AirsoftFoorum.ee

Mängufoorum => Üritused => Topic started by: Bjorn on April 19, 2018, 13:09:11

Title: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Bjorn on April 19, 2018, 13:09:11
Mängu nimi: Escape and Evasion
Aeg: 09.06.2018 ca 12h kestvusega
Asukoht: Lääne Eesti, Piirsalu raketibaasi taktikaala https://goo.gl/maps/RKSUuugiYAm
Mängutüüp: Milsim/Patrullvõistlus
Korraldaja kontakt: 53982185

Osapooled: Luurevõistkonnad ning vastutegevus (laager).
Luurevõistkondadel eesmärk läbida rada, hoiduda vastasest ning täita ülesandeid. Vanus 16+. Registreerimine 4-8 liikmeliste meeskondadena.
Vastutegevusel elu lihtsam, paiknemine laagris ning eesmärk leida ning hävitada luuremeeskondasid. Vanus 14+. Registreerimine meeskonna või üksikliikmena.

Muu info nagu ikka: laagril tingimused lihtsamad, luurajatel 12h iseseisev ülesande täitmine ja kogu nodi endaga kaasas. Hicapid võib koju jätta, ainult standard/midcap salved. Ainuke erand on KP.

Osalustasu 10 eur/mängija.
Osalejate arv min. 30 mängijat, maksimum ca 70 mängijat. Suurem osakaal laagril.


Quote
WARNO EELKÄSK

Eelinfo taust. Piirsalu raketibaas sai õhupommitamiste käigus raskelt kannatada ning enamik hoonetest on hävitatud. Säilinud on ainult tugevdatud maapealsed bunkrid. Raketiväed RV on saanud ülesandeks kohapeal kaardistada kahjustused ning asuda hävitatud baasi aladel kaitsesse ennetamaks vastase järgmisi tegevuskäike.

1. OLUKORD
Piirsalu raketibaasi Raketiväed (RV) on sisse seadnud ennast Piirsalu taktikaalal laagrisse alates 091200JUN2018 ning teostavad alal taktikaharjutusi ja laagrirutiini. Lintsi luurejaod (LL) teostavad Piirsalu taktikaalal luureülesandeid. RV üksus on mehhaniseeritud ning tugevdatud kõrgemalt poolt tuletoetuse, side ning droonidega. LL jaod on omavahel neutraalsed.
2. ÜLESANNE
RV ülesandeks on domineerida alal, takistada vaba liikumist suurematel teedel, kaitsta tähtsamaid objekte ning oma laagrit.
LL ülesandeks on vastavalt juhistele täita luureülesandeid, vältida kontakti ning jääda märkamatuks oma tegevuste käigus.
3. ÜLDISED JUHISED
a. Riietus ja lahinguvarustus
1) RV kohustuslik riietus ühesugune vormi ülemine ning alumine pool, lubatud kiivrid, keelatud tsiviilriided.
2) LL kohustuslik riietus erinev vormi ülemine ning alumine pool, lubatud tsiviilriided, keelatud kiivrid.
 b. Esialgne ajakava
 1) Saabumine Parkla aladele 1100h. Liikumine alale 1200h-1300h. ENDEX 23:59
c. Erivahendid, laskemoon ja relvastus
1) Relvapiirangud - hicap keelatud, v.a. KP kuulipildujatel. Väljalaskepiirangud vastavalt viidatud reeglitele.


Registreerimine

Quote
Ametlik registreerimine e-maili kaudu tagalatoetus@gmail.com formaadis:
Pealkiri: E&E registreerimine Nimi või Tiim
Sisu: Soovitud osapool ning ees- ja perenimed (taha vanus kui alla 18a on mängija). Kui registreerite tiimina, siis tiimi nimi samuti.

NB! Luure osapoolele ainult meeskondadena registreerimine võimalik. Meeskonna suurus 4-8 liiget. Laagri osapoolele võib registreeruda ka üksikvõitlejana. Eelistatud alati meeskondadena registreerumine.

Edasised juhised mängutasu, kohale saabumise ning mänguinfoga tulevad registreeritud e-mailile. St. kui meeskond registreerib ennast ühe tiimina, siis kogu meeskonnale info saabub ainult sellele e-mailile (OPORD ehk operatsioonikäsk)!


REEGLID!
Kehtivad foorumis välja toodud jõupõhine mõõtmine ning piirangud: https://airsoftfoorum.ee/index.php?topic=98.0

Lisaks relvade piirangutele on kehtestatud muud mängus kasutatavad reeglid:
Quote
Kõik relvad, välja arvatud kuulipildujad, peavad kasutama mitte-hicap salvesid.
Lubatud salvetüübid: lowcap, standard, midcap (ehk siis kõik salved, mis ei kolise)
Kuulipildujatele ei ole salvepiiranguid.


Majades sees kehtib KÕIGILE üksiklasu piirang ning soovitav püstoli kasutuse piirang. Majast välja võib lasta piiranguteta, kui on tagatud miinimum distants.

Suits ja granaat
Granaat tapab 5m raadiuses või terve väikese ruumi (vältimaks situatsiooni, kus mees ütleb, et ta oli posti taga ning ei saanud surma, kui granaat tuppa lendas). Granaadil ei pea olema lendavat elementi küljes. Granaadid lubatud kõik mis on nõrgemad kui: Achtung ja Kaitseväe sinised lõhkepaketid. Palun vältida situatsiooni, kus ühel mängijal on taskus suur pakk väikeseid paugukaid ning neid loobib iga paari sekundi tagant. Mõistlik kasutus on ca 5 granaati ühe mängija kohta terve mängupäeva vältel.

Pihta saamisel tuleb karjuda kõva häälega "Pihtas!", "Surnud!" või "HIT!" ning anda märku tõstes üles käe või relva toruga taeva poole. Lisaks on KOHUSTUSLIK kasutada punast või eredavärvilist kollast rätti, millega fikseerida surnud mängijad. Pimedal ajal märgib surnud punane pealamp või punane valguspulk. Kui ei ole teistmoodi sätestatud, siis loevad kõik tabamused olenemata piirkonnast, k.a. varustuse pihta. Rikošett ei loe. Tabamus relva pihta loeb samamoodi nagu tabamus varustuse pihta.

Meedikute kasutamine. Kui ülesande täitmiseks on lubatud kasutada meedikuid, siis saavad nad elemendi (riideriba, kaablikinnitus vms) mida siduda pihta saanud mängija keha või varustuse külge. Pärast ravimist on mängija elus ning võib jätkata mängimist.

NB! Pimelasud on keelatud! Relv peab olema õlas laskmise hetkel. Püstol või ilma kabata relv (kokku volditud kabaga relv) peab olema laskmise hetkel silmaga sihtimise joonel.

Surnuks rääkimine/ silent kill: puudutades teist mängijad käega või alla 1m kaugusel on võimalik teist mängijat "surnuks rääkida". Kas puudutades teist mängijat või öeldes "Lask või surnud". Vastasmängija peab eemalduma surnualasse, kuid ei või kõva häälega öelda, et ta on surnud.

Telkides sees on kogu mängu vältel safezone. Telkides sees võib võtta prillid peast. Telkidesse sisse, ega neist välja ei tohi lasta.

Sõidukid
Airsoftiks ehitatud autode kasutamine toimub järgnevalt.
Autosid on võimalik peatada valanguga (auto saab tabamuse rohkem kui 5 bb-d korraga). Auto kasutamine stsenaariumis toimub ainult avatud akendega või muul moel lahtise masinaga (cabrio vms). Kui auto saab tabamuse, on auto liikumisvõimetu ning mängijad peavad koheselt väljuma autost. Kui autojuht saab tabamuse, on auto liikumisvõimetu ning mängijad peavad koheselt väljuma autost. Mõlemal juhul peab autojuht laskma ühe pika signaali ning sisse lülitama ohutuled.
Auto surnuaeg on 10 minutit. Kui autojuht soovib, võib ta koheselt pöörduda ohutuledega tagasi oma baasi. Baasis surnuaeg 10 minutit.

Juhul kui on lubatud granaadid, siis granaat muudab auto liikumisvõimetuks 5m raadiuses.

Ohutuledega sõidukid on surnud või tehakse ADMIN sõite. Ohutuledega sõiduki pihta on keelatud tulistada.

NB! Auto kasutamise eesmärk on liigutada kiiresti üksuseid (QRF), mitte omada kuulikindlat APC-d. Kui mõni üksus leiab, et ta omab spetsiaalselt APC-ks ehitatud masinat (lisatud paneelid külgedele jne), siis võtta ühendust ning vaatame üle nii masina, kui reeglid.

Juhtimine ja side
Üritusel on kasutusel struktuurne sõjaväeline juhtimine. St. et mängijad peavad olema valmis täitma ülesandeid vastavalt osapoole juhi (juhtide) suunistele. Alati on võimalik pakkuda välja alternatiivseid plaane, kuid täielik koordineerimata isetegevus läheb arvesse, kui reeglite eiramine.

PMR ja teised raadiosaatjad on kasutusel.
PMR CH1 on alati ADMIN kanal
PMR CH2-8 jagatakse üksuste vahel ära vastavalt operatsioonikäsule.
Kanalite pealtkuulamine või segamine, mis ei kuulu teie üksusele, on keelatud. Vastava loa saab anda korraldus või üksuse ülem.


Eksides reeglite vastu järgneb kas hoiatus või ürituselt lahkumine. Registreerides ja tulles üritusele nõustud eelpool toodud reeglitega ning korraldaja otsused ei kuulu edasi kaebamisele.
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: Merciless on April 19, 2018, 13:14:56
Laagripunti 4 mehega tuleks küll kui kuupäevad klapivad :)
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: Obi-San on April 19, 2018, 13:17:35
RC võiks minna kyll
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: kuurberg on April 19, 2018, 13:52:06
Pizzapoisid huvitatud, meid max 10!
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: Glatidoz on April 19, 2018, 14:13:09
Tuleks umbes kuuene grupp "evade" osapoolele.
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: paappartel on April 19, 2018, 14:38:54
LYNX teamist on 5-6 huvitatud.
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: Metsavend on April 19, 2018, 14:45:55
Huvi 1-3.
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: GraboN on April 19, 2018, 15:38:23
Kaliibril huvi olemas.
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: andres on April 19, 2018, 16:37:23
Osapoolt hetkel ei valiks aga 10-15 oleks meid kyll.
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: Joosep on April 19, 2018, 22:04:09
TeamInfinity sõdureid tuleks ka
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: Margus on April 20, 2018, 08:50:36
Suur rõõm, et Bjorn on meie hulgas tagasi!
Ja nagu näha milline on austus tema vastu, nii lühikese ajaga nii palju huvilisi.

Kindlasti on meie seas kogemustega vastupidavaid pika retke läbinuid. Aga tava airsofter, mõelge rahulikult läbi millele alla kirjutate.
See saab olema väga hea tugev karm võimalus enda proovile panekuks. Minu meelest pole viimase 5 a jooksul nii pikka võistlust toimunud ja minul puudub kogemus. Sain küll vastutegevust teha sarnasel üritusel Männikul (vist oli ka Bjorni tehtud), aga see kestis umbes pool päeva.
Pikim oli vist Rutjal, kus saime hiilivas rahulikus tempos kogu varustusega poole ööni mängida, siis varustuse maha panna, mõned tunnid magada ja järgmine täispikk põnev lahingpäev. Piirsalu Summercampil sai ka ööpäeva ringses 30 kraadises kuumuses päeval ja öösel mängida.
Raku retkel kogesin peale 20 tunni möödumist, et füüsiliselt jõuaks, aga vaim murdus. Kogu varustusega (25,6kg) rännata ja ka lahingut pidada ... Oleks keegi teine korraldanud ja lõpus rohkem mängijaid järgi jäänud, siis vast oleks jätkanud.

Aga teine asi on suurema koormusega võistlus, kus rabeled ja parima koha pärast...

Sõltub ka sellest, kas võistlejad kannavad kogu raja kogu varustuse kaasas või saavad vahepeal osa asju maha panna,  kas on ka puhkepause, kas raja ääres on vesi. Vesi on minu meelest kõige raskem. Sportides kulub mitu korda rohkem jooke, kujutan ette, et 12h peale vähemalt 2-3 liitrit ja 24h peale min 5 liitrit? Kui paljud meist on nii palju jooki pikalt kaasas kandnud...
 
Seega mõelge rahulikult ja konsulteerige kogenutega, palju ja mida kaasa võtta rännakule.
Kui seni on tava mängija vastu pidanud 2-3 tundi, healjuhul vastupidavamad kuni 5 tundi, hooaja avamisel mõned viimased ise nägid, kui vähe meid oli lõpus järgi.

Aga 12 või 24 tundi – võimas kogemus saab olema enese proovilepanekuks....

Kui meie klubi otsustab osaleda võistluses, siis kindlasti osalen, muidu eelistan vastutegevust... 
 
Edukat korraldust!!!
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: zaG on April 20, 2018, 09:31:35
Eks suuresti mängib rolli ka see, et mil-sim stiilis üritusi toimub viimasel ajal väga harva, millest iseenestest on kahju...Igatahes huvitatud.
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: noFridge on April 20, 2018, 09:47:47
Samuti huvi.
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: Remius on April 20, 2018, 12:37:55
Viikingitest hetkel huvi 3-4 mängijal :)
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: Andrus. on April 20, 2018, 15:28:23
Oleks tulemas kui toimub.
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: AIFO on April 21, 2018, 20:58:15
sounds awesome!

+1
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: andreas on April 22, 2018, 07:34:32
Luuresse +4
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: BULLDOZER on April 24, 2018, 23:54:24
Hundid tuleks +6 Luuresse. Oleks tore praktika luureõppele
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: Bjorn on April 25, 2018, 09:40:27
Tänud vastajatele. Huvi tundub piisav olema, et mõistliku arvuga üritust planeerida.

Hetkel jääb kuupäevaks 09.06.2018 ning pigem teen 12h formaadis ürituse. Ajendiks on asjaolu, et paljudel ikkagi pole head magamisvarustust (loe: õhtu saabudes minnakse koju) ning 24h puhul unepaus + muud tegemised võtavad ca 1/3 ajast maha nagunii. St. pigem teeks non-stop ilma ametlike pausideta 12h ürituse, kui unepausiga 24h variandi. Kuna ürituse lõpp jääb kindlasti pimedasse aega ning keset ööd, siis on võimalus jääda campi edasi ööseks ning lõkkejuttu ajada ja vorsti grillida kes vajadust tunneb. Siis magama ning hommikul puhanud peaga sõitma asuda.

WARNO tuleb peagi üles. Uuendan pidevalt esimest postitust kust leiab kõige ajakohasema info. Registreerimise info tuleb nädala jooksul üles.
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: TeffeZ on April 25, 2018, 21:22:24
Oleks 3-4 huvilist
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: lukka on April 30, 2018, 13:11:46
Olen huvitatud.
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Bjorn on May 02, 2018, 13:39:48
Üles laetud WARNO, asukoht, reeglid ja registreerimine on avatud koos regamisinfoga.
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Salum on May 04, 2018, 15:14:21
Kolmene tiim Tartust otsib neljandat, et minna luuresse.
Kirjutage privasse kui keegi on huvitatud.


Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Bjorn on May 15, 2018, 08:13:07
Update - luuresse reganud mitu tiimi ning hetkel ülekaal luure osapoolel. Kes plaanivad laagri osapoolde tulla, siis andke endast märku. Vastasel juhul peab luure osapoole regamise ennatlikult lukku panema, et tasakaalustada osapooli. 
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Margus on May 17, 2018, 09:08:59
Loodan, et meie klubi saab selleks ajaks lahingmasina või koguni mõlemad lahingmasinad valmis. Arvan, et siis oleme võistlejatele vastutegevuses arvestatavaks mobiilseks jõuks.
Ilmselt on vaja võistlejatele teha vastutegevust paljudes eri kohtades, selleks oleks hea veel meile abivägesid saada, laagri poolele....

Piirsalu on olnud lahe koht, mis on mulle meelde jäänud mõnede erisusetega:
1) kõige külmema (-13) ilmaga lahing, aga seal metsa vahel polnud kordagi külm, ainult ligi 7 relva surid;
2) kõige kuumema (ööpäeva ringselt +30) ilmaga lahingud, kus motivatsiooni tagasitoomiseks käisin lapsi jahutamas madalas mudajões. Nüüd on need lapsed mõlemad minust pikemad;
3) kui kogu laager oli langenud, siis ärkasid Soomepoisid ja asusid vastast aluspükste väel välja lööma;
4) üks USMC mängija võitis loosiga M4.

Eks jään põnevusega ootama mängu seal omapärasel alal...

Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Bjorn on May 17, 2018, 12:45:48
Update. Hetkeseisuga mõlemal poolel registreerunud ca pooled kohad täis. Plaanis on ca nädal enne ürituse toimumist sulgeda registreerimine, et piisavalt varakult lõplik info (OPORD) saata välja registreerunud isikutele.

Kindlasti ennetavalt tasub vaadata ilmateadet ja vastavalt sellele mõelda mis varustus ja riietus kaasa peaks tulema. 12h sisse võiks jääda vähemalt üks soe toidukord, kuid hädapärast saab ka ilma selleta hakkama. Tõsisem probleem on vesi ja kuumus kui seda peaks esinema. Samuti pöörata tähelepanu esimeses postituses viidatud varustuse ja riietuse nõuetele. Tegemist on milsimiga ning eredaid käepaelasid ei tule. Osapoolte eristamine toimub puhtalt riietuse alusel. Kui kohapeal osapoolele sobivat riietust ei ole, siis osaleda ei saa.

Küsiti vestide-rakmete värvuse kohta. Vastus on, et ei ole vahet. Riietuse nõue on ning kiivrid on lubatud ainult ühel osapoolel. Rakmete värvus ei lähe arvesse.

Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Joker131 on May 17, 2018, 20:58:01
Luuresse +4
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Bjorn on May 21, 2018, 21:47:00
Sisuliselt 1 suuremale või kahele väiksemale luurejaole on veel vabad kohad, siis on LL pool täis.

RV (laager) on hetkel tasakaalus, kuid võiks olla ülekaalus.
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Bjorn on May 22, 2018, 21:58:13
Luurejagude registreerimine lukus ning osapool täis. Laagri osapoolel veel vabad kohad.
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: GraboN on May 23, 2018, 17:16:48
Laager +3
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Bjorn on May 25, 2018, 16:10:28
NB! Mõlemad osapooled täis registreeritud. Hetkel ootame ülekandega kinnitust registreerimisele, kui mõni tiim ära kukub, siis vabanevad ka mõned kohad. Jätkuvalt võib registreerida, kuid sellisel juhul lähete "ootele" järjekorda.