safezone. Telkides sees võib võtta prillid peast. Telkidesse sisse, ega neist välja ei tohi lasta.

Stsenaariumi toimumise ajal (FRI 1800h- SAT 2000h) peavad prillid peas olema 100% ajast.

Sõidukid
Airsoftiks ehitatud autode kasutamine toimub järgnevalt.
Autosid on võimalik peatada valanguga (auto saab tabamuse rohkem kui 5 bb-d korraga). Auto kasutamine stsenaariumis toimub ainult avatud akendega või muul moel lahtise masinaga (cabrio vms). Kui auto saab tabamuse, on auto liikumisvõimetu ning mängijad peavad koheselt väljuma autost. Kui autojuht saab tabamuse, on auto liikumisvõimetu ning mängijad peavad koheselt väljuma autost. Mõlemal juhul peab autojuht laskma ühe pika signaali ning sisse lülitama ohutuled.
Auto surnuaeg on 10 minutit. Kui autojuht soovib, võib ta koheselt pöörduda ohutuledega tagasi oma baasi. Baasis surnuaeg 10 minutit.

Juhul kui on lubatud granaadid, siis granaat muudab auto liikumisvõimetuks 5m raadiuses.

Ohutuledega sõidukid on surnud või tehakse ADMIN sõite. Ohutuledega sõiduki pihta on keelatud tulistada.

NB! Auto kasutamise eesmärk on liigutada kiiresti üksuseid (QRF), mitte omada kuulikindlat APC-d. Kui mõni üksus leiab, et ta omab spetsiaalselt APC-ks ehitatud masinat (lisatud paneelid külgedele jne), siis võtta ühendust ning vaatame üle nii masina, kui reeglid.

Juhtimine ja side
Üritusel on kasutusel struktuurne sõjaväeline juhtimine. St. et mängijad peavad olema valmis täitma ülesandeid vastavalt osapoole juhi (juhtide) suunistele. Alati on võimalik pakkuda välja alternatiivseid plaane, kuid täielik koordineerimata isetegevus läheb arvesse, kui reeglite eiramine.

PMR ja teised raadiosaatjad on kasutusel.
PMR CH1 on alati ADMIN kanal
PMR CH2-8 jagatakse üksuste vahel ära vastavalt OPORD-le (Operatsioonikäsk), mille kõik registreerunud mängijad saavad.
Kanalite pealtkuulamine või segamine, mis ei kuulu teie üksusele, on keelatud. Vastava loa saab anda korraldus või üksuse ülem.


Eksides reeglite vastu järgneb kas hoiatus või ürituselt lahkumine. Registreerides ja tulles üritusele nõustud eelpool toodud reeglitega ning korraldaja otsused ei kuulu edasi kaebamisele.
------------------ENGLISH-------------------------------

SummerCamp 2014 rules and weapon limitations.

Weapons and their max velocity limits:
Automatic rifle and pistol 120m/s
Support weapon and semiauto sniper rifle 120-150m/s, minimum engagement distance 15m and backup weapon (less than 120m/s) required.
Boltaction sniper rifle 150-180m/s, minimum engagement distance ca 25m and backup weapon (less than 120m/s) required.

All weapons are allowed to fluctuate on chronoing +-5m/s, all measurings are done with 0.2g bbs.

All weapons except support guns MUST use non-hicap magazines.
Allowed magazine types: lowcap, standard, midcap (that is everything that does not rattle)

There are no mag limitations to support weapons.

Inside the buildings there is a semiauto rule for everybody, it is recommended to use a pistol in a CQB situation. You may shoot outside of a building without limitations as long as the MED is applied.

Smoke and other pyro is most likely banned, due to a very high fire risk. A final decision will be taken a few days before the event. If allowed there are rules that apply:

A pyro grenade will hit every player within a 5m radius and it will hit everybody in a small room. All pyro must be shown and if needed demonstrated to the staff before the start of the event to ensure safety. There is a rule of 5 grenades per one player per one gameday.

If a player is hit he must tell with a loud voice "HIT!" and raise their hand or weapon with barrel pointing the sky. A RED or bright YELLOW piece of clothing must be used to identify dead players.
Every hit is counted no matter where you are hit. This also means hit to the gear or your rifle. A ricochet does not count as a hit.

Medics. If medics are allowed for an assignment then they are given bandage or zip-ties that they will need to tie on to the HIT player, after which the player is alive again and may continue playing.

NB! Blind fire is prohibited! One must shoulder their weapon when firing. Pistols, submachine guns or folded stock weapons must be held at the line of eyesight when firing.

Silent kills: a player can do a silent kill to an opposing player by touching him gently with his hand OR saying "Bang" at a distance of under 1 meter. The dead player may leave to dead zone/safezone but may not yell "Hit".

Tents are considered safezone. You may take your eye protection off whilst in tents. You may not shoot into or out of the tents.

Out of the tents while the scenario is on (FRI 1800h-SAT 2000h) eye protection must be used 100% of the time.

Vehicles
Vehicles built for airsoft.
Players can stop a vehicle with a burst of 5 bb-s or more. When using the vehicle in game all windows must be rolled down or the vehicle is open top (cabrio). If the vehicle is hit, it is disabled and the players inside must exit immediately. If the driver is hit, the vehicle is also disabled and the players inside must exit immediately. On both cases the driver must blow the signal horn (1 x long) abd put on the emergency signal lights.  Vehicle is disabled for 10 minutes. If the driver chooses, he may return to their base immediately after getting hit with the vehicle. Emergency lights must be used then. When arriving to base he must then wait for 10 minutes to move out again as a working vehicle.

If grenades are allowed in game, then a grenade hit within 5 meters of the vehicle disables it.

It is prohibited to shoot a vehicle with blinking emergency lights. It is either a HIT vehicle or it is making an administrative run.

NB! The point of using airsoft vehicles is to provide a quick way to move your troops to an area (e.g. QRF), NOT to provide bulletproof cover against bb-s (APC). If a team thinks they have a specially built APC like vehicle, please contact us (Contact is found at Registration) and  we will oversee if it is suitable for different rules.

Chain of command and comms
This event will be guided by a chain of command. That is, players must be prepared to execute missions set by the strategy of your higher command. Your own opinion and proposals are welcome, but a complete lack of self control and disobedience will be taken as going against the rules. 

PMR and other radios can be used.
PMR CH 1 will always be ADMIN
PMR CH2-8 will be divided between forces in the OPORD (Operation Order) that registered players will receive.
Scanning or jamming other than your own channels is prohibited unless you are given special permission from the staff or command.


By registering and participating in the event You are accepting the rules stated and must obey them. Disobeying any of the rules stated may lead to a warning or a ban from the event. All decisions by staff are final and are not to be discussed any further.

« Last Edit: July 09, 2014, 14:22:14 by Bjorn »

Offline Leivaraisk

 • Tavakasutaja
 • Posts: 75
  • View Profile
Re: REEGLID / RULES
« Reply #1 on: May 08, 2014, 21:12:27 »
Kohe virisema, mitte et 100% kindel osaleja oleks.
Granaatide kogus võiks olla rangelt piiratud kolme peale. Paar korda, kui suurema seltskonnaga mäng on olnud ja paari inimesega maja kaitstud, ajas pasa keema küll, kui igast uksest ja aknast neid pauke ja vilesid sisse lahmiti. Suurel, tõsisel üritusel sellist stsenaariumit ei tahaks.
Teine asi on see lause - "Relv peab olema õlas laskmise hetkel." Võiks ümber sõnastada. Saan väga hästi aru, mis on pimelask ja miks seda teha ei tohi, aga igasuguse tagasilöögita relva puhul ei kasuta peaaegu kunagi kaba. Ei näe mõtet peale aku peitmise sellel relva osal airsoftis.
Ja pea seda meeles!

Offline AndrusK

 • Tavakasutaja
 • Posts: 314
  • View Profile
  • Team site
Re: REEGLID / RULES
« Reply #2 on: May 08, 2014, 21:27:28 »
Püstolit niikuinii õlast ei lase, seega seda reeglit 1:1 vast täita ei õnnestugi. Ja siis on veel igasugused volditava kabaga tegelased, mille omanikel ilmselt on ka küsimusi, et kuidas nendega.


Offline Bjorn

 • Administraator
 • Tavakasutaja
 • *****
 • Posts: 1467
  • View Profile
  • Airsoft foorum
Re: REEGLID / RULES
« Reply #3 on: May 08, 2014, 21:37:30 »
Kohe virisema, mitte et 100% kindel osaleja oleks.
Granaatide kogus võiks olla rangelt piiratud kolme peale. Paar korda, kui suurema seltskonnaga mäng on olnud ja paari inimesega maja kaitstud, ajas pasa keema küll, kui igast uksest ja aknast neid pauke ja vilesid sisse lahmiti. Suurel, tõsisel üritusel sellist stsenaariumit ei tahaks.
Teine asi on see lause - "Relv peab olema õlas laskmise hetkel." Võiks ümber sõnastada. Saan väga hästi aru, mis on pimelask ja miks seda teha ei tohi, aga igasuguse tagasilöögita relva puhul ei kasuta peaaegu kunagi kaba. Ei näe mõtet peale aku peitmise sellel relva osal airsoftis.

Kommenteerin pimelasu teemad pikemalt. Põhjus, miks selle just nii kirjutasin lahti, peitub selles, mida nägin ja kogesin viimasel Valga "Terminaator 2" üritusel. Kui siiamaani oli pimelasu reegel see, et sa pead nägema, mida lased, siis tunda oli, et see ei päde.

Mure tuleneb sellest, et siis on võimalik väänata reeglit ikkagi. Vaatan ja seejärel tõstan relva peakohale ning spray and pray läheb lahti. Kui relv on õlas laskmise hetkel, siis see garanteerib mõlemale osapoolele võimaluse vastast tabada. Ühtlasi tähendab see üldiselt ka seda, et laskja vaatab ja näeb kuhu ja mida ta laseb.

Näide viimaselt ürituselt: laskja on liivavalli taga. Näeb vastast (ca 10-15m kaugusel), ise tõmbab ennast alla aga relv jääb peakohale laskma. Ühtepidi võiks ju väita, et ta "nägi" kuhu lasi ning kõik oli "ohutu". Teistpidi vaidleks vastu, et kuidas siis teda on võimalik tabada? Päästiku sõrme pihta?

Saan aru, et osasid relvasid ei ole võimalik õlga võtta (püstolid ja SMG-d). Samuti tuleb aru saada, et ükski reegel ei kehti, kui seda tahta eirata.


Granaatide koha pealt. Tegemist on milsim üritusega. Tegelikult sinu poolt püstitatud küsimus või probleem ei tohiks olla üldse probleemiks (3 vs 5). Ehk saame erinevalt aru, milles milsim seisneb lihtsalt. Näide: minu jaoks oli Starõi Krõm väga kaugel milsimist.

Offline AndrusK

 • Tavakasutaja
 • Posts: 314
  • View Profile
  • Team site
Re: REEGLID / RULES
« Reply #4 on: May 08, 2014, 22:17:39 »
Minu jaoks oleks teema see, et kui vastane ilmub nähtavale väga lähedal ja mul ei ole püss õlas, et mis siis saab. Lähedalt ei ole väga mõtet sihtida, pihta saad sa vastasele niikuinii, kui relv vähegi käes istub. Samas, kui sa hakkad püssi õlga tõstma siis esiteks sa liigutad end ja võid end ära anda ja teiseks, see võtab aega.

Ja pealegi, mida peaks tegema volditavate kabadega ründeautomaatidega vennad - kas kaba volditud olekus laskmine on keelatud?

Ja pealegi, kas seda päris elus ei esinegi, et vastane külvab kuule, olles ise varjus? Mida see mil-sim õigupoolest tähendab, mille poolest erineb real-sim'ist?
« Last Edit: May 08, 2014, 22:18:44 by AndrusK »

Offline andres

 • Tavakasutaja
 • Posts: 273
  • View Profile
Re: REEGLID / RULES
« Reply #5 on: May 08, 2014, 23:08:50 »
Minu jaoks oleks teema see, et kui vastane ilmub nähtavale väga lähedal ja mul ei ole püss õlas, et mis siis saab. Lähedalt ei ole väga mõtet sihtida, pihta saad sa vastasele niikuinii, kui relv vähegi käes istub. Samas, kui sa hakkad püssi õlga tõstma siis esiteks sa liigutad end ja võid end ära anda ja teiseks, see võtab aega.

Ja pealegi, mida peaks tegema volditavate kabadega ründeautomaatidega vennad - kas kaba volditud olekus laskmine on keelatud?

Ja pealegi, kas seda päris elus ei esinegi, et vastane külvab kuule, olles ise varjus? Mida see mil-sim õigupoolest tähendab, mille poolest erineb real-sim'ist?

+1

Offline Leivaraisk

 • Tavakasutaja
 • Posts: 75
  • View Profile
Re: REEGLID / RULES
« Reply #6 on: May 09, 2014, 16:39:31 »
Oeh.
Kes veel ei tea, siis pimesi laskmine on konkreetselt keelatud sellisel põhjusel, et kui sa näed ümber maja nurga vastast, tõmbad pea tagasi ja enda 150 m/s kulaga pimesi ümber nurga hakkad kütma, võib see tüüp juba mainitud nurgale väga lähedale jõudnud olla, mille tagajärjel sa toru talle praktiliselt suhu pistad ja sahtli tühjaks lased. See on loomulikult kõige võikam näide, aga ideest saite aru.

Minu probleem seisnes lihtsalt reegli sõnastuses, sest oman kolme relva; ühel polegi kaba, teisel kruvisin selle küljest ära ja kolmandal hoian seda alati küljele voldituna.

See kah, et palun ärge mingit päris elu juttu kunagi enam mainige. Päris sõjas on eesmärk vastane lahingvõimetuks teha või tappa. Airsoft on sport, kus on eesmärk vastane nö. ära "tagida"
« Last Edit: May 09, 2014, 16:43:34 by Leivaraisk »
Ja pea seda meeles!

Offline andres

 • Tavakasutaja
 • Posts: 273
  • View Profile
Re: REEGLID / RULES
« Reply #7 on: May 09, 2014, 17:08:31 »
Oeh.
Kes veel ei tea, siis pimesi laskmine on konkreetselt keelatud sellisel põhjusel, et kui sa näed ümber maja nurga vastast, tõmbad pea tagasi ja enda 150 m/s kulaga pimesi ümber nurga hakkad kütma, võib see tüüp juba mainitud nurgale väga lähedale jõudnud olla, mille tagajärjel sa toru talle praktiliselt suhu pistad ja sahtli tühjaks lased. See on loomulikult kõige võikam näide, aga ideest saite aru.

Igas situatsioonis võib tuua mingi ulme näite!Too ikka mis on reaalselt juhtunud.Nii võib iga asjakohta rääkida.Vägapaljud on hakanud kasutama maske...nii,et varsti on see võimatu.

See kah, et palun ärge mingit päris elu juttu kunagi enam mainige. Päris sõjas on eesmärk vastane lahingvõimetuks teha või tappa. Airsoft on sport, kus on eesmärk vastane nö. ära "tagida"


Ongi ju militaarne mäng kus võimalikult palju matkida päris sõda!Nii,et ärge enam kunagi mainige päris elu juttu on ikka päris lollus.
See mäng ongi ju paljutki

Offline Bjorn

 • Administraator
 • Tavakasutaja
 • *****
 • Posts: 1467
  • View Profile
  • Airsoft foorum
Re: REEGLID / RULES
« Reply #8 on: May 09, 2014, 17:09:08 »
Reeglites muudetud sõnastust. Pseudo kommentaaridel pikemalt ei peatuks. Reeglid on paigas. Peaga mõtlev inimene saab aru, mida on taoteldud ning mis on reeglite eesmärk.

Aega ürituse alguseni on piisavalt jäänud, et enda jaoks selgeks teha kas need on aksepteeritavad või mitte. Vastavalt sellele tuleb võtta otsus ka võimaliku registreerumise osas.  Vajadusel võin PM teel pikemalt arutada, miks üks või teine punkt kirjas on.

B.

Offline Crazy

 • Tavakasutaja
 • Posts: 68
  • View Profile
Re: REEGLID / RULES
« Reply #9 on: May 09, 2014, 20:00:19 »
salvede kohta küsiks, et kindla peale tuleb sinna mõningaid inimesi, kes on just alustanud airsoftimist ning standard varustus, relv, mask või kaitseprillid ja high cap salv. Kuidas nendega lood jääb?

ASH

 • Guest
Re: REEGLID / RULES
« Reply #10 on: May 09, 2014, 20:13:41 »
kuidas sellise küsimuseni üldse jõuda saab
siis tuleb natuke pingutada ja vaeva näha , kas laenata kellegilt vastavad salved või osta 1 või 2 standard salve , ning ka ülejäänud vajalik varustus mis mil-simil nõutud .

Kui mingi algaja autojuht ostab tehniliselt mitte korras sõiduki siis peab ta tegema vastavad kulutused, et saaks osaleda liikluses ! See et ta algaja on ei ole vabandus ega argument ju - või lubatakse ilusti küsimise peale erandkorras liigelda ?
võibolla pole ka JUST ALUSTANUD softija ka milsimil päris õiges kohas - eriti kui ta ei ole võimeline või ei soovi nõutud varustust soetada / laenutada .

Tavaüritusi kus algajad ,kes ei suuda täita milsimi nõudmisi, saavad käia peaks olema piisavalt
« Last Edit: May 09, 2014, 20:19:12 by ASH »

Offline Bjorn

 • Administraator
 • Tavakasutaja
 • *****
 • Posts: 1467
  • View Profile
  • Airsoft foorum
Re: REEGLID / RULES
« Reply #11 on: May 09, 2014, 22:01:45 »
Sisuliselt tabas ASH sel korral naelapead

1) Relvad.ee on lubanud toetada püha üritust, st. et tuleb kampaania standard salvedele, mida on juba varutud. Selle kohta täpsem info lähiajal. Ehk siis kõikidel osalejatel tekib võimalus soetada sisuliselt omahinnaga standard salvesid, et lahendada püstitatud probleem.

2) Kui paarkümmend eurot paari salve peale kulutada on liig, siis kardan, et see üritus jääb sinu jaoks kaugeks, sest mängumaks + kohale tulek + vajalik toit/jook/magamine jms läheb kindlasti rohkem maksma, kui paari odava salve ost.

3) Ühtib veidi eelmisega. Selleks, et ennast ca 36h metsas mugavalt tunda peab olema rohkem kaasas kui relv koos ühe hicapiga ja pakk kuule taskus. Elementaarne varustust oleks: rakmed, seljakott, magamisvarustus, katelok/priimus, taskulamp/pealamp, sööginõud, joogipudel, vorm, saapad jne. Lisaks oleks mõistlik valik kompass, märkmik, raadiosaatja, kirjutusvahendid ( ka kilemarkerid kaardil joonistamiseks), varuakud kõigele mis töötab akude pealt jne.
« Last Edit: May 09, 2014, 22:03:02 by Bjorn »

Offline Bjorn

 • Administraator
 • Tavakasutaja
 • *****
 • Posts: 1467
  • View Profile
  • Airsoft foorum
Re: REEGLID / RULES
« Reply #12 on: May 11, 2014, 14:59:54 »
Update.
Lisatud info sõidukite kasutamise ning juhtimise ja side kohta.

-----------ENG---------------
Update.
Added info about vehicles and Chain of command + comms.

Offline Margus

 • Tavakasutaja
 • Posts: 2376
  • View Profile
Re: REEGLID / RULES
« Reply #13 on: July 15, 2014, 00:31:11 »
Ilmselt on reeglites/ajakavas ka paigas, et mis aegadel ei tohi Hardcore osapoolt tülitada une/söögi ajal.


Kui vähegi energiat jätkub, siis on kange tahtmine Hardcori öösel kollitama minna. Tahaks kontrollida nende ringkaitset.
        Vestlesin mõne Hardcori võitlejaga sellel teemal, nad lubasid siis püss kaisus magada.
Ei, tegelikult kui ka leian nad (Hardcore) kaitsetus olukorras magamast või söömast, siis kõigepealt küsin sõnadega, et kas prillid peas ja olete lahinguks valmis, kui ei siis tulen lihtsalt sõnadega austust avaldama. Kui jaa, siis kuulidega.

Offline Bjorn

 • Administraator
 • Tavakasutaja
 • *****
 • Posts: 1467
  • View Profile
  • Airsoft foorum
Re: REEGLID / RULES
« Reply #14 on: July 15, 2014, 07:57:25 »
Ilmselt on reeglites/ajakavas ka paigas, et mis aegadel ei tohi Hardcore osapoolt tülitada une/söögi ajal.


Kui vähegi energiat jätkub, siis on kange tahtmine Hardcori öösel kollitama minna. Tahaks kontrollida nende ringkaitset.
        Vestlesin mõne Hardcori võitlejaga sellel teemal, nad lubasid siis püss kaisus magada.
Ei, tegelikult kui ka leian nad (Hardcore) kaitsetus olukorras magamast või söömast, siis kõigepealt küsin sõnadega, et kas prillid peas ja olete lahinguks valmis, kui ei siis tulen lihtsalt sõnadega austust avaldama. Kui jaa, siis kuulidega.

Vastavalt reeglitele sööd ja magad prillid peas v.a. telgis sees olles. Kuna julgen kahelda, et HC hakkab telke seljas kaasas kandma, siis panustan et piirdutakse magamiskoti või telkmantliga = prillid peas ning game off ei ole. Sellest hoolimata antakse vapruse medaleid eelkõige surnuks sosistamiste ja vaiksete vägistamiste eest.