AirsoftFoorum.ee

Mängufoorum => Üritused => Topic started by: Bjorn on April 19, 2018, 13:09:11

Title: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Bjorn on April 19, 2018, 13:09:11
Mängu nimi: Escape and Evasion
Aeg: 09.06.2018 ca 12h kestvusega
Asukoht: Lääne Eesti, Piirsalu raketibaasi taktikaala https://goo.gl/maps/RKSUuugiYAm
Mängutüüp: Milsim/Patrullvõistlus
Korraldaja kontakt: 53982185

Osapooled: Luurevõistkonnad ning vastutegevus (laager).
Luurevõistkondadel eesmärk läbida rada, hoiduda vastasest ning täita ülesandeid. Vanus 16+. Registreerimine 4-8 liikmeliste meeskondadena.
Vastutegevusel elu lihtsam, paiknemine laagris ning eesmärk leida ning hävitada luuremeeskondasid. Vanus 14+. Registreerimine meeskonna või üksikliikmena.

Muu info nagu ikka: laagril tingimused lihtsamad, luurajatel 12h iseseisev ülesande täitmine ja kogu nodi endaga kaasas. Hicapid võib koju jätta, ainult standard/midcap salved. Ainuke erand on KP.

Osalustasu 10 eur/mängija.
Osalejate arv min. 30 mängijat, maksimum ca 70 mängijat. Suurem osakaal laagril.


Quote
WARNO EELKÄSK

Eelinfo taust. Piirsalu raketibaas sai õhupommitamiste käigus raskelt kannatada ning enamik hoonetest on hävitatud. Säilinud on ainult tugevdatud maapealsed bunkrid. Raketiväed RV on saanud ülesandeks kohapeal kaardistada kahjustused ning asuda hävitatud baasi aladel kaitsesse ennetamaks vastase järgmisi tegevuskäike.

1. OLUKORD
Piirsalu raketibaasi Raketiväed (RV) on sisse seadnud ennast Piirsalu taktikaalal laagrisse alates 091200JUN2018 ning teostavad alal taktikaharjutusi ja laagrirutiini. Lintsi luurejaod (LL) teostavad Piirsalu taktikaalal luureülesandeid. RV üksus on mehhaniseeritud ning tugevdatud kõrgemalt poolt tuletoetuse, side ning droonidega. LL jaod on omavahel neutraalsed.
2. ÜLESANNE
RV ülesandeks on domineerida alal, takistada vaba liikumist suurematel teedel, kaitsta tähtsamaid objekte ning oma laagrit.
LL ülesandeks on vastavalt juhistele täita luureülesandeid, vältida kontakti ning jääda märkamatuks oma tegevuste käigus.
3. ÜLDISED JUHISED
a. Riietus ja lahinguvarustus
1) RV kohustuslik riietus ühesugune vormi ülemine ning alumine pool, lubatud kiivrid, keelatud tsiviilriided.
2) LL kohustuslik riietus erinev vormi ülemine ning alumine pool, lubatud tsiviilriided, keelatud kiivrid.
 b. Esialgne ajakava
 1) Saabumine Parkla aladele 1100h. Liikumine alale 1200h-1300h. ENDEX 23:59
c. Erivahendid, laskemoon ja relvastus
1) Relvapiirangud - hicap keelatud, v.a. KP kuulipildujatel. Väljalaskepiirangud vastavalt viidatud reeglitele.


Registreerimine

Quote
Ametlik registreerimine e-maili kaudu tagalatoetus@gmail.com formaadis:
Pealkiri: E&E registreerimine Nimi või Tiim
Sisu: Soovitud osapool ning ees- ja perenimed (taha vanus kui alla 18a on mängija). Kui registreerite tiimina, siis tiimi nimi samuti.

NB! Luure osapoolele ainult meeskondadena registreerimine võimalik. Meeskonna suurus 4-8 liiget. Laagri osapoolele võib registreeruda ka üksikvõitlejana. Eelistatud alati meeskondadena registreerumine.

Edasised juhised mängutasu, kohale saabumise ning mänguinfoga tulevad registreeritud e-mailile. St. kui meeskond registreerib ennast ühe tiimina, siis kogu meeskonnale info saabub ainult sellele e-mailile (OPORD ehk operatsioonikäsk)!


REEGLID!
Kehtivad foorumis välja toodud jõupõhine mõõtmine ning piirangud: https://airsoftfoorum.ee/index.php?topic=98.0

Lisaks relvade piirangutele on kehtestatud muud mängus kasutatavad reeglid:
Quote
Kõik relvad, välja arvatud kuulipildujad, peavad kasutama mitte-hicap salvesid.
Lubatud salvetüübid: lowcap, standard, midcap (ehk siis kõik salved, mis ei kolise)
Kuulipildujatele ei ole salvepiiranguid.


Majades sees kehtib KÕIGILE üksiklasu piirang ning soovitav püstoli kasutuse piirang. Majast välja võib lasta piiranguteta, kui on tagatud miinimum distants.

Suits ja granaat
Granaat tapab 5m raadiuses või terve väikese ruumi (vältimaks situatsiooni, kus mees ütleb, et ta oli posti taga ning ei saanud surma, kui granaat tuppa lendas). Granaadil ei pea olema lendavat elementi küljes. Granaadid lubatud kõik mis on nõrgemad kui: Achtung ja Kaitseväe sinised lõhkepaketid. Palun vältida situatsiooni, kus ühel mängijal on taskus suur pakk väikeseid paugukaid ning neid loobib iga paari sekundi tagant. Mõistlik kasutus on ca 5 granaati ühe mängija kohta terve mängupäeva vältel.

Pihta saamisel tuleb karjuda kõva häälega "Pihtas!", "Surnud!" või "HIT!" ning anda märku tõstes üles käe või relva toruga taeva poole. Lisaks on KOHUSTUSLIK kasutada punast või eredavärvilist kollast rätti, millega fikseerida surnud mängijad. Pimedal ajal märgib surnud punane pealamp või punane valguspulk. Kui ei ole teistmoodi sätestatud, siis loevad kõik tabamused olenemata piirkonnast, k.a. varustuse pihta. Rikošett ei loe. Tabamus relva pihta loeb samamoodi nagu tabamus varustuse pihta.

Meedikute kasutamine. Kui ülesande täitmiseks on lubatud kasutada meedikuid, siis saavad nad elemendi (riideriba, kaablikinnitus vms) mida siduda pihta saanud mängija keha või varustuse külge. Pärast ravimist on mängija elus ning võib jätkata mängimist.

NB! Pimelasud on keelatud! Relv peab olema õlas laskmise hetkel. Püstol või ilma kabata relv (kokku volditud kabaga relv) peab olema laskmise hetkel silmaga sihtimise joonel.

Surnuks rääkimine/ silent kill: puudutades teist mängijad käega või alla 1m kaugusel on võimalik teist mängijat "surnuks rääkida". Kas puudutades teist mängijat või öeldes "Lask või surnud". Vastasmängija peab eemalduma surnualasse, kuid ei või kõva häälega öelda, et ta on surnud.

Telkides sees on kogu mängu vältel safezone. Telkides sees võib võtta prillid peast. Telkidesse sisse, ega neist välja ei tohi lasta.

Sõidukid
Airsoftiks ehitatud autode kasutamine toimub järgnevalt.
Autosid on võimalik peatada valanguga (auto saab tabamuse rohkem kui 5 bb-d korraga). Auto kasutamine stsenaariumis toimub ainult avatud akendega või muul moel lahtise masinaga (cabrio vms). Kui auto saab tabamuse, on auto liikumisvõimetu ning mängijad peavad koheselt väljuma autost. Kui autojuht saab tabamuse, on auto liikumisvõimetu ning mängijad peavad koheselt väljuma autost. Mõlemal juhul peab autojuht laskma ühe pika signaali ning sisse lülitama ohutuled.
Auto surnuaeg on 10 minutit. Kui autojuht soovib, võib ta koheselt pöörduda ohutuledega tagasi oma baasi. Baasis surnuaeg 10 minutit.

Juhul kui on lubatud granaadid, siis granaat muudab auto liikumisvõimetuks 5m raadiuses.

Ohutuledega sõidukid on surnud või tehakse ADMIN sõite. Ohutuledega sõiduki pihta on keelatud tulistada.

NB! Auto kasutamise eesmärk on liigutada kiiresti üksuseid (QRF), mitte omada kuulikindlat APC-d. Kui mõni üksus leiab, et ta omab spetsiaalselt APC-ks ehitatud masinat (lisatud paneelid külgedele jne), siis võtta ühendust ning vaatame üle nii masina, kui reeglid.

Juhtimine ja side
Üritusel on kasutusel struktuurne sõjaväeline juhtimine. St. et mängijad peavad olema valmis täitma ülesandeid vastavalt osapoole juhi (juhtide) suunistele. Alati on võimalik pakkuda välja alternatiivseid plaane, kuid täielik koordineerimata isetegevus läheb arvesse, kui reeglite eiramine.

PMR ja teised raadiosaatjad on kasutusel.
PMR CH1 on alati ADMIN kanal
PMR CH2-8 jagatakse üksuste vahel ära vastavalt operatsioonikäsule.
Kanalite pealtkuulamine või segamine, mis ei kuulu teie üksusele, on keelatud. Vastava loa saab anda korraldus või üksuse ülem.


Eksides reeglite vastu järgneb kas hoiatus või ürituselt lahkumine. Registreerides ja tulles üritusele nõustud eelpool toodud reeglitega ning korraldaja otsused ei kuulu edasi kaebamisele.
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: Merciless on April 19, 2018, 13:14:56
Laagripunti 4 mehega tuleks küll kui kuupäevad klapivad :)
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: Obi-San on April 19, 2018, 13:17:35
RC võiks minna kyll
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: kuurberg on April 19, 2018, 13:52:06
Pizzapoisid huvitatud, meid max 10!
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: Glatidoz on April 19, 2018, 14:13:09
Tuleks umbes kuuene grupp "evade" osapoolele.
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: paappartel on April 19, 2018, 14:38:54
LYNX teamist on 5-6 huvitatud.
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: Metsavend on April 19, 2018, 14:45:55
Huvi 1-3.
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: GraboN on April 19, 2018, 15:38:23
Kaliibril huvi olemas.
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: andres on April 19, 2018, 16:37:23
Osapoolt hetkel ei valiks aga 10-15 oleks meid kyll.
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: Joosep on April 19, 2018, 22:04:09
TeamInfinity sõdureid tuleks ka
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: Margus on April 20, 2018, 08:50:36
Suur rõõm, et Bjorn on meie hulgas tagasi!
Ja nagu näha milline on austus tema vastu, nii lühikese ajaga nii palju huvilisi.

Kindlasti on meie seas kogemustega vastupidavaid pika retke läbinuid. Aga tava airsofter, mõelge rahulikult läbi millele alla kirjutate.
See saab olema väga hea tugev karm võimalus enda proovile panekuks. Minu meelest pole viimase 5 a jooksul nii pikka võistlust toimunud ja minul puudub kogemus. Sain küll vastutegevust teha sarnasel üritusel Männikul (vist oli ka Bjorni tehtud), aga see kestis umbes pool päeva.
Pikim oli vist Rutjal, kus saime hiilivas rahulikus tempos kogu varustusega poole ööni mängida, siis varustuse maha panna, mõned tunnid magada ja järgmine täispikk põnev lahingpäev. Piirsalu Summercampil sai ka ööpäeva ringses 30 kraadises kuumuses päeval ja öösel mängida.
Raku retkel kogesin peale 20 tunni möödumist, et füüsiliselt jõuaks, aga vaim murdus. Kogu varustusega (25,6kg) rännata ja ka lahingut pidada ... Oleks keegi teine korraldanud ja lõpus rohkem mängijaid järgi jäänud, siis vast oleks jätkanud.

Aga teine asi on suurema koormusega võistlus, kus rabeled ja parima koha pärast...

Sõltub ka sellest, kas võistlejad kannavad kogu raja kogu varustuse kaasas või saavad vahepeal osa asju maha panna,  kas on ka puhkepause, kas raja ääres on vesi. Vesi on minu meelest kõige raskem. Sportides kulub mitu korda rohkem jooke, kujutan ette, et 12h peale vähemalt 2-3 liitrit ja 24h peale min 5 liitrit? Kui paljud meist on nii palju jooki pikalt kaasas kandnud...
 
Seega mõelge rahulikult ja konsulteerige kogenutega, palju ja mida kaasa võtta rännakule.
Kui seni on tava mängija vastu pidanud 2-3 tundi, healjuhul vastupidavamad kuni 5 tundi, hooaja avamisel mõned viimased ise nägid, kui vähe meid oli lõpus järgi.

Aga 12 või 24 tundi – võimas kogemus saab olema enese proovilepanekuks....

Kui meie klubi otsustab osaleda võistluses, siis kindlasti osalen, muidu eelistan vastutegevust... 
 
Edukat korraldust!!!
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: zaG on April 20, 2018, 09:31:35
Eks suuresti mängib rolli ka see, et mil-sim stiilis üritusi toimub viimasel ajal väga harva, millest iseenestest on kahju...Igatahes huvitatud.
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: noFridge on April 20, 2018, 09:47:47
Samuti huvi.
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: Remius on April 20, 2018, 12:37:55
Viikingitest hetkel huvi 3-4 mängijal :)
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: Andrus. on April 20, 2018, 15:28:23
Oleks tulemas kui toimub.
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: AIFO on April 21, 2018, 20:58:15
sounds awesome!

+1
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: andreas on April 22, 2018, 07:34:32
Luuresse +4
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: BULLDOZER on April 24, 2018, 23:54:24
Hundid tuleks +6 Luuresse. Oleks tore praktika luureõppele
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: Bjorn on April 25, 2018, 09:40:27
Tänud vastajatele. Huvi tundub piisav olema, et mõistliku arvuga üritust planeerida.

Hetkel jääb kuupäevaks 09.06.2018 ning pigem teen 12h formaadis ürituse. Ajendiks on asjaolu, et paljudel ikkagi pole head magamisvarustust (loe: õhtu saabudes minnakse koju) ning 24h puhul unepaus + muud tegemised võtavad ca 1/3 ajast maha nagunii. St. pigem teeks non-stop ilma ametlike pausideta 12h ürituse, kui unepausiga 24h variandi. Kuna ürituse lõpp jääb kindlasti pimedasse aega ning keset ööd, siis on võimalus jääda campi edasi ööseks ning lõkkejuttu ajada ja vorsti grillida kes vajadust tunneb. Siis magama ning hommikul puhanud peaga sõitma asuda.

WARNO tuleb peagi üles. Uuendan pidevalt esimest postitust kust leiab kõige ajakohasema info. Registreerimise info tuleb nädala jooksul üles.
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: VereKoerad on April 25, 2018, 21:22:24
Oleks 3-4 huvilist
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: lukka on April 30, 2018, 13:11:46
Olen huvitatud.
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Bjorn on May 02, 2018, 13:39:48
Üles laetud WARNO, asukoht, reeglid ja registreerimine on avatud koos regamisinfoga.
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Salum on May 04, 2018, 15:14:21
Kolmene tiim Tartust otsib neljandat, et minna luuresse.
Kirjutage privasse kui keegi on huvitatud.


Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Bjorn on May 15, 2018, 08:13:07
Update - luuresse reganud mitu tiimi ning hetkel ülekaal luure osapoolel. Kes plaanivad laagri osapoolde tulla, siis andke endast märku. Vastasel juhul peab luure osapoole regamise ennatlikult lukku panema, et tasakaalustada osapooli. 
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Margus on May 17, 2018, 09:08:59
Loodan, et meie klubi saab selleks ajaks lahingmasina või koguni mõlemad lahingmasinad valmis. Arvan, et siis oleme võistlejatele vastutegevuses arvestatavaks mobiilseks jõuks.
Ilmselt on vaja võistlejatele teha vastutegevust paljudes eri kohtades, selleks oleks hea veel meile abivägesid saada, laagri poolele....

Piirsalu on olnud lahe koht, mis on mulle meelde jäänud mõnede erisusetega:
1) kõige külmema (-13) ilmaga lahing, aga seal metsa vahel polnud kordagi külm, ainult ligi 7 relva surid;
2) kõige kuumema (ööpäeva ringselt +30) ilmaga lahingud, kus motivatsiooni tagasitoomiseks käisin lapsi jahutamas madalas mudajões. Nüüd on need lapsed mõlemad minust pikemad;
3) kui kogu laager oli langenud, siis ärkasid Soomepoisid ja asusid vastast aluspükste väel välja lööma;
4) üks USMC mängija võitis loosiga M4.

Eks jään põnevusega ootama mängu seal omapärasel alal...

Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Bjorn on May 17, 2018, 12:45:48
Update. Hetkeseisuga mõlemal poolel registreerunud ca pooled kohad täis. Plaanis on ca nädal enne ürituse toimumist sulgeda registreerimine, et piisavalt varakult lõplik info (OPORD) saata välja registreerunud isikutele.

Kindlasti ennetavalt tasub vaadata ilmateadet ja vastavalt sellele mõelda mis varustus ja riietus kaasa peaks tulema. 12h sisse võiks jääda vähemalt üks soe toidukord, kuid hädapärast saab ka ilma selleta hakkama. Tõsisem probleem on vesi ja kuumus kui seda peaks esinema. Samuti pöörata tähelepanu esimeses postituses viidatud varustuse ja riietuse nõuetele. Tegemist on milsimiga ning eredaid käepaelasid ei tule. Osapoolte eristamine toimub puhtalt riietuse alusel. Kui kohapeal osapoolele sobivat riietust ei ole, siis osaleda ei saa.

Küsiti vestide-rakmete värvuse kohta. Vastus on, et ei ole vahet. Riietuse nõue on ning kiivrid on lubatud ainult ühel osapoolel. Rakmete värvus ei lähe arvesse.

Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Joker131 on May 17, 2018, 20:58:01
Luuresse +4
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Bjorn on May 21, 2018, 21:47:00
Sisuliselt 1 suuremale või kahele väiksemale luurejaole on veel vabad kohad, siis on LL pool täis.

RV (laager) on hetkel tasakaalus, kuid võiks olla ülekaalus.
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Bjorn on May 22, 2018, 21:58:13
Luurejagude registreerimine lukus ning osapool täis. Laagri osapoolel veel vabad kohad.
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: GraboN on May 23, 2018, 17:16:48
Laager +3
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Bjorn on May 25, 2018, 16:10:28
NB! Mõlemad osapooled täis registreeritud. Hetkel ootame ülekandega kinnitust registreerimisele, kui mõni tiim ära kukub, siis vabanevad ka mõned kohad. Jätkuvalt võib registreerida, kuid sellisel juhul lähete "ootele" järjekorda.
Title: Re: 2018-06-XX EELUURING: Escape and Evasion
Post by: Margus on June 04, 2018, 09:26:04
Kuna ürituse lõpp jääb kindlasti pimedasse aega ning keset ööd, siis on võimalus jääda campi edasi ööseks ning lõkkejuttu ajada ja vorsti grillida kes vajadust tunneb. Siis magama ning hommikul puhanud peaga sõitma asuda.

Mõtlesin, et olen ainuke, kes mõtleb telgi kaasa võtta ja ei julgenud eriti siin küsida.
Aga Pizzapoisid tegid praegu lõbusa kõne, et nemad ka ja jääme muidugi grillima ja telkima, kui muidugi jääme üldse magama ja hommikul jätkame lahinguga...
Mida kõike veel arvasime kaasa võtta, sellest ei julge siin kirjeldada, muidu läheb liiga laulupeoks...

Kas on veel ööbima jääjaid???
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: AIFO on June 04, 2018, 10:24:49
mina jään
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Bjorn on June 04, 2018, 12:04:21
Ala on broneeritud kuni järgmise päevani 12:00 seega saab vabalt olla edasi.

Registreerimisest ka - toimunud on mõned osapoole vahetused ning ära kukkumised. Luure osapool on jätkuvalt varuga täisbroneeritud, kuid laagri osapoolel on nüüd 1-2 meeskonna jagu vaba ruumi. St. kellel huvi veel, siis kirjutage ning registreerige ära. Tahaks OPORD käsu enam vähem kõigile korraga laiali saata.

Laagri osapoole eelisteks on veidi lihtsam elu, võimalus sõidukeid kasutada, laagris vahepeal puhata, madalam vanuse piirang jne. Ehk siis paremad tingimused ja võimalused airsofterile, kellel ei ole kõike vajaliku varustust või kogemust, et 12h järjest metsas iseseisvalt liikuda.

P.S. Meeskonnad kellel veel ülekanne tegemata, siis palun tehke ära. Enne seda OPORD-i kätte ei saa ning seal võib peituda vajaliku infot mida oleks hea teada ennetavalt. 
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Bjorn on June 04, 2018, 22:16:13
Update!

Kõigile registreerunud ning mängumaksu tasunud üksustele on meilipeale laekunud OPORD ning kaardid.
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: paappartel on June 06, 2018, 16:52:11
LYNX team jääb ka ööbima
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Bjorn on June 07, 2018, 08:16:51
Nüüdseks praktiliselt kõik üksused saanud kätte oma OPORD-i.

Soovin rõhutada paari pisiasja, et kohapeal üllatusi ei tuleks.

1) Riietuse nõuded on kohustuslikud. Need on ainukesed elemendid mis eristavad osapooli visuaalselt. Kui sobivat riietust ei ole, siis mängule ei saa.
2) Salvepiirang on kohustuslik. St. kõrisevad hicap/bunker/trummel salved võivad olla AINULT kuulipildujal. (KP peab olema tõetruu relv, mitte suvaline M4CQB koos hicapiga). Kõik teised relvad peavad olema varustustatud realcap/lowcap/midcap salvedega (loe: salved mis on pealt laetavad, mitte keritavad).
3) Punane rätt valgeks ajaks ning punane valguspulk/lamp/pealamp hämaras mängimiseks on vajalik, et märkida surnud mängijaid.
4) Kõik kronomised tehakse vastavalt viidatud reeglitele mõõtes mänguseades jõudu Joulides.
5) Alale saabumine tasub planeerida ca 11:00 alates. Hiljemalt 12:00 peaks olema oma parklas olemas ning kuulama edasiseid juhiseid kus ja kuidas vastavalt oma osapoolele varustust valmis seada.

Kui vaja siis kohapeal kontakt üle GSM 53982185.
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Margus on June 08, 2018, 09:51:02
Kes siiski ei tule, siis andke palun kiiresti korraldajale teada, sest päris mitmed ootavad järjekorras mängule pääsemist, eriti laagri poolele.
Tavaliselt on vastupidi, mängijaid vähe, aga seekord nõudlus ületab pakkumise.
 
___________________________________________________________________________

Sügav kummardus luuresse minejate ees!!! Soovin Teile palju jõudu ja vastupidavust!!!
„Kuri“ vastutegevus ootab Teid varitsuses kohe mõnuga, loodetavasti ajasin mõne kurjaks...


Loodetvasti pole keelatud luurajatel loobumisel tulla üle laagri poolele...
Nähes kuidas peavad tava airsofterid mängudel vastu keskmiselt 2-3 tundi, siis pole imestada kui pealelõunast otsime vastutegevusega mööda metsa taga luure üksusi, aga kedagi enam ei leia. Loodan siiski, et peavad lõpuni vastu. Eks varuvariandina plaan B...

___________________________________________________________________________

Kui õigesti aru sain, siis on osalemas on ka mitu vene tiimi.
Et vältida üleliigseid konflikte on oluline teha selgeks vene mängijatele meie reeglite erinevus nende omast, kahel teemal (võibolla on neid erinevusi rohkemgi):

1. kui seal alal on veel ehitisi alles, siis kehtib ehitises sees üksik või valangu kohustus. Mina saan aru, et kehtib eesti reegel ja see tähendab üksiklasku hoones sees. Aga nagu näitas viimane Klooga mäng, siis see on endiselt erinev kahel foorumil.

2. väljalaske kiirus ja MED erinevus. Kuna on tulemas eriti võimas relv (190m/s), siis on väga oluline, et kehtiks üks kindel reegel mõlema keelega mängijatel. Need on kahjuks endiselt erinevad mõlemal foorumil.

Kui briifingul ei mõõdeta välja näiteks 30m või 40 m pikkust, siis soovitan mitte ainult tugevate relvade omanikel vaid ka kõigil teistel selgeks teha, kuidas tundub silmale näiteks 30 m tiheda metsa vahel või lagendikul – need paistavad välja täiesti erinevalt.  See ehk vähendab konfliktide teket. Mina olen aru saanud, et lagendikul tundub distants (näiteks 30m) olema palju lühem kui see tundub tiheda metsa vahel olema, vaielge vastu...

___________________________________________________________________________

Loodan väga, et osalejad ei lahku märgade riiete ega külma pärast, varuge palun piisavalt kuivi vahetusriideid kaasa. Öösel lubab umbes +10
https://www.yr.no/place/Estonia/L%C3%A4%C3%A4nemaa/Piirsalu/long.html

Kujutan ette, et metsavahel, eriti õhtul ja öösel on suurimad vastased sääsed, varuge piisavalt puugi/sääse tõrjet.
Olen märganud, et jahedamaga kui +10 pole sääsed eriti aktiivsed.
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Bjorn on June 08, 2018, 10:13:38
Mõlemad osapooled kerge ülekattega täis regatud, seega soovitud number ning tasakaal on saavutatud. Kõik reganud mängijad on ka mängumaksu tasunud, st. enam loobumist ei ole oodata.
Toit, vesi ning ei ole probleemi ka pikemalt metsas viibida.

Kõik reeglid on välja toodud ning siin ei ole midagi vaielda ega mõelda. Kui reeglite vastu eksitakse, siis vastavalt olukorrale kas hoiatus või koju minek.
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: paappartel on June 11, 2018, 06:51:21
Alustan siis väikse tagasiside ringiga.

Kõigepealt suur tänu Bjornile, et ta viitsis/jõudis sellise ürituse korraldada!

Panen siia mõned plussid miinused kirja, ehk mis oli hea ja halb meie teami meelest.
-
1. Briefingul oleks võinud põhjalikumalt seletada kuidas kordinaate määrata. Bjorn küll seletas kuid ma suutsin ikka valesti aru saada (Seda võib ka minu veaks lugeda).
2. Kui oli ülesandeks ATV hävitada siis keegi ei teadnud kuidas seda tegema peaks. Kes rääkis, et andke valangut (see ei toiminud) ja kes rääkis, et ATV peab ära puudutama, et siis on hävitatud ( Üks suitsiidsete kalduvustega LYNX mõtles selle järgi proovida kuid ka see ei toiminud). Selline info võiks selgem olla.
3. Riietuse osas võiks tõesti kohustuslik olla siis nii, et ühel osapoolel üleni ühtne ja teisel osapoolel näiteks püksid camo ja jakk/pusa musta värvi. Sest tõesti kui on kaks erinevat camo siis pimedas ei erista (ise kantsin kahte erinevat camo ja oleks peaaegu omadelt kuuli saanud kuna nad arvasid, et ma armeest). Sobiks hästi ka kohapeal välja pakutud variant, et ühel osapoolel ainult kiivrid.

+
1. Üleüldine korraldus ja stsenaarium olid väga head!
2. Raketibaasi vägede autod lisasid palju reaalsust ja kollitasid meid korralikult. (Kuigi see neetud kuulipildur auto peal oli luurele ikka korralik pind p***es). :D
3. Elude süsteem oli väga leidlikult lahendatud.
4. Igale osalejale (vähemasti luures) anti isiklik kaart.
5. Teamide vahelise suhtlusega võis ka rahule jääda. Eriti oli seda lõpp faasis kus tuli ATV ära hävitada. Kui ikka küsisid midagi siis said kindla vastuse ja olukorrast oli enamus ajast pilt selge.
6. Kui oli vajadus siis sai korraladajalt abi. (Näiteks kui me olime totaalselt ajakavast maas siis Bjorn seletas telefoni teel kus salved asuvad ja kuidas oleks pidanud kordinaate määrama).

Üks väike ettepanek, oleks võinud koondada kõik ööbijad ühte parklasse kus oleks saanud natuke lõket teha ja muljeid vahetada. Ehk siis oleks justkui ööbimisala teinud. :)

Siin ka meiepoolne video. Ega väga aega filmida polnud kuid midagi sai ikka kokku klopsitud:
 https://www.youtube.com/watch?v=ejFRlCMVIgw


PS. Suured tänud team Amenole kes meile järgmise päeva hommikul appi tuli ja meie auto käima tõmbas.
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Margus on June 11, 2018, 12:14:18
Siin ka meiepoolne video. Ega väga aega filmida polnud kuid midagi sai ikka kokku klopsitud:
 https://www.youtube.com/watch?v=ejFRlCMVIgw

Teiste video pealt on hea vaadata teiste vigu, eks kui mind filmitaks oleks samuti vigu küllaga näha. Oleksin tänulik kui keegi mulle ka mu vigu teavitaks, et teaksin end arendada...

Mis jäi silma: ilmselt oja ületades olite kindlad, et teiselpool oja pole vastast, et esimesed ületajad pöörasid selja tundmatu ala poole ja jäid jälgima oja ületajaid...

Üle oja hüpanu emotsioonid olid päris valjud luuraja kohta. Mulle pandi sappa neli noort ja nendega saime palju vaiksemalt oja ületada ja liikuda. Noortel ja ka minul vaja rohkem harjutada läbi kuivanud okstega ala vaiksemat läbimist...

Kilekotid jalas vee ületamine oli uus moodus, mida pole varem proovinudki.

Selle ojakese ületamise eri moodused võiks kokku korjata ja saab laheda video. Parima auhinna ilmselt saab ikka meie (laagri) Bossi oja ületamise katse...
See video pandi siin alakorruse videode rubriiki...

Oma snaipri ette saatmist ja tema teekond läbi lageda mitte läbi võsa oli mõistetav, kuna olite juba nii pika lahingpäeva läbinud. Ise poleks ka vist viitsinud nii väsinuna ringiga võsa kaudu minna...


Mul on mängust häid mälestusi, aga pea kuidagi veel kinni ja ei oska veel mõtteid kirjas väljendada...

Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: zaG on June 11, 2018, 18:43:27
Suured tänud mängu eest!


Kahjuks ei saanud lõpuni nautida, kuna pidin õhtul veel ühele sünnipäevale jõudma.
Võib vist öelda, et selle mängu suurimad vastased olid sääsed, olenemata sellest, kas kasutasid sääsetõrjet või mitte.
Esialgne plaan mehitada vaatluspost jäi sisuliselt teostamata, kuna kohapeal passida oli võimatu ja läbi selle pinina ei olnud nkn midagi metsa all kuulda. Seega sai see sujuvalt asendatud patrulliga.

Minu jaoks möödus mäng ilma vastase kontaktita, eks suuresti minu probleem ka, kuna lahkusin varem ja tegelikult selle pärast ei vingukski, kuna mängu formaat ei eeldanudki rohkelt kontakte (mängu nimi räägib juba enda eest). Siiski tundus, et mõne jaoks oli see veidi pettumus..Väike uitmõte Bjornile. V-b järgmisel sarnases formaadis mängul võiks teha kaks n-ö laagripunti, kes ei ole omavahel sõbralikud, kuid kelle põhiülesanne on sama - leida luuregruppe. See muudaks laagripuntidel mängu kindlasti huvitavaks, kuna lisaks luuregruppide otsimisele on võimalus konkureeriva üksusega kontakti saada. Samas luuregruppidel oleks endiselt sama keeruline, kuna vastaseid oleks arvuliselt sama palju.

Tundus, et chronomine ei olnud korraldajatel omavahel läbi arutatud, J mõõtmine tuli vist laagri osapoole koordinaatorile üllatusena. Siiski sai see kiirelt lahendatud ja kokkuvõttes kõik sujus.
Üldiselt saab üritusega rahule jääda, isegi ilma ühegi lasuta.


Loodetavasti ei olnud see sellel aastal ainus korralik milsim mäng ja neid tuleb veel.
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: EgertG on June 11, 2018, 21:07:48
Minu jaoks möödus mäng ilma vastase kontaktita, eks suuresti minu probleem ka, kuna lahkusin varem ja tegelikult selle pärast ei vingukski, kuna mängu formaat ei eeldanudki rohkelt kontakte (mängu nimi räägib juba enda eest). Siiski tundus, et mõne jaoks oli see veidi pettumus..

Olin lõpuni ära ja võin vabalt öelda, et peale kella 9t oli lahingut vägagi palju ja väga huvitav ka kuna pimedas ei saanud peaaegu, et üldse aru kes vaenlane oli ja kes mitte
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: noFridge on June 12, 2018, 17:24:19
Ait2h ka minu poolt, korraldajatele ja kes korraldamise juures abiks olid.

Esimene milsim millel osalesin ja esimene m2ngu kronomine mida teha sain. V2ga uhke!
Midagi erilist lisada pole, mida teised juba teinud poleks, aga v2ga vinge oli metsas ringi uidata ja k6ige sellega tulenevat "ebamugavust" nautida(kuigi tol hetkel polnud see yldse nii)

Samuti oli v2ga n2rves88v patrulle n2hes ennast peita ja loota, et need m2rkamata m88da l2hevad. Pole sellist adrenaliini hoogu kuskil mujal saanud, nagu filmis.

Tahaks ka siinkohal vabandada. Nimelt m2ngu alguses, mis iganes enda lollil p6hjusel, m2rkas mind patrullauto, pidas kinni ja t2nu minu s88stule metsa t6mbasin ka h2da kaela enda meeskonnale. Kaotasime elukaarti ja mina ei olevat tundnud kui pihta sain. Seega vabandust kes lasi ees, kuna ma t6esti ei tudnud midagi, ega n2inud ka m88da lendavaid kuule, et oleksin midagi saanud kahtlustada osata. Tean, et suht leim vabandus, blabla adre laks, blabla, aga nii see kahjuks oli.
"6nneks" langes tiimikaaslane, seega elukaartist te ilma ei j22nud. Sorry ka tiimi ees muidugi!

J2rgmisel p2eval oli hea seedida mis l2bi sai elatud ja v2hemalt selle yle 6nnelik oldud, et vaatamata tohutule s22se parvele kes pidevalt saatis, oli ainult paar kohta n2ritud. Seega igasugu hetkene ebamugavustunne hiljem yle vaadatuna, on hoopis midagi muud.

J2rgmise milsimini!
Cheers!
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: andres on June 12, 2018, 22:54:46
Airsoft Club Estonia  tänab Bjorni ja Raini!Mäng vastas ootustele.Meie olime kõik rahul.Keegi mainis,et meil(laagris oli 2autot).Tegelt siiski 1auto.Ja see oli liikvel 12 tunnist umbes 10h.Esimesed kelle kätte saine olid siis noFridge kasutaja punt.Tegelt me siiski nägime rohkem kui ühte mängijat...nii ,et pole sa süüdi midagi🙂.Meie õnn ja Teie ebaõnn.Kuna mets ei olnud seal väga tihe oli meil hea teid taga ajada.Peale teid saime suht kohe kontakti järgmise pundiga.Kahjuks osutus see meie enda jalgsi patrulliks.Nad arvasid ,et vastasel ka auto ja peitsid ennast metsa.Selles kontaktis sai auto ja kaks oma surma.Edasi saime aru ,et mänguala on kordades suurem kui algul arvasime.Läksime kaugemale patrullima...nii umbes 4-5km meie baasist.Seal õnnestus ühel luue üksusel minema saada aga pisut hiljem saime teise kätte.Peale seda toimusid patrullid laagri ümbruses ja siis oli juba madistamist tihedamalt.Baasi kaitsmine oli suht piinarikas......tohutult sääski!Zagi uitmõte on see mis tasuks kaalumist.Meie ootame uut mängu!Tänud kõigile kes kohale tulid ja 12h huvitavaks tegid!
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Bjorn on June 12, 2018, 23:05:48
Minu poolne kiire tagasiside samuti. Panen mõned mõtted ja mõned vastused.

Üldiselt korralduslikult läks plaanipäraselt. Põhjalik eeltöö oli tehtud ning kohapeal suuri üllatusi ei tulnud.
Jätkuvalt osalejad ei loe reegleid ning tingimusi ja taaskord kohapeal oli paari inimese riietusega probleeme. Sai ka arutatud erinevaid mõtteid ning tulevikus võiks sellisel üritusel olla kiivrite alusel eristamine täitsa teostatav. Teine päris korralik mure on väljalaskekiirused. Tegime Rainiga vahepeal statistikat ning sisuliselt 1/3 relvadest oli üle piiri. HPA omadega oli lihtne - keerasime täpselt paika. AEG-dega oli keerulisem ning oli ka relvi mis mängule ei saanud. Kusjuures BA/SA snaiprid ning KP-d ei olnud üle piiri, tavaline automaat oli ikka sinna 1.7J kanti.

Vastused.
1) Koordinaatide määramine/mõõtmine/leidmine peab olema eelnevalt omandatud oskus. Kui seda ei ole, siis ei ole mõtet registreerida sellisele osapoolele kus on otseselt öeldud, et liigute iseseisvalt 12h metsavahel ringi.
2) ATV sümboliseeris vastase baasi ning tegin sellest konkreetse punkti, mille hõivamisel/hävitamisel on ülesanne täidetud. Kuna angaari ennast ei suudetud ära võtta luure poolt, siis mindi ATV kallale. Kui üks LL võitleja selleni sööstis, siis oli aega alla 10min ENDEX-ini ning ei hakanud seda enam muutma kuna oli juba välja hõigatud kellaaeg.
3) Kui oleks kaks laagripunti teinud, siis luure vastutegevus kaugemal kui 1 kaardiruut oma baasist oleks ümmargune 0 olnud. Sellistel üritustel (luure vs laager jne) on peaaegu alati olnud sedasi, et laagril on aeg-ajalt igav ja kontaktid puuduvad. Seda saab parandada mingi kolmanda jõu olemas oluga üritusel, mida olen ka varem rakendanud, lihtsalt mitte sellel korral.
4) Kronomine oli läbi arutatud ning Rainil olid "Joule" näited olemas, aga sain aru, et võõra kronoga oli esialgu harjumist.Kokkuvõttes: loodan, et need kes sinna tulid nautisid seda tüüpi üritust kogu oma plusside ja miinustega. Lähiajal uut ei ole oodata.
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Margus on June 14, 2018, 10:10:19
Osalejaid oli siis vist luures ca 20 ja laagris ligi 50.

Mõned varem lahkujad kurtsid, et terve pika päeva  jooksul ei näinud kordagi vastast ja esmakordsed milsimi osalejad ei teadnud milsimi olemusest midagi. Püüdsin siis neile selgitada. Täiesti mõistetavalt ei tea uued milsimi olemusest suurt midagi kuna meil korraldatakse neid nii vähe.

Soovitus uutele, kes seekord jäid vist lõpuni meie elluärkamise baasi kaitsma, et kui teid unustatakse ja soovite ikka lahingkogemust, siis leidke võimalus kuidas info edastada osapoole juhile (kasvõi surnualast elluärganute kaudu) ja nõudke enda välja vahetust, muidu jääbki ainuke mälestus seal väikse baasi katusel passimisest.... Seoses unustamisega soovitan vaadata filmi „9 Rood“, kes unustati surema Afgaanis ühele mäele ülekaaluka raevuka vaenlase ees...

EELTÖÖ korralduselt:
Korralik tugevast veekindlast materjalist värviline kaart, selle ainuke miinus on ainult see, et kokku murda pole hea ja päris paks taskus hoidmiseks. Mugavam oli enda kaasa võetud kaart tavalisel paberil. Põhjalik eelinfo, märgistatud parklad, kronomine, korraldaja sage liikumine alal, korraldaja mitme kilomeetrised teenindamised ala servades. Lõpubriifing.
___________________________________________________________________________

Kuna pole ammu milsimme olnud ja tavaliselt ikka olen olnud raskemal osapoolel, siis olin unustanud, et laagri poolel tuleb eelnevalt panna valmis kott, mida baasi kaasa võtta. Sellepärast briifingu eel kiirustades ei saanud kõige õigemad asjad kaasa. Parkla oli baasist umbes 600m kaugusel ja parklasse ei soovitatud minna.
Aga aeg lendas väga kiirelt ja sain olemasolevate asjadega hakkama. 


TEGEVUS LAAGRIS:
Meie osapoolt asus juhtima välismaise lahingkogemusega juht, vähemalt oli meil juht kuni lõpuni välja.  Tean tean, et korraldajal pole lihtne leida osapoolele juhti, sellepärast sügav kummardus meie juhi ees!!!

Esimese patrull missiooni sain koos ühe klubikaaslase ja kuue mängijaga ala serva poole, palju kõneainet leidnud ojakese kallastele. Ühel me liikmel õnnestus kedagi ka taga ajada mingi aeg, aga siis loobus.
Pärast seda missiooni selgus, et luureüksused olid mitu km kaugemal tegutsenud, ilmselt siis sel ajal kaugeimas nurgas oma salvesid otsimas.
Enamus päevast kujuneski milsimile omaselt kas baasis või patrullis.
 
See oli tegelikult lahe, et mida edasi kell tiksus, seda suurem lootus oli vastast näha, ring hakkas koonduma baasi ümber. Oli vaid kuulda kuidas patrullid maha niideti, kui kohale jõudsin, polnud kedagi näha - Luurajad nõelasid väga osavalt ja kohe lahkusid, kuna nendel oli tiimi peale vaid üks eluke ja trahvi kaart vaja alles hoida.

Kui õhtul metsa vahel umbes 200m kaugusel kolme suurte seljakottidega luurajat parkla poole minemas nägime, siis püüdsime kaaslasega nende tee ära lõigata, et neid lähemalt näha, aga olid haihtunud...

Viimastel tundidel oli osapooltel enamvähem võrdselt mängijaid.

Finaal lahing toimus meie baasi kõrge ja pika angaari katusel ja sees. Angaaril oli üks külg lage ja teisel väga tihe kuuse võsa. Imestasin, et miks luurajad ründasid lagedalt küljelt. Ilmselt selleks, et meie tähelepanu hoida ainult sinna küljele ja selja tagant tihedast võsast ligi hiilida. Jõudsin omadele veel õelda, et me peaksime üle õla vaatama ja tiheda võsaga seljatagust jälgima. Siis vihiseski sealt võsast lastud snaipri kuul pea juurest läbi. Jõudsin vaid lähimale omale õelda ja nii ta selga valangu saigi.
Õnneks klubikaaslased puhastasid selle tihniku ära ja siis oli mõni hetk turvalisem.

Viimasel pooltunnil hämaras õnnestus lõpuks vastast kuuliga tervitada vaid 10 m kauguselt kui nad angaari katusele ründasid, peale seda langesin snaipri kuuli läbi, täpne lask prillidesse.

12 tunni jooksul ainult 1 elu kaotada viimasel pooltunnil, siis on tulemus enamvähem. 

Luureüksustel õnnestus tungida angaari serva, aga päris sisse nad ei pääsenudki, seal jäid ellu vaid mõned laagri kaitsjad ja tugeva töö tegi muidugi kuulipilduja masinal.

Ma ise ei saanud angaari katusel omasid tugeva automaattulega toetada, kuna mu igivana G36 lasi valanguid ainult patrullis olles vastu puid, aga kui oli vastaseid vaja nottida, siis ükski neljast salvest ei lubanud valnaguid vaid ainult üksiklaske. Aga kodus hicapid lasid valanguid. Ju olid kõik 4  midcapi solvunud, et neid nii harva kasutan...

Lõpubriifingul õnnestus hämaras siis ka vastaseid lähemalt näha, lõpetuseks kõlas aplaus Korraldajatele!!!

Jäime klubikaaslasega viimasteks, et näha kas keegi jääb ööbima. Oleks teadnud, et luurajate parklas jäävad ööbima, oleks isegi vist jäänud, kogu öövarustus oli kaasas...
___________________________________________________________________________

Sellise klubi liige on olla päris äge, kus selline uhke lahingmasin ja veel nii tugeva kuulipilduriga. Mõnes ootamatus varitsuses oleks turvalisem käia masina kõrval kui kastis, aga jalavaeva vähendas tublisti. Ja see tunne, et selline äge masin, see on meeldejääv...
_________________________________________________________________________________

Kui ostad prillid, siis eemalda kaitsekile. Arvasin, et see on kõigile mõistetav, aga ei:
omapärane kuidas üks noor käis prillidega, millel kaitsekile ees ja kurtis, et on udune vaade  – kaitsekile ikka võtke ära, täiesti mõistetavalt sellest näeb vaid ududselt läbi. Imestan, et ta juba varem ei komistanud.

BROS sääse/puugitõrje toimis hästi, hoidis sääsemassid eemal, ainult üks sääsk leidis võimaluse imeda õlalt.

Lõpus oli lahe kuulata luures osalenu elamusi, kus pika kogemustega airsofter ütles, et sai nüüd elu parima varitsuse kui tõmbasid korraga kogu patrullmasina kastitäie maha...

Huvitav oleks lugeda ka teist luures osalenute elamusi..

_________________________________________________________________________________

Palju tänu Bjornile ja ta abilisele, et üle pika aja taas raskema mängu korraldasid!!!

Ja nagu eelneva video lõpubriifingu viimastest sõnadest „teinekord jälle“ jäi õhku lootus, et teevad ehk veel mänge, jään lootma ja ootama... 
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: argoe on June 14, 2018, 11:55:34
Mis luurest meelde jäi eredamalt:
Auto tõeline nuhtlus üllatavalt vaikne ja nii mõnigikord tuli teha kiiremaid samme ta vältimiseks.
Jalgsi patrullid kohtasime korra ja suured tänud USMC teamile tänu nende valjule kõnele oli meil ülesanne lihtsam saime vajaliku infot. :)
Päeva lõpuks oli kogunenud 30704 sammu :)
PS. leitud M4 salve metall kest.
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Bjorn on June 14, 2018, 14:09:50
Ahjaa. Leiti Peli pealamp. Kui kellelgi kadunud siis kirjutage. Leiti laagri baasi juurest.
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: andres on June 16, 2018, 10:38:19
Kronomisel selgus,et mõnel lasi automaat 1,67j ning käsi relv lasi tal 1,98j.Nii,et soovitan tõsiselt mängudes relvi kronoda.
Title: Re: 2018-06-09 Escape and Evasion milsim
Post by: Bjorn on June 21, 2018, 21:40:39
Tuletan ühe korra veel meelde, et Piirsalus keegi kaotas ära Peli pealambi. Võimalik, et ka mõni mitte meie inimene varem, aga eeldan ikkagi, et keegi meie mängijatest. Tahaks tagastada omanikule.