Author Topic: 2022-05-07 “Land of Dragons” Estonian Airsoft Season Opening 2022  (Read 1851 times)

Offline BULLDOZER

 • Tavakasutaja
 • Posts: 41
 • lahingupood.ee
  • View Profile
  • lahingupood.ee
SO 2022 “Land of dragons”
Kallid sõbrad. Viimastel aastatel, kohutava viiruse tõttu, on ära jäänud väga palju airsoft mänge. Eriti kahju, et unarusse on jäänud kauaaegne traditsioon korraldada suur Hooaja alguse ja lõpu üritus. Need mängud on alati kokku toonud  suure arvu mängijaid, nii Eestist kui ka naaberriikidest. Airsoft Wars Klubi, Lahingurada, Angry Beavers ja Nightwolves ühendavad oma jõud ja proovivad sel aastal taastada selle toreda traditsiooni. Me kutsume kõiki huvilisi osa võtma meie korraldatavast mängust - ‘’Land Of Dragons’’ Estonian Airsoft Season Opening 2022, mis toimub 07.05.2022
Me mõistame, et üritame teha mängu keerulisel ajal, mil olukord muutub kiiresti ja ettearvamatult. Mõistame, et igaühel on oma arvamus toimuvast aga me loodame, et kõik mäletavad, et Airsoft on sõprade mäng. Me tahame näidata, et vaatamata kõigele, elu läheb edasi. Me südamest loodame, et te mäletate neid tundeid mida te kogesite meie mängudel ja tahate seda uuesti kogeda. Omalt poolt lubame tipptasemel korraldust parimates vanakooli traditsioonides. Kohtumiseni.

Korraldajad jätavad endale õiguse tühistada mängija registreerimine andmata selgitusi. Mängu osapoolte tasakaalu säilitamise eesmärgil on korraldajal õigus määrata mängijad osapooltele oma äranägemise järgi.
RÕHUTAME, et antud üritusel on keelatud kõikide maailmas reaalselt olemasolevate jõustruktuuride embleemid ja kõikide riikide riigitunnused v.a. Eesti Vabariigi riigitunnus.

Link registreerimisele: registreerimine algab 14.03.2022
Kogu informatsioon on saadaval Airsoft Wars Klubi facebooki lehel.

SO 2022 “Land of dragons”
В последние годы, из-за страшного и ужасного вируса, стало довольно мало аирсофт игр. Особенно обидно, что пропала традиция открытия и закрытия сезона. Эти игры традиционно собирали множество игроков не только с Эстонии, но и из ближнего зарубежья. Airsoft Wars Klubi, Lahingurada, Angry Beavers и Nightwolves решили попробовать восстановить данную традицию. Мы приглашаем всех желающих на нашу игру - ‘’Land Of Dragons’’ Открытие Сезона 2022, которая состоится 07.05.2022.
Мы понимаем, что делаем игру в сложное время, когда ситуация меняется Быстро и непредсказуемо, что у каждого есть своё мнение относительно происходящего… Мы очень надеемся, что вы помните: что аирсофт - игра друзей. Мы искренне надеемся, что тёплые чувства и хорошие эмоции, приобретённые на это игре, останутся с вами на долгое время, и вы , несомненно, захотите испытать их вновь. Со своей стороны обещаем организацию на высшем уровне, в лучших традициях старой школы. До встречи на игре.

Организаторы оставляют за собой право отклонить регистрацию без объяснения причин, а также сменить сторону игроков для соблюдения баланса.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ! На данном мероприятии запрещены любые эмблемы реально существующих в мире подразделений, и любые государственные флаги и символика, кроме государственного флага Эстонии.

Ссылка для регистрации: регистрация откроется 14.03.2022
Вся информация доступна на странице в фейсбуке Airsoft Wars Klubi

SO 2022 “Land of dragons”
In recent years, due to a terrible virus, we lost a lot of airsoft games. It is especially disappointing that the tradition of opening and closing the season has disappeared. These games have traditionally attracted many players not only from Estonia, but also from neighboring countries. Airsoft Wars Klubi, Lahingurada, Angry Beavers and Nightwolves decided to try to revive this tradition. We invite everyone to our game - ''Land Of Dragons'' Season Opening 2022, the game will take place at 07.05.2022
We understand that we are making the game in a difficult time, when the situation changes quickly and unpredictably, that everyone has their own opinion about what is happening ... We really hope that you remember that airsoft is a game of friends. We sincerely hope that the warm feelings and good emotions acquired in this game will stay with you for a long time, and you will undoubtedly want to experience them again. For our part, we promise to organize at the highest level, in the best traditions of the old school. See you at the game.

The organizers reserve the right to refuse registration without giving reasons, as well as change the side of the players to maintain balance.

WARNING! At this event, any emblems of subdivisions that actually exist in the world, and any state flags and symbols, except for the state flag of Estonia, are prohibited.

Registration Link: registration will open 14.03.2022
All information is available on Airsoft Wars Klubi facebook page
Külasta meie veebipoodi
lahingupood.ee

Offline BULLDOZER

 • Tavakasutaja
 • Posts: 41
 • lahingupood.ee
  • View Profile
  • lahingupood.ee
Registreerimine avatud
Loe palun kõik korralikult läbi ja täida korrektselt.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2E4ZZ4udmsEbSeRgmSbo5nkZKkt2kAQLEAhP8ZNGstFx-HA/viewform

Kõik viited täiendavale infole sisalduvad registreerimisvormis.
Külasta meie veebipoodi
lahingupood.ee

Offline BULLDOZER

 • Tavakasutaja
 • Posts: 41
 • lahingupood.ee
  • View Profile
  • lahingupood.ee
Üldine mängu Legend:

Emperium- aine mis pikendab elu, ravim paljude haiguste vastu ja lemmiktoit draakonitele, kes kunagi valitsesid Aranise metsades. Ajad, mil need üllad olendid uhkelt hõljusid taevas on ammu möödas. Pole teada, mis põhjusel hakkasid nad kaduma… Võibolla nad läksid mujale… Võibolla langesid mõne haiguse ohvriks või olid hävitatud kellegi vägevama poolt… Meie seda ei tea. On teada vaid, et neist on alles mõned üksikud.
Aegamööda nende maa hõivasid inimesed, avastades enda jaoks Emperiumi ning selle omadused. Pole ime, et peale seda valati Emperiumi pärast väga palju verd. Sõjad käisid sajandite vältel ning ei vaibu siiamaani.
Impeerium Vistšerit on ammu tahtnud hõivata kõik alad kus kaevandati Emperiumi, seega kui tekkis soodne võimalus siis koheselt saatis kogu oma väe Aranise kuningriigi vastu. Peale veriseid lahinguid pidid kuninglikud väed taanduma ja loovutama impeeriumile tema poolt ihaldatud alad. Lahingutes paistsid silma 2 üksust eri poolelt… Impeeriumi eliiteriüksus Vindeks, mille võitlejaid kasvatatakse lapsest saati halastamatuteks kõrilõikajateks. Nad ei halastanud kellelegi, ei omadele, ei vastasele, ei endale. Fanaatiliselt truud imperaatorile, valmis täitma kõik käsud, nad paistsid silma erilise julmusega, hävitades ja põletades kõik teel oma eesmärgile.
Aga Aranisel nad kohtasid väärika vastase. Minutemanid - vaba hõim, kuningriigi poolel on sajandeid elanud ja ellujäänud nendel vaenulikel aladel. Kasutades ära maastiku iseärasusi ja oma teadmisi sellest, andsid nad väärika lahingu impeeriumi timukatele. Rünnates neid ootamatult ja agressiivselt ei jäänud nad kindlasti alla ja tihtipeale olid üle professionaalsetest eliitsõduritest. Minutemanide edu ajas Vindeksid marru. Kätemaksuhimu ja soov tõestada enda üleolekut tegi Vindeksi põhieesmärgiks Minutemanide hävitamise.
Peale kuninglike vägede lahkumist, Minutemanid, kellel polnud kuhugi minna, jäid üksi, maruvihase vaenlase vastu.
Sõda polnud veel läbi kui Aranisele saabusid sajad kaevandajad, et saada esimesena osa suurest rikkusest. Algas kullapalavik ja taas hakkas voolama veri. Lühikese aja jooksul, enamuse territooriumist hõivasid enda alla kaks klanni. Hardcorenenid ja Upgreatised. Mõlemad klannid tahtsid saada enda kontrolli alla paremaid Emperiumi kaevandusi. Tihti juhtusid kokkupõrked, mis kasvasid üle suurteks lahinguteks. Lisaks kõigele vahetevahel ilmusid välja draakonid, kes rüüstasid Emperiumi põldusid. Olemasolev relvastus draakonite vastu ei toiminud, kuid vähestelt allesjäänud kohalikelt elanikelt said klannid teada, et Minutemanid oskavad draakoneid minema peletada. Minutemanid ei plaaninud oma saladusi jagada aga ressursside puudus sundis neid tihtipeale Suurte klannidega koostööd tegema.
Klannid sattused ka ebamugavasse olukorda. Ühelt poolt Empeeriumi kaevandamine, teiselt poolt ustavus imperaatorile ja tema üksuse abistamine Minutemanide hävitamisel.
Niikaua kui Hardcorenenid ja Upgreatised on hõivatud omavahelise tüliga ja üritavad laveeride teiste vaenupoolte vahel, hakkavad Vindeksid kahtlustama, mõlemat klanni, koostöös Minutemanidega. Aina tihedamini nad hakkavad ründama klannide üksusi, et jõuda enda vihatud vaenlaseni.

Эмпериум - вещество продлевающее жизнь, лекарство от многих болезней и излюбленная пища драконов некогда в изобилии обитавших в лесах нынешнего Араниса. Времена, когда эти величественные существа грациозно парили в небесах давно прошли. Неизвестно по какой причине, драконы стали исчезать… Возможно они мигрировали… Возможно погибли от болезни или были истреблены кем-то могущественным… Нам это не известно. Известно лишь, что их остались единицы.
Постепенно ареал их обитания заняли люди, как и проникли в секрет Эмпериума. Не удивительно, что после этого из-за него пролилось немало крови. Войны шли столетиями и не утихают до сих пор. Империя Висчерит давно пыталась наложить лапу на поля где добывают эмпериум, и как только представилась такая возможность, империя всей своей мощью обрушилась на королевство Аранис. После кровопролитных боёв королевским войскам пришлось отступить, сдав столь вожделенные империей земли. В боях особо отметились 2 подразделения… Имперский элитный спецотряд “Виндекс”, воспитываемые с детства по особой программе они не жалели никого, ни своих, ни чужих, ни себя. Фанатично преданные императору и готовые выполнить любой приказ, они отличались особой жестокостью, сжигая и уничтожая всё на пути к своей цели… Впрочем, в Аранисе они встретили достойного противника, проживая и выживая веками на этой недружелюбной территории, Минитмены, используя местность для укрытий и внезапных нападений, дали ожесточённый бой имперским палачам, ничем не уступая, а порой и превосходя выучкой лучшие имперские части. Успехи Минитменов приводили в ярость Виндексов, жажда мести и желание доказать всем, что они лучшие, сделали главной целью отряда уничтожение Минитменов.
После ухода королевских войск Минитмены, которым некуда было идти, остались одни против столь ожесточёного врага.
Не успели отгреметь последние выстрелы этой бойни, в Аранис, в надежде на быстрое обогащение, устремились сотни старателей. Началась золотая лихорадка, и бойня возобновилась снова, правда очень скоро всю добычу эмпериума подмяли под себя две знатные семьи: Хардкорнены и Абгреидисы. Обе семьи пытались занять более прибыльные территории, и часто между сторонами возникали перестрелки. То и дело случались нападения драконов на добывающие плантации, которые осложнялись тем, что оружие людей не причиняло никакого ущерба драконам. От немногих уцелевших местных жителей Хардкорнены и Абгрейдисы узнали, что с драконами как то справлялись Минитмены. Минитмены не торопились делиться своими секретами, но нехватка ресурсов вынудили их, хоть и нехотя, но сотрудничать с великими кланами.
Семьи оказались в щекотливом положении, с одной стороны добыча эмпериума, с другой верность императору, и помощь его отряду в уничтожении Минитменов. Пока Хардкорнены и Абгрейдисы заняты грызнёй между собой и лавированием меж двух огней, Виндексы начинают, небезосновательно, подозревать старателей в сговоре с Минитменами. Они всё чаще начинают нападать на старателей в попытке добраться до своих врагов.

Külasta meie veebipoodi
lahingupood.ee