Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - BULLDOZER

Pages: [1] 2 3 4
1
Üritused / 2024-05-11 SO24 Operation “Spearpoint”
« on: March 06, 2024, 00:33:48 »
EST
Ashika Corporation kasutas Cortaci 67. piirkonda meditsiiniuuringuteks. Arvestades, et edasised uuringud ei ole majanduslikult tulusad, piirasid ettevõtted (nagu linnaelanikud neid põlglikult nimetasid) projekti ning viisid ladudest välja või hävitasid suurema osa seadmetest ja tarvikutest. Kaks fraktsiooni, Soho ja Faho, asusid võitlema peremeesteta jäänud alade eest. Samal ajal kui kaks jõuku või pigem väikearmeed, proovisid omavahel jõudu, mõistis Ashika, et isegi praeguses olukorras saab kasumit teenida varem kahjumlikest tööstusharudest, mis jäetakse maha. Samal ajal viia välja kõik, mis on jäänud ladudesse.
Korporatsiooni esindajad saadeti 67. ringkonda. Jälgides “liivakastis” toimuvat, osutasid nad, kogutud ressursside eest, abi, mõlemale poolele Samas vältides otsestesse kokkupõrgetesse sattumist. Soho ja Faho, mõistmata, et nad on etturid korporatsioonide käes, ühinesid hea meelega selle mänguga…

RUS
Корпорация Ашика использовала 67 район Кортака для медицинских исследований. Посчитав дальнейшие исследования экономически не выгодным, корпораты (как презрительно их называли жители города) свернули проект и вывезли или уничтожили большую часть оборудования и припасов со складов. Две группировки, Сохо(Soho) и Фахо(Faho), вступили в борьбу за оставшиеся без хозяев территории. Пока две банды, больше походившие на небольшие армии, выясняли кто из них круче, в Ашика поняли, что и в сложившейся ситуации, из оставленных ранее нерентабельных производств, можно получить прибыль. А заодно вывезти всё, что осталось на складах.
В 67 район были направлены представители корпорации. Наблюдая за вознёй в песочнице, они за сданные ресурсы оказывали помощь любой из сторон, впрочем не ввязываясь в прямые боестолкновения. Сохо и Фахо, не понимая, что оказались пешками в руках корпоратов, с удовольствием включились в эту игру…

ENG.
The Ashika Corporation used District 67 of Cortac for medical research. Considering further research not economically profitable, the corporation curtailed the project and removed or destroyed most of the equipment and supplies from warehouses. Two factions, Soho and Faho, began to fight for the territories left without owners. While two gangs, more like small armies, were figuring out which of them was cooler, Ashika realized that even in the current situation, profit could be made from previously unprofitable industries abandoned. And at the same time, take out everything that remains in the warehouses.
Representatives of the corporation were sent to district 67. Watching the fuss in the sandbox, they provided assistance to either side in exchange for donated resources, although without getting involved in direct clashes. Soho and Faho, not realizing that they were pawns in the hands of corporations, gladly joined in this game...

Toimumiskoht Humala Rakeribaas
Info ja regamine
https://facebook.com/events/s/so24-operation-spearpoint/705535805069315/

Kes Facebooki ei kasuta saab registreerida otse läbi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH3Ii-6taT0o-G0cSjlcMbWkW_33q2gVc3rCEyxJqJ-9w1uQ/viewform?usp=sharing

Reganute nimekirja näeb siit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1we7rj5NOZeiXfaUHN-eHdLAGeqdmViq-UJ9zk6o3nxw/edit?usp=drive_link

2
*1 registreerimise ja maksmise laine: Hind 20- Euro 16.08.2023 - 03.09.2023.
*2 registreerimise ja maksmise laine: Hind 27- Euro 04.09.2023 - 24.09.2023.
*3 registreerimise ja maksmise laine: Hind 34- Euro 25.09.2023 - 12.10.2023.
*Hind kohapeal: 40- Euro.
*Patchi hind: 7€
Patchi saab tellida kuni 24.09.2023. Patchi eest saab tasuda kuni 01.10.2023
Hoiatus! Mängu hind ei sisalda patchi hinda.
Hoiatus! Mängutasu suurus sõltub ülekande kuupäevast, mitte registreerimise kuupäevast
Tasumisel makse selgituses kirjutage

SC2023, kui maksate teise inimese eest siis kirjutage selgitusse kelle eest.
Korraldajad jätavad endale õiguse viia mängijad üle teistesse osapooltesse, et säilitada osapoolte balanss.
Raha ei tagastatakse.

Mäng toimub 14.10.2023
Makse ülekanda kontole: LAHINGURADA OÜ EE522200221081191607
Küsimuste korral julgelt kijutage
Meie e-post: estairsoftorg@gmail.com

3
Toimumiskoht: Rohu Raketibaas

4
 Airsoft season close 2023 Estonia

Est.

Püüdlus haarata absoluutne võim, viis suurriigid järjekordse suure sõjani. Kahjuks konflikt väljus kontrolli alt. Maailm põles maha tuumasõja tules.
Maailm on varemetes, Valitsused on hävitatud ja tundub nagu oleks õige aeg unustada kõik lahkarvamused ja alustada kõik puhtalt lehelt. Kahjuks inimesed jäävad alati inimesteks. Algas uus võitlus elu eest, milles tekkis palju erinevaid grupperinguid, kes üritavad haarata, enda kontrolli alla selle, mis on vanast maailmast allesjäänud. Toidulaod, tootmise jäänused, arsenalid, bunkrid, kus varjavad end vähesed ellujäänud, kõik see muutus seaduslikuks saagiks. Ühe sellise bunkri vallutamise käigus, sattus Azgeda grupperingu kätte teadlane, kes oli seotud raketitootmisega.
Ta teadis kus asub tervikliku tootmistsükliga baas. Azgeda juhid haarasid võimalusest, ning saatsid sinna oma üksuse. Paraku Azgeda üksus sattus Legioni korraldatud varitsusse. Lahingu käigus teadlane sai surma ning baasi asukoha koordinaadid sattusid vastase kätte.
Saades aru selle relvastuse võimsusest ja tähtsusest, mõlemad grupperingud saatsid suure üksuse, et saada baas ja selle saladused enda kontrolli alla.

Registreerimise link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVhfFdr8LNwFZcq_Jl-TTfmkzXx21Y9DIIJ9Uy1RtnUwJW5w/viewform

Registreeritute nimekiri: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z10RPXBDHpTnzb9e0nFU-WehV4MzT4CksT9QLyV4qSY/edit?usp=sharing

Meeskonna registreerimine (alates 4 inimest) saata aadressile estairsoftorg@gmail.com

Рус.

В стремлении к могуществу, мировые державы доигрались в войну, мир сгорел в ядерном огне. Правительства уничтожены и, казалось бы, самое время человечеству забыть свои распри начать всё с начала, но люди всегда остаются людьми… В борьбе за выживание появилось множество группировок стремящихся захватить то, что осталось от старого мира. Склады провизии, остатки производств, арсеналы, бункеры где укрывались выжившие стали законной добычей.
При захвате одного из таких бункеров в плен к группировке Азгеда попал учёный, который работал на производстве ракетного вооружения. Он рассказал о местонахождении базы с полным циклом производства того оружия.
Лидеры Азгеда не могли проигнорировать эту возможность и отправили к базе отряд, который попал в засаду к конкурирующей группировке Легион. В ходе боя был убит учёный, выступавший проводником, а координаты базы попали в руки противника…
Понимая важность и разрушительность этого оружия, оба анклава вступили в противостояние за обладание базой. Два больших отряда выступили к руинам, всё ещё хранящим свои секреты.

Ссылка регистрации: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVhfFdr8LNwFZcq_Jl-TTfmkzXx21Y9DIIJ9Uy1RtnUwJW5w/viewform

Список зарегистрированных: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z10RPXBDHpTnzb9e0nFU-WehV4MzT4CksT9QLyV4qSY/edit?usp=sharing

Командные регистрации (начиная с 4 человек) присылайте на estairsoftorg@gmail.com

Eng.

In the pursuit of power, the world powers played out the war, the world burned down in a nuclear fire. Governments have been destroyed and it would seem that it's time for humanity to forget its strife and start all over again, but people always remain people ... In the struggle for survival, many groups have appeared seeking to capture what is left of the old world. Provision warehouses, the remains of industries, arsenals, bunkers where the survivors took refuge became fair game.
During the capture of one of these bunkers, a scientist who worked in the production of rocket weapons was captured by the Azgeda group. He spoke about the location of the base with the full production cycle of those weapons.
The leaders of Azged could not ignore this opportunity and sent a detachment to the base, which was ambushed by the rival Legion faction. During the battle, a scientist who acted as a guide was killed, and the coordinates of the base fell into the hands of the enemy...
Realizing the importance and destructiveness of this weapon, both enclaves entered into a confrontation for possession of the base. Two large bands marched towards the ruins, still holding their secrets.

Registration link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVhfFdr8LNwFZcq_Jl-TTfmkzXx21Y9DIIJ9Uy1RtnUwJW5w/viewform

List of registered: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z10RPXBDHpTnzb9e0nFU-WehV4MzT4CksT9QLyV4qSY/edit?usp=sharing

Team registrations (starting from 4 people) send to estersoftorg@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------

Reeglid.
Kallid sõbrad, tuletame teile meelde välja laskmise kiirused ja granaadi kasutamise reeglid.

Reeglid.
-Lubatud kasutada ainult BIO kuule.
-Püstolid/pumbad/automaadid: väljalaske energia -1,2Jouli, laskekauguse piirangut ei ole.
- Ründeautomaadid (Assault Rifles, Submachine guns): väljalaske energia 1,2-1,6Jouli, laskekauguse piirang 10 m. Backup soovituslik.
- Üksiklaskudega ARid (valangu laskmise võimalus on eemaldatud!), kuulipildujad ning kergkuulipildujad (MachineGuns, LMG): väljalaske energia 1,6-2,5Jouli, laskekauguse piirang 20 m. Backup kohustuslik.
- Vinnastatavad snaiper ARid: väljalaske energia 3,5Jouli. laskekauguse piirang 30 m, Backup kohustuslik
-Granaadid -  Vastavalt tuleohutuse olukorrale polügoonil mängu toimumise päeval. Võib olla keelatud. Ainult tabava elemendiga tehasetoodang (omatoodang on keelatud), tabamus - tabav element ja raadius 3 m
- Suitsugranaadid - Vastavalt tuleohutuse olukorrale polügoonil mängu toimumise päeval. Võib olla keelatud. Ainult valge suits.

-Pimelaskmine keelatud.
-Hoone sees lubatud ainult üksiklask. Rohkem kui 1,6 Jouli väljalaske energiaga relva kasutamine siseruumis on keelatud, ainult Backup relv.

Правила.
Дорогие друзья напоминаем вам ограничения по вылетам и правила по гранатам.

-Можно использовать только БИО шары.
-Пистолеты/ Дробовики/ Автоматы - 1,2J, минимальной дистанции нет.
-Автоматы (Штурмовые винтовки) - 1,21-1,6J, минимальная дистанция 10м. Вторичка желательна.
-Пулемёты, Марксманки (автоматический огонь отключен механически) - 1,61-2,5J, минимальная дистанция 20м. Вторичка обязательна.
-Болтовки - 3,5J, минимальная дистанция 30м. Вторичка обязательна.
-Гранаты - согласно пожарной обстановке могут быть запрещены, только фабричное производство с поражающим элементом (никакого самопала), поражение - поражающим элементом и радиус 3 метра.
-Дымы - согласно пожарной обстановке могут быть запрещены, только белый дым.

-Слепой огонь запрещён
-Внутри зданий только одиночный огонь. Оружие с вылетом более 1,6 Дж. в зданиях использовать запрещено, обязательно использование вторички.

Rules.
Dear friends, we remind you of the restrictions on muzzle energy and the rules for grenades.

-Only BIO BB's can be used.
-Pistols / Shotguns / Assault Rifles - 1.2J, no minimum range.
-Assault rifles - 1.21-1.6J, minimum distance 10m. Secondary weapon is desirable.
-Machine guns, Marksmans (automatic fire is mechanically disabled) - 1.61-2.5J, minimum distance 20m. Secondary weapon is required.
-Sniper rifle - 3.5J, minimum distance 30m. Secondary weapon is required.
-Grenades - according to the fire situation, they can be prohibited, only factory production with a damaging element (not handmade), defeat - with a striking element and a radius of 3 meters.
-Smoke grenades - according to the fire situation may be prohibited, only white smoke.

-Blind fire is prohibited
-Inside the buildings, only a single fire. It is forbidden to use weapons with muzzle energy more than 1.6 J. in buildings, the use of a secondary weapon is mandatory.

5
Otsin endale korralikku HPA replicat. Vaatan kõik pakkumised üle.
Kirjutage PM

6
Poodide uudised ja pakkumised / HPA balloonide täitmine Tartus
« on: May 31, 2023, 00:56:12 »
Kallid HPA kasutajad.
Kui oled HPA relva kasutaja Tartus ja Lõuna-Eestis, siis nüüd võid täita oma ballooni Tartus LAHINGURAJAL(Peetri 26a)
Täidame nii väikeseid kui suuri balloone survega kuni 300bar.

7
Üritused / 2023-04-29 SO2023 Human Hunt 3: New Horizons
« on: April 05, 2023, 00:02:39 »
Airsoft hooaja avamine 2023

Human Hunt 3 New Horizons on eelneva mänguseeria jätk. Tegevus toimub umbes pool aastat peale teist osa. Don Juarez, saabub Aurumdale’i. Siin leiab ta uued kliendid oma kaubale - mustad kaevurid Dorado kartellist. Kartellid ei ole liitlased, igaüks jahib oma eesmärke. IronWater corp viib sisse väed, et takistada ebaseaduslikku kullakaevandamist ja mõnuainete müüki.

Osapooled
Ironwater corp - korporatsiooni eraarmee. Eesmärk-alade hõivamine, kartellide hävitamine.

Juarez - kartell, toodab mõnuaineid, Eesmärk - kasumi teenimine (kullakangid) kas vahetades mõnuainete vastu või röövides Dorado kartelli kullereid.

Dorado - kartell, toodab kullakange, Eesmärk - mõnuainete hankimine kes vahetades kullakangide vastu või röövides Juarez’i kartelli kullereid.

Täis mängu eelajalugu: https://docs.google.com/document/d/1mGEknFsAj34nCJEBWGNk-X4GunDLbkx2yi9HTm7s_QA/edit?usp=sharing

Registreerimise link siin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8gBtlKDuGCwkmnbYEBJFlHayWV5H5zFxBNYsKBrU2UXcp2A/viewform

Meeskonna registreerimine (alates 4 inimest) saata aadressile estairsoftorg@gmail.com

Üldreeglid
http://lahingurada.ee/reeglid

Event facebookis(kogu värskeim info lisandub siia)
https://fb.me/e/2Fa70Or6o

Human Hunt 3 New Horizons является продолжением серии. Действия происходят примерно через пол года после событий второй части. Дон Хуарес (Juarez), спасаясь на самолёте, прилетает а Аурумдейл. Здесь он находит новых клиентов на свой товар - чёрных старателей картель Dorado. Картели не являются союзниками, каждый преследует свои интересы. Ironwater corp вводит войска для пресечения старательской деятельности и торговли запрещёнными веществами.

Стороны
Ironwater corp - частная военная организация. Цель захват территорий и уничтожение картелей

Juarez - картель, Цель - заработок денег (золотых слитков) путем обмена на вещества расширяющие сознание или захвата их у Dorado.

Dorado - чёрные старатели, картель, Цель - получение веществ расширяющих сознание путем обмена на золотые слитки или захвата их у Juarez.

Полная предыстория игры: https://docs.google.com/document/d/1mGEknFsAj34nCJEBWGNk-X4GunDLbkx2yi9HTm7s_QA/edit?usp=sharing

Ссылка для регистрации тут: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8gBtlKDuGCwkmnbYEBJFlHayWV5H5zFxBNYsKBrU2UXcp2A/viewform

Командные регистрации (начиная с 4 человек) присылайте на estairsoftorg@gmail.com


9
Külasta meie e-poodi ja saa osa meie headest pakkumistest
https://airsoftpood.eu/tootekategooria/sooduspakkumised/

10
Üritused / 2022-07-02 Banaanilahingud vol.2
« on: June 08, 2022, 01:28:34 »
NB! LOE KÕIK LÄBI!
Algab uus registreerimine Banaanilahingutele Vol. 2
Kuigi esimene registreerimine nurjus, selgus, et päris palju rahvast soovib, et mäng ikkagi toimuks.
Seoses sellega kuulutame välja uue mängu kuupäeva. Selleks saab olema 02.07.2022
Eelregistreerimine kohustuslik.
Registreerimise link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR1FMonAarnQ5Wh90kKLy6J2YQL-2umbAARIE9Bop3x6VEvQ/viewform
Regamine läheb lukku 3 päeva enne mängu. Mängutasu on 10€ nendele, kes on registreerunud ja 20€ nendele, kes pole registreerunud. Tasumine toimub kohapeal sularahas.
Oma registreerimise staatust saad kontrollida siit:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UO8VX_1T40j8EGjOSrOkk3DtXeLCkWlcOQTtuRBQO5g/edit#gid=0
NB! MÄNG TOIMUB KUI ON REGISTREERUNUD VÄHEMALT 50 OSALEJAT.
Ajakava:
Alates 09.00 kogunemine
10.00 briifing ja ala tutvustus
11.00 planeeritud STARTEX
15.00 planeeritud ENDEX
Alates 15.00 Tulemuste kokkulöömine, banaanide söömine, õnneloos.

Asukoht:
Dropped pin
https://goo.gl/maps/sCnywekGTi4eDeUm8

ВНИМАНИЕ! ПРОЧИТАЙ ВЕСЬ ТЕКСТ!
Начинается новая регистрация на Бананавые войны часть 2.
Несмотря на то что прошлая регистрация провалилась, выяснилось что много народу хочет чтоб игра всёже состоялась. В связи с этим мы объявляем новую дату игры. И это будет 02.07.2022.
Предворительная регистрация обязательна.
Ссылка на регистрацию:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR1FMonAarnQ5Wh90kKLy6J2YQL-2umbAARIE9Bop3x6VEvQ/viewform
Регистрация закроется за три дня до игры. Цена за участие 10€ для тех кто зарегистрировался и 20€ для тех кто не зарегистрировался. Оплата на месте наличными.
Свой статус можно посмотреть здесь: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UO8VX_1T40j8EGjOSrOkk3DtXeLCkWlcOQTtuRBQO5g/edit#gid=0
ВНИМАНИЕ! ИГРА СОСТОИТСЯ ЕСЛИ БУДЕТ ЗАРЕДИСТРИРОВАНО МИНИМУМ 50 ЧЕЛОВЕК!
Расписание:
Начиная с 09.00 прибытие
10.00 брифинг и ознакомление с полигоном.
11.00 запланированное начало
15.00 запланированое окончение
Начиная с 15.00 подсчёт результатов, поедание бананов, розыгрыш.

Место:
Dropped pin
https://goo.gl/maps/sCnywekGTi4eDeUm8

11
Rõõm teatada, et lisaks füüsilisele poele Tartus, toimib nüüd ka meie veebipood
airsoftpood.eu
Avamise puhul kuni aprilli lõpuni kehtib kõikidele ostudele 5%sooduskupong. Kupongi kood avamine2022
Meeldivat ostlemist.

Lahingurada

12
Üldine mängu Legend:

Emperium- aine mis pikendab elu, ravim paljude haiguste vastu ja lemmiktoit draakonitele, kes kunagi valitsesid Aranise metsades. Ajad, mil need üllad olendid uhkelt hõljusid taevas on ammu möödas. Pole teada, mis põhjusel hakkasid nad kaduma… Võibolla nad läksid mujale… Võibolla langesid mõne haiguse ohvriks või olid hävitatud kellegi vägevama poolt… Meie seda ei tea. On teada vaid, et neist on alles mõned üksikud.
Aegamööda nende maa hõivasid inimesed, avastades enda jaoks Emperiumi ning selle omadused. Pole ime, et peale seda valati Emperiumi pärast väga palju verd. Sõjad käisid sajandite vältel ning ei vaibu siiamaani.
Impeerium Vistšerit on ammu tahtnud hõivata kõik alad kus kaevandati Emperiumi, seega kui tekkis soodne võimalus siis koheselt saatis kogu oma väe Aranise kuningriigi vastu. Peale veriseid lahinguid pidid kuninglikud väed taanduma ja loovutama impeeriumile tema poolt ihaldatud alad. Lahingutes paistsid silma 2 üksust eri poolelt… Impeeriumi eliiteriüksus Vindeks, mille võitlejaid kasvatatakse lapsest saati halastamatuteks kõrilõikajateks. Nad ei halastanud kellelegi, ei omadele, ei vastasele, ei endale. Fanaatiliselt truud imperaatorile, valmis täitma kõik käsud, nad paistsid silma erilise julmusega, hävitades ja põletades kõik teel oma eesmärgile.
Aga Aranisel nad kohtasid väärika vastase. Minutemanid - vaba hõim, kuningriigi poolel on sajandeid elanud ja ellujäänud nendel vaenulikel aladel. Kasutades ära maastiku iseärasusi ja oma teadmisi sellest, andsid nad väärika lahingu impeeriumi timukatele. Rünnates neid ootamatult ja agressiivselt ei jäänud nad kindlasti alla ja tihtipeale olid üle professionaalsetest eliitsõduritest. Minutemanide edu ajas Vindeksid marru. Kätemaksuhimu ja soov tõestada enda üleolekut tegi Vindeksi põhieesmärgiks Minutemanide hävitamise.
Peale kuninglike vägede lahkumist, Minutemanid, kellel polnud kuhugi minna, jäid üksi, maruvihase vaenlase vastu.
Sõda polnud veel läbi kui Aranisele saabusid sajad kaevandajad, et saada esimesena osa suurest rikkusest. Algas kullapalavik ja taas hakkas voolama veri. Lühikese aja jooksul, enamuse territooriumist hõivasid enda alla kaks klanni. Hardcorenenid ja Upgreatised. Mõlemad klannid tahtsid saada enda kontrolli alla paremaid Emperiumi kaevandusi. Tihti juhtusid kokkupõrked, mis kasvasid üle suurteks lahinguteks. Lisaks kõigele vahetevahel ilmusid välja draakonid, kes rüüstasid Emperiumi põldusid. Olemasolev relvastus draakonite vastu ei toiminud, kuid vähestelt allesjäänud kohalikelt elanikelt said klannid teada, et Minutemanid oskavad draakoneid minema peletada. Minutemanid ei plaaninud oma saladusi jagada aga ressursside puudus sundis neid tihtipeale Suurte klannidega koostööd tegema.
Klannid sattused ka ebamugavasse olukorda. Ühelt poolt Empeeriumi kaevandamine, teiselt poolt ustavus imperaatorile ja tema üksuse abistamine Minutemanide hävitamisel.
Niikaua kui Hardcorenenid ja Upgreatised on hõivatud omavahelise tüliga ja üritavad laveeride teiste vaenupoolte vahel, hakkavad Vindeksid kahtlustama, mõlemat klanni, koostöös Minutemanidega. Aina tihedamini nad hakkavad ründama klannide üksusi, et jõuda enda vihatud vaenlaseni.

Эмпериум - вещество продлевающее жизнь, лекарство от многих болезней и излюбленная пища драконов некогда в изобилии обитавших в лесах нынешнего Араниса. Времена, когда эти величественные существа грациозно парили в небесах давно прошли. Неизвестно по какой причине, драконы стали исчезать… Возможно они мигрировали… Возможно погибли от болезни или были истреблены кем-то могущественным… Нам это не известно. Известно лишь, что их остались единицы.
Постепенно ареал их обитания заняли люди, как и проникли в секрет Эмпериума. Не удивительно, что после этого из-за него пролилось немало крови. Войны шли столетиями и не утихают до сих пор. Империя Висчерит давно пыталась наложить лапу на поля где добывают эмпериум, и как только представилась такая возможность, империя всей своей мощью обрушилась на королевство Аранис. После кровопролитных боёв королевским войскам пришлось отступить, сдав столь вожделенные империей земли. В боях особо отметились 2 подразделения… Имперский элитный спецотряд “Виндекс”, воспитываемые с детства по особой программе они не жалели никого, ни своих, ни чужих, ни себя. Фанатично преданные императору и готовые выполнить любой приказ, они отличались особой жестокостью, сжигая и уничтожая всё на пути к своей цели… Впрочем, в Аранисе они встретили достойного противника, проживая и выживая веками на этой недружелюбной территории, Минитмены, используя местность для укрытий и внезапных нападений, дали ожесточённый бой имперским палачам, ничем не уступая, а порой и превосходя выучкой лучшие имперские части. Успехи Минитменов приводили в ярость Виндексов, жажда мести и желание доказать всем, что они лучшие, сделали главной целью отряда уничтожение Минитменов.
После ухода королевских войск Минитмены, которым некуда было идти, остались одни против столь ожесточёного врага.
Не успели отгреметь последние выстрелы этой бойни, в Аранис, в надежде на быстрое обогащение, устремились сотни старателей. Началась золотая лихорадка, и бойня возобновилась снова, правда очень скоро всю добычу эмпериума подмяли под себя две знатные семьи: Хардкорнены и Абгреидисы. Обе семьи пытались занять более прибыльные территории, и часто между сторонами возникали перестрелки. То и дело случались нападения драконов на добывающие плантации, которые осложнялись тем, что оружие людей не причиняло никакого ущерба драконам. От немногих уцелевших местных жителей Хардкорнены и Абгрейдисы узнали, что с драконами как то справлялись Минитмены. Минитмены не торопились делиться своими секретами, но нехватка ресурсов вынудили их, хоть и нехотя, но сотрудничать с великими кланами.
Семьи оказались в щекотливом положении, с одной стороны добыча эмпериума, с другой верность императору, и помощь его отряду в уничтожении Минитменов. Пока Хардкорнены и Абгрейдисы заняты грызнёй между собой и лавированием меж двух огней, Виндексы начинают, небезосновательно, подозревать старателей в сговоре с Минитменами. Они всё чаще начинают нападать на старателей в попытке добраться до своих врагов.


13
Registreerimine avatud
Loe palun kõik korralikult läbi ja täida korrektselt.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2E4ZZ4udmsEbSeRgmSbo5nkZKkt2kAQLEAhP8ZNGstFx-HA/viewform

Kõik viited täiendavale infole sisalduvad registreerimisvormis.

14
SO 2022 “Land of dragons”
Kallid sõbrad. Viimastel aastatel, kohutava viiruse tõttu, on ära jäänud väga palju airsoft mänge. Eriti kahju, et unarusse on jäänud kauaaegne traditsioon korraldada suur Hooaja alguse ja lõpu üritus. Need mängud on alati kokku toonud  suure arvu mängijaid, nii Eestist kui ka naaberriikidest. Airsoft Wars Klubi, Lahingurada, Angry Beavers ja Nightwolves ühendavad oma jõud ja proovivad sel aastal taastada selle toreda traditsiooni. Me kutsume kõiki huvilisi osa võtma meie korraldatavast mängust - ‘’Land Of Dragons’’ Estonian Airsoft Season Opening 2022, mis toimub 07.05.2022
Me mõistame, et üritame teha mängu keerulisel ajal, mil olukord muutub kiiresti ja ettearvamatult. Mõistame, et igaühel on oma arvamus toimuvast aga me loodame, et kõik mäletavad, et Airsoft on sõprade mäng. Me tahame näidata, et vaatamata kõigele, elu läheb edasi. Me südamest loodame, et te mäletate neid tundeid mida te kogesite meie mängudel ja tahate seda uuesti kogeda. Omalt poolt lubame tipptasemel korraldust parimates vanakooli traditsioonides. Kohtumiseni.

Korraldajad jätavad endale õiguse tühistada mängija registreerimine andmata selgitusi. Mängu osapoolte tasakaalu säilitamise eesmärgil on korraldajal õigus määrata mängijad osapooltele oma äranägemise järgi.
RÕHUTAME, et antud üritusel on keelatud kõikide maailmas reaalselt olemasolevate jõustruktuuride embleemid ja kõikide riikide riigitunnused v.a. Eesti Vabariigi riigitunnus.

Link registreerimisele: registreerimine algab 14.03.2022
Kogu informatsioon on saadaval Airsoft Wars Klubi facebooki lehel.

SO 2022 “Land of dragons”
В последние годы, из-за страшного и ужасного вируса, стало довольно мало аирсофт игр. Особенно обидно, что пропала традиция открытия и закрытия сезона. Эти игры традиционно собирали множество игроков не только с Эстонии, но и из ближнего зарубежья. Airsoft Wars Klubi, Lahingurada, Angry Beavers и Nightwolves решили попробовать восстановить данную традицию. Мы приглашаем всех желающих на нашу игру - ‘’Land Of Dragons’’ Открытие Сезона 2022, которая состоится 07.05.2022.
Мы понимаем, что делаем игру в сложное время, когда ситуация меняется Быстро и непредсказуемо, что у каждого есть своё мнение относительно происходящего… Мы очень надеемся, что вы помните: что аирсофт - игра друзей. Мы искренне надеемся, что тёплые чувства и хорошие эмоции, приобретённые на это игре, останутся с вами на долгое время, и вы , несомненно, захотите испытать их вновь. Со своей стороны обещаем организацию на высшем уровне, в лучших традициях старой школы. До встречи на игре.

Организаторы оставляют за собой право отклонить регистрацию без объяснения причин, а также сменить сторону игроков для соблюдения баланса.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ! На данном мероприятии запрещены любые эмблемы реально существующих в мире подразделений, и любые государственные флаги и символика, кроме государственного флага Эстонии.

Ссылка для регистрации: регистрация откроется 14.03.2022
Вся информация доступна на странице в фейсбуке Airsoft Wars Klubi

SO 2022 “Land of dragons”
In recent years, due to a terrible virus, we lost a lot of airsoft games. It is especially disappointing that the tradition of opening and closing the season has disappeared. These games have traditionally attracted many players not only from Estonia, but also from neighboring countries. Airsoft Wars Klubi, Lahingurada, Angry Beavers and Nightwolves decided to try to revive this tradition. We invite everyone to our game - ''Land Of Dragons'' Season Opening 2022, the game will take place at 07.05.2022
We understand that we are making the game in a difficult time, when the situation changes quickly and unpredictably, that everyone has their own opinion about what is happening ... We really hope that you remember that airsoft is a game of friends. We sincerely hope that the warm feelings and good emotions acquired in this game will stay with you for a long time, and you will undoubtedly want to experience them again. For our part, we promise to organize at the highest level, in the best traditions of the old school. See you at the game.

The organizers reserve the right to refuse registration without giving reasons, as well as change the side of the players to maintain balance.

WARNING! At this event, any emblems of subdivisions that actually exist in the world, and any state flags and symbols, except for the state flag of Estonia, are prohibited.

Registration Link: registration will open 14.03.2022
All information is available on Airsoft Wars Klubi facebook page

15
LAHINGURAJA pood tegutseb nüüd oma brändi all... Peetri 26a, Tartu

Pages: [1] 2 3 4