Author Topic: Mängude reeglid! Eesti ja Vene erinevused  (Read 255024 times)

Offline Bjorn

 • Administraator
 • Tavakasutaja
 • *****
 • Posts: 1467
  • View Profile
  • Airsoft foorum
Mängude reeglid! Eesti ja Vene erinevused
« on: May 30, 2012, 10:58:03 »
Siin teemas on kirjas põhilised reeglid, mida siin foorumis üles pandud mängudel järgitakse. NB! Igal korraldajal on õigus kehtestada erinevaid reegleid enda poolt korraldatud üritustel. Siin välja toodud reeglid on eeskujuks ja viitamiseks Ürituste alamfoorumis mänguteemades.

Alates 01.03.2018 mõõdetakse relvade kiiruste asemel jõudu mänguseades. Viide küsitlusele: https://airsoftfoorum.ee/foorumest/index.php?topic=4373.0

Piirkiirused ja jõud.
Relvade mõõtmine toimub väljalaske jõu põhiselt Joulides (J) millele antakse võrdluseks kiirus m/s. Põhjus selles, et erinevat platvormid käituvad väga erinevalt. Viimase 10 aastaga on muutunud tavaline 0.2g kuul juba pigem 0.3g kuuliks ning snaipritel 0.3g kuul juba 0.45g kuuliks. Tänu sellele tekib "joule creep" effekt. Lisaks on kasutusel HPA/co2/green gas platvormid, mis kõik on väga tugeva jõu kasvuga. Eesmärk on mängudel mõõta kõiki relvi selle kuuliga ning selles seades (k.a. hopup seade) millega mängija selle relvaga mängib. Näiteks kui mängija kasutab 0.3g kuuli automaadis siis on tal hopup samuti seatud 0.3g kuuli järgi.

Näide:
Näiteks mängija tuleb mängule ning kronotakse relva hopup maas 0.2g kuuliga. Saadakse tulemuseks 120m/s 0,2g mis on jõus võrdväärne 1,48J. Tegelikult kasutab mängija mängimiseks kõrgemat hopup sätet ning 0.3g kuuli. Kui nüüd uuesti kronoda "mänguseades" relva, siis saadakse tulemuseks 107m/s 0.3g kuuliga mis on jõus 1,7J energiaga ning ümberarvutatuna võrdväärne 130m/s 0.2g. Ehk siis "mänguseades" relv laseb tegelikult igati üle aksepteeritud piiri, aga mõõtmistulemus seda ei kajasta. NB! Tegemist on reaalse näitega mis on isegi tagasihoidlik. Suuremate kiiruste juures - semi auto ja bolt action kiiruste juures tekib jõu kasv pikemate torude puhul veelgi suurem. Täiesti reaalne on kuni 1.5 korda jõu erinevus! Jõu järgi kronomine tagab reaalsed tulemused ning minu teada kõik tänapäevased kronomeetrid lubavad ka kuuli kaalu sisestamist, et kohe õige jõud arvutatakse ekraanile!Jõu piirangud!

Püstol, pumppüss ja kõik teised nimetamata airsoft kuule lennutavad seadmed 1.5J = 122m/s 0.2g kuuliga = 110m/s 0.25g kuuliga = 100m/s 0.3g kuuliga.
Automaat 1.5J = 122m/s 0.2g kuuliga = 110m/s 0.25g kuuliga = 100m/s 0.3g kuuliga. 
Kuulipilduja ning poolautomaat snaiper 2,5J = 158m/s 0.2g kuuliga = 129m/s 0.3g kuuliga = 112m/s 0.4g kuuliga
Poltlukk snaiper 4J = 200m/s 0.2g kuuliga =  136m/s 0.43g kuuliga = 133m/s 0.45g kuuliga = 126m/s 0.50g kuuliga
Viide poltlukk snaiprite kiiruste muutmise küsitluse kohta siin: https://airsoftfoorum.ee/foorumest/index.php?topic=4411.0
Viide KP/SA snaiprite kiiruste muutmise küsitluse kohta siin: https://airsoftfoorum.ee/index.php?topic=4603.0


MED ehk minimum engagement distance ehk miinimum laskekaugused:
Automaat 0m (majades sees üksiklask ning pimetuli keelatud teiste reeglitega)
Kuulipilduja ning poolautomaat snaiper 15m (backup relv kohustuslik)
Poltlukk 30m (backup relv kohustuslik)

MED Distantsid on võetud ja arvutatud selle järgi, millise kauguse peale umbes langeb kuuli kiirus alla 1.5J energia. St. hoides MED distantsi ei tohiks üksiku lasu tabamus olla tugevam kui tavaline ilma piiranguta automaadi lask.

Kõiki jõu arvutamise kalkulaatoreid saab vabalt internetis kasutada (mobiili äppid on ka olemas):
http://asiaairsoft.com/index_topic.php?did=23&didpath=/23
http://www.coderedairsoftpark.com/pages/park-rules-and-hours/fps-calculator.php
http://www.airsoftmaster.com/fps-chart-for-airsoft-guns/

MED arvutamise jaoks kasutasin ATP projekti: http://mackila.com/airsoft/atp/


Muud reeglid:

Majades sees kehtib üksiklasu piirang ning soovitav püstoli kasutuse piirang. Majast välja võib lasta piiranguteta, kui on tagatud miinimum distants.
Pimetuli on 100% keelatud. St. nurga taga või üle müüri ei tohi lasta, kui ei ole veendutud ohutuses. LOE: Enne vaatad ja siis lased.

Suits-granaat lubatud, kui järgitakse tuleohtu. Granaat tapab 5m raadiuses või terve väikese ruumi (vältimaks situatsiooni, kus mees ütleb, et ta oli posti taga ning ei saanud surma, kui granaat tuppa lendas).

Pihta saamisel tuleb karjuda kõva häälega "Pihtas!" või "Surnud!" ning anda märku tõstes üles käe või relva toruga taeva poole. Lisaks on soovituslik kasutada punast või ereda värvilist kollast rätti, millega fikseerida surnud mängijad. Kui ei ole teistmoodi sätestatud, siis loevad kõik tabamused olenemata piirkonnast, k.a. varustuse pihta. Rikošett ei loe.

Sellega on peamised reeglid kokku võetud, mida kasutatakse paljudel mängudel. Kindlasti tasub uurida mängu korraldajalt, mis on konkreetsed reeglid antud üritusele, et mitte eksida nende vastu.

Tabel jõud vs kiirus ülevaate andmiseks asub postituse lõpus manuses.

Allpool on SummerCamp 2014 jaoks loodud põhjalikud reeglid eesti ja inglise keeles. Eemaldatud on väljalaskekiiruste osa, kuna see on muutunud.

Quote
Relvad ja nende väljalaskekiirused:
Vt. üleval pool jõu põhist mõõtmist.

Kõik relvad, välja arvatud kuulipildujad, peavad kasutama mitte-hicap salvesid.
Lubatud salvetüübid: lowcap, standard, midcap (ehk siis kõik salved, mis ei kolise)
Kuulipildujatele ei ole salvepiiranguid.


Majades sees kehtib KÕIGILE üksiklasu piirang ning soovitav püstoli kasutuse piirang. Majast välja võib lasta piiranguteta, kui on tagatud miinimum distants.

Suits ja granaat
Granaat tapab 5m raadiuses või terve väikese ruumi (vältimaks situatsiooni, kus mees ütleb, et ta oli posti taga ning ei saanud surma, kui granaat tuppa lendas). Granaadil ei pea olema lendavat elementi küljes. Granaadid lubatud kõik mis on nõrgemad kui: Achtung ja Kaitseväe sinised lõhkepaketid. Palun vältida situatsiooni, kus ühel mängijal on taskus suur pakk väikeseid paugukaid ning neid loobib iga paari sekundi tagant. Mõistlik kasutus on ca 5 granaati ühe mängija kohta terve mängupäeva vältel.

Pihta saamisel tuleb karjuda kõva häälega "Pihtas!", "Surnud!" või "HIT!" ning anda märku tõstes üles käe või relva toruga taeva poole. Lisaks on KOHUSTUSLIK kasutada punast või eredavärvilist kollast rätti, millega fikseerida surnud mängijad. Kui ei ole teistmoodi sätestatud, siis loevad kõik tabamused olenemata piirkonnast, k.a. varustuse pihta. Rikošett ei loe. Tabamus relva pihta loeb samamoodi nagu tabamus varustuse pihta.

Meedikute kasutamine. Kui ülesande täitmiseks on lubatud kasutada meedikuid, siis saavad nad elemendi (riideriba, kaablikinnitus vms) mida siduda pihta saanud mängija keha või varustuse külge. Pärast ravimist on mängija elus ning võib jätkata mängimist.

NB! Pimelasud on keelatud! Relv peab olema õlas laskmise hetkel. Püstol või ilma kabata relv (kokku volditud kabaga relv) peab olema laskmise hetkel silmaga sihtimise joonel.

Surnuks rääkimine/ silent kill: puudutades teist mängijad käega või alla 1m kaugusel on võimalik teist mängijat "surnuks rääkida". Kas puudutades teist mängijat või öeldes "Lask või surnud". Vastasmängija peab eemalduma surnualasse, kuid ei või kõva häälega öelda, et ta on surnud.

Telkides sees on kogu mängu vältel safezone. Telkides sees võib võtta prillid peast. Telkidesse sisse, ega neist välja ei tohi lasta.

Sõidukid
Airsoftiks ehitatud autode kasutamine toimub järgnevalt.
Autosid on võimalik peatada valanguga (auto saab tabamuse rohkem kui 5 bb-d korraga). Auto kasutamine stsenaariumis toimub ainult avatud akendega või muul moel lahtise masinaga (cabrio vms). Kui auto saab tabamuse, on auto liikumisvõimetu ning mängijad peavad koheselt väljuma autost. Kui autojuht saab tabamuse, on auto liikumisvõimetu ning mängijad peavad koheselt väljuma autost. Mõlemal juhul peab autojuht laskma ühe pika signaali ning sisse lülitama ohutuled.
Auto surnuaeg on 10 minutit. Kui autojuht soovib, võib ta koheselt pöörduda ohutuledega tagasi oma baasi. Baasis surnuaeg 10 minutit.

Juhul kui on lubatud granaadid, siis granaat muudab auto liikumisvõimetuks 5m raadiuses.

Ohutuledega sõidukid on surnud või tehakse ADMIN sõite. Ohutuledega sõiduki pihta on keelatud tulistada.

NB! Auto kasutamise eesmärk on liigutada kiiresti üksuseid (QRF), mitte omada kuulikindlat APC-d. Kui mõni üksus leiab, et ta omab spetsiaalselt APC-ks ehitatud masinat (lisatud paneelid külgedele jne), siis võtta ühendust ning vaatame üle nii masina, kui reeglid.

Juhtimine ja side
Üritusel on kasutusel struktuurne sõjaväeline juhtimine. St. et mängijad peavad olema valmis täitma ülesandeid vastavalt osapoole juhi (juhtide) suunistele. Alati on võimalik pakkuda välja alternatiivseid plaane, kuid täielik koordineerimata isetegevus läheb arvesse, kui reeglite eiramine.

PMR ja teised raadiosaatjad on kasutusel.
PMR CH1 on alati ADMIN kanal
PMR CH2-8 jagatakse üksuste vahel ära vastavalt operatsioonikäsule.
Kanalite pealtkuulamine või segamine, mis ei kuulu teie üksusele, on keelatud. Vastava loa saab anda korraldus või üksuse ülem.


Eksides reeglite vastu järgneb kas hoiatus või ürituselt lahkumine. Registreerides ja tulles üritusele nõustud eelpool toodud reeglitega ning korraldaja otsused ei kuulu edasi kaebamisele.
------------------ENGLISH-------------------------------

SummerCamp 2014 rules and weapon limitations.

Weapons and their max velocity limits:
Based on Joules.


All weapons except support guns MUST use non-hicap magazines.
Allowed magazine types: lowcap, standard, midcap (that is everything that does not rattle)

There are no mag limitations to support weapons.

Inside the buildings there is a semiauto rule for everybody, it is recommended to use a pistol in a CQB situation. You may shoot outside of a building without limitations as long as the MED is applied.

Smoke and pyro rules that apply:

A pyro grenade will hit every player within a 5m radius and it will hit everybody in a small room. All pyro must be shown and if needed demonstrated to the staff before the start of the event to ensure safety. There is a rule of 5 grenades per one player per one gameday.

If a player is hit he must tell with a loud voice "HIT!" and raise their hand or weapon with barrel pointing the sky. A RED or bright YELLOW piece of clothing must be used to identify dead players.
Every hit is counted no matter where you are hit. This also means hit to the gear or your rifle. A ricochet does not count as a hit.

Medics. If medics are allowed for an assignment then they are given bandage or zip-ties that they will need to tie on to the HIT player, after which the player is alive again and may continue playing.

NB! Blind fire is prohibited! One must shoulder their weapon when firing. Pistols, submachine guns or folded stock weapons must be held at the line of eyesight when firing.

Silent kills: a player can do a silent kill to an opposing player by touching him gently with his hand OR saying "Bang" at a distance of under 1 meter. The dead player may leave to dead zone/safezone but may not yell "Hit".

Tents are considered safezone. You may take your eye protection off whilst in tents. You may not shoot into or out of the tents.

Vehicles
Vehicles built for airsoft.
Players can stop a vehicle with a burst of 5 bb-s or more. When using the vehicle in game all windows must be rolled down or the vehicle is open top (cabrio). If the vehicle is hit, it is disabled and the players inside must exit immediately. If the driver is hit, the vehicle is also disabled and the players inside must exit immediately. On both cases the driver must blow the signal horn (1 x long) abd put on the emergency signal lights.  Vehicle is disabled for 10 minutes. If the driver chooses, he may return to their base immediately after getting hit with the vehicle. Emergency lights must be used then. When arriving to base he must then wait for 10 minutes to move out again as a working vehicle.

If grenades are allowed in game, then a grenade hit within 5 meters of the vehicle disables it.

It is prohibited to shoot a vehicle with blinking emergency lights. It is either a HIT vehicle or it is making an administrative run.

NB! The point of using airsoft vehicles is to provide a quick way to move your troops to an area (e.g. QRF), NOT to provide bulletproof cover against bb-s (APC). If a team thinks they have a specially built APC like vehicle, please contact us (Contact is found at Registration) and  we will oversee if it is suitable for different rules.

Chain of command and comms
This event will be guided by a chain of command. That is, players must be prepared to execute missions set by the strategy of your higher command. Your own opinion and proposals are welcome, but a complete lack of self control and disobedience will be taken as going against the rules. 

PMR and other radios can be used.
PMR CH 1 will always be ADMIN
PMR CH2-8 will be divided between forces in the OPORD (Operation Order) that registered players will receive.
Scanning or jamming other than your own channels is prohibited unless you are given special permission from the staff or command.« Last Edit: July 04, 2018, 11:26:17 by Bjorn »

Offline Paganarh

 • Tavakasutaja
 • Posts: 87
  • View Profile
Re: Mängude reeglid! Eesti ja Vene erinevused
« Reply #1 on: June 04, 2012, 17:25:13 »
kuna vene reeglid on hetkel uuendusefaasis, siis ma hakkan neid tõlkima u. kuu aja pärast, kuna veel on oht, et sinna tulevad muudatused.


kuna niikuinii kavatsesin uued reeglid eestikeelde ära tõlkida oma pundi jaoks, jagan heameelega tõlgitud varianti hiljem ka siin

Offline Bjorn

 • Administraator
 • Tavakasutaja
 • *****
 • Posts: 1467
  • View Profile
  • Airsoft foorum
Re: Mängude reeglid! Eesti ja Vene erinevused
« Reply #2 on: June 04, 2012, 17:52:56 »
Väga hea...

Jääme ootama. Teema eesmärk oli see, et mängijad oleksid teadlikud ning oskaksid ette arvestada, kui otsustavad viimasel hetkel mõnele üritusele minna.

Offline Paganarh

 • Tavakasutaja
 • Posts: 87
  • View Profile
Re: Mängude reeglid! Eesti ja Vene erinevused
« Reply #3 on: August 22, 2012, 09:09:04 »
aega võttis tõlkimine aga olgem ausad, reeglipakk oli mehine. pigem ongi tegu mitte ainult reeglitega vaid ka üldise know-how ja soovitustega. selline päris pull pakett ja mulle nende reeglid ausaltöeldes väga meeldivad (eriti mis puudutab paukude kasutamist siseruumides). tõlkimise käigus tundusid mitmed reeglid ja nende enforcemine kuidagi väga karmidena aga tuleb meeles pidada, et nende mängud on pahatihti 200+ inimest ja kuna korraldajaid on vähe, on neile vaja ka päris tugevaid õigusi et korda hoida. lisaks on sõnakasutus suht jäik ja kuiv kuid tahetakse legaalset alust hoida ilmselt- ei kasutata sõna "relv" jne

Kuna postituse 20k tähe piir lööb ette, siis pean pooleks lööma


TÄHELEPANU! Reeglite mittetundmine ei vabasta vastutusest. Võttes osa airsofti mängudest, kinnitad, et oled läbi lugenud alltoodud reeglid ja käitud nende järgi, kui korraldaja ei ole öelnud teisiti.
 
1. Ohutustehnika mängul ning soovitused turvalisuse tagamiseks
1.1 Käitumine ARiga
1.2 Ohutustehnika
1.3 Kaitsevarustus
1.3.1 Lisakaitsevarustus
1.4 Mängija vastutus
2. Mängude üldreeglid
2.1 Alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine
2.2 Alaealiste osalemine airsofti mängudel
2.3 Pürotehnika kasutamine airsofti mängudel
2.4 Mängija käitumine tabamuse korral
2.4.1 „Langenu“ käitumine
2.4.2 „Haavatu“ käitumine
2.5 Trustee/usaldusisikute süsteem
2.6 Karistused
3. ARide klassifikatsioon ja parendamine
3.1 ARide liigid ja väljalaskekiirused
3.2 Minimaalsete laskekauguste piirangud vastavalt väljalaskekiirusele
4. Hea tava reeglid mängul ning väljaspool mängu
5. Üldised soovitused
5.1 Riietus, jalanõud
5.2 Vesi
5.3 Meditsiin
5.4 Kasulikke nõuandeid
6. Korraldajad
7. Fotograafid/operaatorid
8. Sõnaseletuste nimekiri
 
 
 
1. Ohutustehnika mängul ning soovitused turvalisuse tagamiseks
 
1.1 Käitumine ARiga (airsoft-replika)
 
- Alati käitu oma ARiga nagu lahingrelvaga. ARi hooletu kasutamise ning mõtlematu käitumise korral võib ka see mänguasi tekitada ebameeldivaid traumasid.
- Alati transpordi oma oma ARi selle jaoks mõeldud kotis. Kui komplektis oli kaasas „kork“ relva toru jaoks, siis kasuta seda – nii ei pääse mustus torusse. Samuti on soovitatav transportida ARi lahtiühendatud akudega.
- Väga rangelt on keelatud võtta AR välja avalikes kohtades, kus see võidakse segi ajada lahingrelvaga. Selline tegevus võib kaasa tuua suurel hulgal ebameeldivusi.
- Mitte kunagi ära vaata ARi torust sisse, kui selleks pole just äärmist vajadust.
- Mitte kunagi ära vaata ARi torust sisse, kui ARil ei ole eemaldatud aku, salv ja rauas olev kuul. Juhuslik lask võib sind silmast ilma jätta.
- Käsitsedes ARi, kanna alati spetsiaalseid sertifitseeritud prille või maski.
- Ära hoia sõrme päästikul, kui selleks ei ole vajadust. Sõrm liigub päästikule vaid siis, kui AR on mängualal, välja sihitud ning oled valmis laskma. Kogu ülejäänud aja hoia sõrme päästikust eemal.
- Enne laskmist kontrolli alati, mis on sihtmärgi ees ja taga. Mängualasse ja tulejoonele võivad sattuda mänguga mitteseotud inimesed ja asjad.
- Enne laskimist veendu, et lasketsoonis ei asuks ilma kaitsevarustuseta inimesi. Sertifitseeritud prillid või maskid kuuluvad kohustusliku varustuse hulka.
- ARi sisselaskmine enne mängu peab toimuma selleks eraldatud kohas. Kui sellist kohta ei ole määratud, peab sisselaskmine toimuma ohutus suunas, eemal kohtadest, kus võivad liikuda ilma kaitsevarustuseta inimesed.
- Väga rangelt on keelatud kaitseprillide või maski eemaldamine mängutsoonis.
- Kodus hoia AR kohas, kuhu ei saa ligi võõrad ega lapsed. Hoia ARi eemaldatud salve ja lahtiühendatud akuga.
- Kontrolli oma ARi töökorras olekut- ARi on vaja korralikult hooldada. Sa peaksid olema kindel oma ARi töökindluses ning tundma selle ehitust.
- Kasuta oma ARis ainult kvaliteetseid ja reeglitele vastavaid kuule. Ebakvaliteetne laskemoon võib kahjustada sinu relva.
 
1.2 Ohutustehnika
- Kategooriliselt on keelatud võtta uuesti kätte juba süüdatud paugutit või muud pürotehnilist toodet (näiteks selle edasi või tagasi viskamiseks).
- Keelatud on lasta isikuid, kes kannavad punast või oranži linti, oranži reflektorvesti või punase valgusega lampi.
- Keelatud on lasta mänguga mitte seotud isikute ja olendite suunas nagu kohalikud, turistid, seenelised, kalalised, sportlased, loomad, linnud.
- Keelatud on lasta turvatsoonides, „surnuaedades“ (nii neisse sisse kui ka neist välja) ja mänguvälistes kohtades.
- Keelatud on võtta mängust osa ilma kaitsevarustuseta. Minimaalne kaitsevarustus on kaitseprillid või silmi kattev spetsiaalne võrkmask.
- Keelatud on mängijate omavaheline arveteklaarimine mängu ajal. Isiklike või mängusiseste probleemide lahendamiseks pöörduge korraldajate või „trusteede" poole.
- Keelatud on kasutada mängul relvatüüpe, mille tehnilised näitajad jäävad väljapoole ARidele ette nähtud piire (vt punkt 3).
- Keelatud on kasutada käsivõitluse võtteid.
- Keelatud on kasutada käepäraseid objekte või materjale relvade jäljendamiseks, näiteks loopida kive, pulki, jäljendada nii granaate jne.
- Pimelaskmine on keelatud relvade korral, mis ületavad 120 m/s. Alates 121 m/s väljalaskekiiruse korral rakenduvad piirangud minimaalse laskekauguse suhtes ning mängija peab nägema sihtmärki, mida ta tulistab. Siiski ei ole ka kiirustel alla 120 m/s pimelaskmine soovitatav.
 
 
1.3 Kaitsevarustus
 
Peamine kaitsevarustus on prillid.
 
- Põhinõue prillidele: sõltumata prillide tüübist, olgu need ballistilised, võrk või muu, peavad prillid vastu pidama lasule 130 m/s väljalaskekiirusega ARist vähemalt 1 m kauguselt. Prillid peavad jääma terveks ning oma kuju mitte muutma. Prille, mis ei ole seda testi läbinud, mängul ei kasutata.
- Iga mängualal olev inimene peab kandma prille. Seejuures ei ole tähtis, kas see on mängija või muu osaleja (fotograaf, pealtvaataja jne). Reeglit ei saa rakendada isikutele, kes on sattunud territooriumile juhuslikult („tsiviilid“).
- Mängu ajal on rangelt keelatud prille eest võtta, välja arvatud juhul, kui klaasid on tugevalt udustunud (vt punkt „udustumine“) ning prillivabades tsoonides (vt punkt „laagritsoon“, „parkla“).
- Udustumine. Kui nähtavus on muutunud udu tõttu nii halvaks, et see võib osutuda ohtlikuks (on oht komistada, ohtu või takistust mitte märgata jne), võib prille puhastada, tehes samal ajal kõik selleks, et kuul ei satuks näkku ega silma. Esmajärjekorras proovi sättida pea- või näokate nii, et õhk pääseks prillide vahelt liikuma, proovi ka käega ventileerida. Kui sellest ei piisa, proovi puhastada prillide klaase puhastuslapiga, prille võimalikult vähe eest võttes. Kõige ohutum on prillide puhastamise ajaks võtta välja "surnu rätik", varjuda või heita pikali. Võimalusel palu ka kaaslasel end kuulide eest varjata. Puhasta prille neid eest võtmata. Enne mängu naasmist veendu, et prillid on korralikult ees.
- Prillide määrdumine. Kui määrdunud prillid takistavad mängu jätkamist ja neid ei ole võimalik ilma eest võtmata puhastada, tuleb puhastamiseks liikuda prillivabasse tsooni.
- Prillide purunemine. Kui prillid mängu ajal purunevad, tuleb viivitamatult võtta välja "surnu rätik" ning liikuda prillivabasse tsooni, kattes ja varjates oma silmi käte ja kõige muu võimalikuga. Võimaluse korral palu kaasmängijatel end talutada.
 
1.3.1. Lisakaitsevarustus
Soovitatav on kaitsta tabamuste ees ka oma suud. Tabamus võib vigastada hambaid, sellepärast tuleks suud võimalikult palju kinni hoida või katta see riide või spetsiaalse kaitsemaskiga.
- Mask on metallvõrgust, plastist või muust materjalist kaitsevarustus, mis katab pea või näo tervenisti või osaliselt. Nõudmised maskile on samad, mis prillidelegi. Soovitatav on maski kasutada tiheda võsaga kohtades, majades ja mujal, kus on suur lähikontakti oht.
- Kindad (täis- ja poolsõrmikud). Soovitatav on kasutada täissõrmikuid, mis katavad täielikult käelaba ja sõrmed. Täissõrmikud hoiavad käsi vigastuste eest ning võrdlemisi puhtana.
- Küünarnuki- ja põlvekaitsmed on samuti soovitatavad, kuna need kaitsevad põlvi ja küünarnukke võimalike traumade eest. Enne kasutamist veendu, et kaitsmed ei sega su liikumist ning kas need on ka mugavad pidevaks kasutamiseks.
- Kiiver - kaitseb pead. Eriti tähtis mängul, kus on hoonestik, kukkumisohuga raske maastik või madalad takistused.
- Sallid, shemaghid jne. Kaitseks kaelale, lõuale või kogu näole.
 
1.4 Mängija vastutus
TÄHELEPANU! Tuginedes Eesti Vabariigi seadustele, on füüsilise või materiaalse kahju tekkimisel vastutajaks selle kahju tekitanud isik.
 
Pöördumine mängijate poole:
Kallid mängijad!
Airsoft on meie kõigi ühine hobi. Olge väga tähelepanelikud! Järgige ohutus- ja mängureegleid. Olge lugupidavad teiste mängijate vastu. Nii saame kõik mängust maksimaalse naudingu.
 
 
2. Mängude üldreeglid
 
2.1 Alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine
- Airsofti mängudel on KATEGOORILISELT keelatud alkohoolsete jookide tarbimine, olenemata nende alkoholisisaldusest ja kogusest.
- Isik, keda kahtlustatakse alkoholi tarvitamises või kellel on ilmselged joobetunnused (kõnehäired, liikumishäired, mõttehäired, ei käitu adekvaatselt), eemaldatakse mängult. Lisaks võidakse talle määrata edasiste mängude keeld.
- Isik, kes tarvitab mängu ajal alkoholi, on kohustatud lõpetama aktiivse osavõtu, panema ära oma ARi ning eemaldama sellelt salve.
- Alaealistel isikutel on Eesti Vabariigi seaduste järgi alkoholi tarvitamine keelatud.
- Kui korraldaja/trustee/kaasmängija on avastanud mängu ajal alkoholi tarvitanud isiku, eemaldatakse ta mängult ning tal võidakse ära keelata järgmistest mängudest osavõtmine.
- Narkootiliste ainete tarvitamine mängu territooriumil on rangelt keelatud enne mängu, selle ajal ning ka vahetult pärast mängu lõppu.
- Isik, kellel ilmnevad selged narkootilise aine tarvitamise tunnused, eemaldatakse kohe mängust ning ning tal võidakse keelata järgmistest mängudest osavõtmine.
- Narkootiliste ainete tarbimine ja jagamine on karistatav Eesti Vabariigi seadustega.
- Isik, kes on kuidagi seotud narkootilise aine tarbimise või jagamisega, antakse üle Eesti Vabariigi korrakaitsjate kätte.
 
2.2 Alaealiste osalemine airsofti mängudel
- Alaealistel isikutel on airsofti mängudel osalemise võimalused piiratud:
- alla 16-aastased isikud võivad mängudel osaleda vaid koos oma vanemaga või ametliku hooldajaga, kui mängu kuulutuses ei ole märgitud teisiti;
- 16-17-aastased isikud võivad airsofti mängudel osaleda vaid oma vanema või ametliku hooldaja kirjaliku nõusolekuga, mis on allkirjastatud korraldaja juuresolukul või on saadetud korraldaja meilile digiallkirjastatult.
 
2.3 Pürotehnika kasutamine
- Isetehtud lõhkepakettide kasutamine on mängudel keelatud.
- Kõik kasutatavad lõhkepaketid peavad olema ametlikud tooted.
- Lõhkepakett, millel ei ole tabavat elementi, ei ole granaat. Sellise lõhkepaketi plahvatust ei loeta tabamuseks mitte ühelegi mängus osalejale.
- Lõhkepaketti võib kasutada teiste osalejate tähelepanu mujale viimiseks või hajutamiseks.
- Hoonetes on lubatud kasutada granaate, mis on valmistatud tehase lõhkepakettidest ja ohutu tabava elemendiga ning ei ületa nelja “Corsairi” ekvivalenti.
- Granaate, mis on valmistatud tehase lõhkepakettidest ja ohutu tabava elemendiga ning ületavad nelja “Corsairi” ekvivalenti, võib kasutada vaid avamaastikul.
- “Achtungi” tüüpi lõhkepakette kasutavad ainult korraldajad mänguefektide saavutamiseks ning ainult avamaastikul.
- Mängudel lubatud suitsuküünlad peavad olema tehasetoodangud ning ei tohi sisaldada mürgiseid, allergeenilisi või lämmatavaid lisandeid. Kui sa ei ole kindel, et tootes ei ole neid aineid, siis parem ära kasuta selliseid suitsuküünlaid.
- Suitsuküünalde või suitsugranaatide kasutamine hoonetes on rangelt keelatud.
- Granaadi kasutamisel avatud maastikul võrdub granaadi tabava elemendiga pihtasaamine ARist pihtasaamisega.
- Granaadi kasutamisel ruumides, mis on väiksemad kui 25 ruutmeetrit (toad, keldrid), loetakse tabatuks kõik, kes asuvad lõhkemise hetkel selles ruumis. Tabatuks ei loeta juhul, kui mängijat kaitses tugev varje nagu sein. Vineer, kartong ja muud õhukesed materjalid ei kaitse, välja arvatud juhul, kui mängu korraldajad on kuulutanud need imitatsiooniks.
- Granaadi kasutamisel ruumides pindalaga rohkem kui 25 ruutmeetrit (näiteks pikk koridor või angaar), kehtib sama reegel, mis avamaastikul - loeb ainult granaadi tabava elemendiga pihtasaamine.
- Jahu, tuhksuhkru või muude potentsiaalselt plahvatusohtlike ainetega täidetud granaadid on keelatud.
- Suitsugranaadina on keelatud kasutada kõrvalist pürotehnikat ja tulekustuteid.
- Kui korraldajad ei ole teisiti märkinud, siis saab osavõtja endaga kaasas kanda kuni viis granaati.
- Rakettide kasutamine mängudel on keelatud.
 
2.4 Mängija käitumine tabamuse korral
- Kui mängija on saanud pihta tabava elemendiga (vastavalt mängu reeglitele), loetakse ta “langenuks” või “haavatuks”.
 
2.4.1 „Langenu“ käitumine
- “Langenud” mängija on kohustatud pärast tabava elemendiga pihtasaamist selgelt väljendama, et ta on mängust väljas, lahti ühendama ARi salve ning märkima ennast ära punase riidega (“surnu rätik”) või oranži helkurvestiga ja liikuma surnuaia poole.
- Punase kanga suurus on minimaalselt 20 x 20 cm.
- Ilma punase kanga või oranži helkurvestita mängijat mängule ei lubata.
- Kui mäng toimub pimedal ajal, asendatakse punane riie lampidega, millel on punane filter või mis on mässitud punasesse riidesse. Kasutada võib ka punast valguspulka jne.
- Oma tabamust võib kuulutada sõnadega “Убит”, “Surnud”, “Мертв”, “Pihtas” jne.
- “Langenul” ei ole lubatud avaldada mängusisest infot, mis võib mõjutada mängu kulgu.
- “Langenu” ei tohi kasutada raadiosidet või mobiili mängusiseseks suhtluseks.
 
2.4.2 „Haavatu“ käitumine
Kui stsenaariumi järgi on ette nähtud “haavatasaamine”, siis tuleb mängijal pärast tabava elemendiga pihtasaamist käituda järgmiselt.
- Pärast pihtasaamist peab mängija sisse võtma istuva või lamava asendi.
- Mängija ei tohi kasutada ARi.
- Mängija ei saa liikuda ilma kõrvalise abita.
- Mängija võib häälekalt või raadio teel kutsuda meedikut.
- Kui viie minuti möödudes (kui stsenaarium ei näe ette teisiti) ei ole mängija “seotud”, loetakse ta “langenuks” ning tegutseb vastavalt “langenu” reeglitele.
 
2.5 Trustee süsteem (edaspidi trustee/usaldusisik): http://www.airsoftgames.ee/viewtopic.php?f=23&t=2772
- Et parendada ülevaadet reeglite täitmisest ja ohutustehnika järgimisest, on sisse viidud trustee/usaldusisikute süsteem.
- Trustee/usaldusisik on autoriteetne kogukonna liige, kes aitab korraldajatel vabatahtlikult kontrollida reeglite ja ohutustehnika täitmist mängudel.
- Trustee/usaldusisik võib võtta mängust osa ühel poolel.
- Iga osavõtja võib pöörduda mängul tekkinud konfliktse olukorra lahendamiseks trustee/usaldusisiku  poole.
- Trustee/usaldusisik  on korraldajate abi mängul.
- Lahendades konfliktset olukorda, peab trustee/usaldusisik tegema seda reeglitele ja kainele mõistusele tuginedes.
- Lahendades konfliktset olukorda, peab trustee/usaldusisik  jõudma otsusele ainult kehtivatele reeglitele ning ohutustehnikale tuginedes.
- Trustee/usaldusisik ei tohi kasutada oma mõjuvõimu, et tekitada mängu ajal oma osapoolele soodsaid tingimusi.
- Trustee/usaldusisik võib määrata mängijatele karistuse, kui organiseerija on lubanud tal seda mängu raames teha.
- Trustee/usaldusisik peab tundma hästi reegleid ja ohutustehnikat, mida kogukond kasutab.
- Trustee/usaldusisikute nimekirja saab näha sellelt foorumi lingilt: http://www.airsoftgames.ee/viewtopic.php?f=23&t=2772
 
2.6 Karistused
- Osaleja võib saada karistada mängu, kogukonna ja ohutustehnika reeglite rikkumise eest.
- Sõltuvalt väärteo raskusest võidakse kasutada karistusena hoiatust, eemaldamist surnuaeda, eemaldamist mängult, musta nimekirja viimist ja üldist mängukeeldu.
- Korraldaja valib, millise karistuse ta mingi väärteo suhtes määrab.
- Iga karistatud mängija satub “musta nimekirja”.
- “Must nimekiri” on korraldajate jagatud ühine nimekiri kinnises foorumis.
 
« Last Edit: August 22, 2012, 09:19:04 by Paganarh »

Offline Paganarh

 • Tavakasutaja
 • Posts: 87
  • View Profile
Re: Mängude reeglid! Eesti ja Vene erinevused
« Reply #4 on: August 22, 2012, 09:10:11 »
3. ARide klassifikatsioon ja parendamine
ARide klassikuuluvust saate vaadata siit: http://world.guns.ru/index-e.html
ARide väljalaskekiirust mõõdetakse 0,2 g kuuliga ning maha keeratud hop-up'iga. Kasutades teises kaalus kuuli ja hop-up'i, võivad tulemused olla kardinaalselt erinevad.
 
Siseruumides on lubatud kasutada ainult ARe, mille väljalaskekiirus ei ületa 120 m/s.
 
3.1 ARide liigid ja väljalaskekiirused
- Ründeautomaadid (Assault Rifles, Submachine guns): väljalaskekiirus kuni 130 m/s.
- Üksiklaskudega ARid (valangu laskmise võimalus on eemaldatud mehhaaniliselt!), kuulipildujad ning kergkuulipildujad (MachineGuns, LMG): väljalaskekiirus kuni 150 m/s.
- Poolautomaatsed snaiper-ARid (valangu laskmise võimalus on eemaldatud mehhaaniliselt!): väljalaskekiirus kuni 170 m/s.
- Vinnastatavad snaiper ARid: väljalaskekiirus kuni 190 m/s.
 
3.2 Minimaalse laskekauguse piirangud vastavalt ARi väljalaskekiirusele
- 120 m/s (kaasa arvatud), laskekauguse piirangut ei ole, pimesi laskmine ebasoovitatav.
- 121-130 m/s, laskekauguse piirang 10 m, pimesi laskmine keelatud.
- 131-150 m/s (ükskiklaskudega AR, kuulipilduja, kergekuulipilduja, poolautomaatne snaiper ning vinnastatav snaiper AR), laskekauguse piirang 20 m, pimesi laskmine keelatud.
- 151-170 m/s (poolautomaatne snaiper ning vinnastatav snaiper AR), laskekauguse piirang 30 m, pimesi laskmine keelatud.
- 171-190 m/s (vinnastatav snaiper AR), laskekauguse piirang 30 m, pimesi laskmine keelatud.
 
Tähelepanu! Keelatud on pimesi laksmine relvadest, mis on üle 120 m/s. Alates 121 m/s-ist algavad minimaalse laskekauguse piirangud ning seetõttu peab laskja täpselt nägema ja hindama kaugust oma sihtmärgini. Siiski ei ole soovitatav pimesi laskmine ka kiiruste korral 120 m/s ja alla selle.
 
 
4. Hea tava reeglid mängul ning väljaspool mängu
 
- Ära kanna katmata ARi asustatud kohtades. ARi transportides peab see alati olema varjatud võõra pilgu eest.
- Ära kanna lahinguvarustust seljas väljaspool mänguala. Pane rakmed ja vest kotti.
- Ära lase vastasmeeskonna liiget pähe, kui on näha ka mõni teine tema kehaosa.
- Ära lasku vaidlustesse "tabas/ei tabanud".
- Ära pista ARi nurga või katte tagant välja pimesi, ilma nägemata, kuhu sa lased.
- Väldi võõra vara rikkumist mängudel.
- Ära jäta endast prügi maha. Uuri korraldajate käest, kus asuvad prügikotid.
- Ka hea tava reeglite rikkujad võivad sattuda korraldajate musta nimekirja, kui korraldajad peavad seda vajalikuks.
- Käitu ühiskonnanormide järgi. Ole viisakas teiste mängul osalejate vastu.
 
5. Üldised soovitused
5.1 Riietus, jalanõud
Proovi leida endale mugav riietus ja varustus. Tähtis on, et see vastaks mängu ajal olevatele ilmastikutingimustele ja aastaajale.
 
Soojal ajal riietu õhukeselt, kuid ära unusta oma jäsemete ohutust. Pikad käised ja püksid kaitsevad sind marrastuste, lõikehaavade ja putukahammustuste eest ning pehmendavad tabamuse lööki. Lisaks on pikad käised ja püksid lisamaskeeringuks.
Külmal ajal proovi riietuda nii, et liikumisel mitte tugevalt higistama hakata ega külmetuda, kui peab pikemat aega ühel kohal olema.
Alati uuri ilmaprognoose ning riietu vastavalt tingimustele, mida lubatakse mängu alal.
 
Jalatsid
Jalatsid peavad olema valitud vastavalt tingimustele. Jalats peab fikseerima jalalaba, et kaitsta seda nikastuse eest. Tugev tald kaitseb torgete ja lõigete eest. Talla muster ja materjal peaksid takistama libisemist. Suvel on parem kasutada kergemat ning talvel vooderdatud jalanõud.
 
5.2 Vesi
Proovi alati kaasas kanda joogivett, olenemata aastaajast. Organismi dehüdratsioon võib viia üsnagi raskete tagajärgedeni. Soojal aastaajal on organismi minimaalne ööpäevane veevajadus ligikaudu kaks liitrit. Külmal ajal on dehüdratsioon sama ohtlik kui soojal aastaajal.
 
5.3 Meditsiin
TÄHELEPANU! Kui sul on kroonilisi haigusi või oled sunnitud võtma ravimeid, aga ikkagi riskid tulla mängule, siis teavita korraldajaid ja võitluskaaslasi oma ravimite asukohast, kuidas neid võtma peab ning kellega tuleks erijuhul kontakteeruda lisaks kiirabile.
Ülejäänud juhtudel on soovitatav kanda endaga kaasas väikest esmaabipakki, millest oleks abi tüüptraumade puhul nagu lõikehaavad, marrastused, sinikad jne. Samuti tasub kanda kaasas putukatõrjevahendit.
 
5.4 Kasulikke nõuandeid (täiendamisel)
- Mängul kanna endaga kaasas mobiiltelefoni, millel on täis aku ja piisavalt krediiti juhuks, kui sul pole raadiosaatjat ja sa tahad saada ühendust korraldajatega. Hädaabi numbrile helistamine (112) on tasuta.
- Alati kanna endaga kaasas mõne sugulase või lähedase numbrit, kellega saaks võtta ühendust eriolukorras.
- Pane mängukorraldaja mobiilinumber endale kirja.
- Pea meeles, et võrkmask või -prillid ei päästa su silmi katkimineva kuuli eest või kuivatatud herne eest, mida tihtipeale kasutatakse granaatides tabava elemendina. Väikesed killud võivad lennata läbi maski ning vigastada silmi.
 
6. Korraldajad
Korraldajad (edasises tekstis GM või GMid) - isikud, kes vastutavad airsofti mängu korraldamise eest. Mängu toimumise ajal kannab GM tavaliselt oranži või rohelist helkurvesti.
 
Mängu korraldamine
- Keegi ei saa kohustada GMi korraldama mingit konkreetset mängu. Korraldamine on puhtalt vabatahtlik tegevus.
- Keegi ei saa takistada mängu korraldamist, kui see vastab Eesti Vabariigi seadustele ning eetikanormidele.
 
GMi kohustused
- Väljakuulutatud mängu korraldamine. Kui GM ei ole võimeline mängu korraldama, peab ta sellest teatama võimalikult varakult.
- Korra tagamine mängul. Vajadusel võib korraldaja kaasata kolmanda osapoole, näiteks turvafima.
- Mängu käigus tekkinud konfliktsete olukordade ja vaidluste lahendamine, tuginedes airsofti reeglite ning mängu stsenaariumi reeglite eripärasustele.
 
GMi õigused
- GMil on alati õigus.
- GMil on õigus eemaldada reegleid rikkunud mängija mängult või surnutsooni.
- GMil on õigus eemaldada mängija mängult või suunata ta surnutsooni, kui mängija on rikkunud reegleid või takistab mängu (näiteks: stsenaariumi reeglite või nõudmiste rikkumine, konfliktile õhutamine või provokatsioon, osapoole komandörile või trusteele mitte allumine jne).
- GMil on õigus piirata mängija liikumisvabadust ja õigusi kasutada rekvisiite, kui see on põhjendatud stsenaariumi reeglitega.
- GMil on õigus arhiveerida mängu korda või reegleid rikkunud mängija nimi, perekonnanimi, hüüdnimi ja foto kohta, mida näevad teised korraldajate grupid.
- GMil on õigus soovitada teistel korraldajate gruppidel mitte lasta oma mängudele isikuid rikkujate nimekirjast.
 
Teavituseks: korraldajate vahel on kokkulepe mitte lasta ühel mängul korda rikkunud mängijat ka teise korraldaja mängudele. Enne sellise otsuse vastuvõtmist vaadatakse ja analüüsitakse konfliktne olukord uuesti põhjalikult läbi.
 
Korrarikkujate nimekiri on nimekiri, millele pääsevad ligi mängude korraldajad ning mis sisaldab korrarikkujate nimesid ja fotosid.
 
Rekvisiidid on seadmed, materjalid, korraldajate vara, mida kasutatakse mängu korraldamiseks ja olustiku täiendamiseks.
 
7. Fotograafid/operaatorid
 
Mängul võib olla kahte tüüpi fotograafe (või operaatoreid) - "rindefotograafid" (kogemustega mängijad, kes mängust osa ei võta, kuid jäädvustavad mängu "seest") ning tavafotograafid (kõrvalised isikud kaameratega, kes ei võta mängust osa).
"Rindefotograafideks" airsofti mängudele lubatakse ainult kogemustega mängijad või kogemustega (korraldaja äranägemise järgi) fotograafid, kes tunnevad hästi mängu spetsiifikat. "Rindefotograafid" võivad jälgida mängu "seest" ning liikuda kaasas rühmadega. Nad on kohustatud jälgima järgmisi reegleid:
- "rindefotograaf" on kohustatud kandma nokamütsi kirjaga "PRESS" või hästi märgatavat käelinti kirjaga "PRESS" mõlemal käel. Fotograaf on kohustatud need esemed ise hankima;
- "rindefotograaf" kannab kaitseprille või -maski, ta on kohustatud need ise hankima;
- "rindefotograafid" ei tohi segada mängu, anda kellelegi mängusisest infot, demaskeerida mängijaid ning segada mängu ja mängijaid mis tahes moel;
- "rindefotograaf" on kohustatud eemalduma tegevusalalt, kui mängija seda palub.
 
Tavafotograafid lubatakse mängu territooriumile vaid korraldajate loaga. Selleks tuleb korraldajaid teavitada mitte vähem kui kahe nädala jooksul enne mängu algust. Sellised fotograafid ei "hukku" tabamusest, ei osale stsenaariumis ega sekku mängu mitte mingil moel. Tavafotograaf on kohustatud jälgima järgmisi reegleid:
- tavafotograaf peab kandma oranži värvi helkurvesti (mitte kollast!), ta on kohustatud selle ise hankima;
- tavafotograaf kannab kaitseprille või -maski, ta on kohustatud need ise hankima;
- tavafotograafil ei ole õigust astuda vestlusesse mängijatega;
- tavafotograafil ei ole õigust ligineda mängijale lähemale kui 10 meetrit;
- tavafotograaf ei tohi asuda mängijate keskel;
- tavafotograaf ei tohi olla kaitserajatise/positsioonide sees;
- tavafotograaf ei tohi eesmärgipäraselt käia järgi rühmal või mängijal ning fotografeerida positsioone, end peitnud/varitsuses istuvaid mängijaid ning segada mängu või mängijaid mis tahes moel.
 
Ka kõigi reeglite järgimine ei taga, et fotograaf ei saaks tabamust enda või oma tehnika pihta. Sellega peab fotograaf arvestama ning pretensioone mängijate või korraldajate vastu arvesse ei võeta.
 
Mängijad, kellel on kaamerad, võtavad mängust osa ning käituvad tavamängija reeglite järgi (lähevad tabamusel surnuaeda jne).
 
8. Sõnaseletuste nimekiri
 
AR (airsoft-replika), AEG (ingl.k: Airsoft Electric Gun), GBB (ingl.k: Gas Blowback) - elektro-pneumaatilised airsoft relvade replikad, mida kasutatakse airsofti mängudel
 
"Noaga ründamine" või "knife kill" (sellise rünnaku lubamine on korraldajate jaoks individuaalne)
Noaga ründamine võib olla välja mängitud kahte moodi:
1) Patsutus kehale häälteavitamisega. Ründaja läheneb vastasele, puudutab/patsutab teda õlga/kaela/kehasse ning ütleb "knife kill" või "нож (nož)". Pärast seda tegutseb rünnatu vastavalt "langenu" reeglitele.
2) Puudutus pehme noaimitatsiooniga (lubatud vaid siis, kui korraldajad on seda spetsiifiliselt välja öelnud) ja häälteavitamine. Ründaja läheneb vastasele, puudutab teda õlga/kaela/kehasse noaimitatsiooniga ning ütleb "knife kill" või "нож (nož)". Pärast seda tegutseb rünnatu vastavalt "langenu" reeglitele.
 
Sisselaskmise ala
Sisselaskmise ala määravad mängu korraldajad:
- ala markeeritakse lindiga;
- korraldajad määravad laskesuuna;
- väljalaskekiiruse mõõtmised toimuvad ainult selles alas;
- ARi töö kontrollimine, kui ARil on küljes salv ning aku, on lubatud ainult sellises alas;
- eemaldudes sisselaskmise alast kontrolli, et salv oleks eemaldatud ning mehhanismi ei oleks jäänud ühtegi kuuli - tee tühilaske üles mitte väiksema kui 30-kraadise nurga all.
 
Stopp mäng
Seda rakendatakse, kui on tekkinud ohtlik olukord, mis võib viia trauma, õnnetuse või materiaalse kahjuni.
"Stopp mäng" on vaja edastada järgmistel juhtudel:
- põleng polügoonil;
- mängu alale on sattunud kõrvalised isikud, kellel ei ole kaitsevahendeid, ka tehnika, mis ei ei ole mänguga seotud;
- juhul, kui mängul osaleja on saanud trauma;
- mängija(te) rasked korrarikkumised, mis võivad viia traumani.
 
Sellistel juhtudel peab mängija kõvasti ja selgelt karjuma "Stopp mäng!". Kui kuulsid seda signaali, oled kohustatud seda samamoodi edastama, tehes seda võimalusel ka raadio teel.
 
Surnuaiad või surnutsoonid
Alad, mis on eraldatud mängus "langenud" mängijate jaoks.
- Surnuaias viibimise aeg on välja toodud mängu reeglistikus.
- Surnuaed tähistatakse markeerimislindiga (lindi värv võib olla erinev) ning tihtipeale asub see mängualast väljaspool.
- Surnuaedade koguse ning nende kuulumise mängijate osapooltele panevad paika korraldajad.
- Laskmine sunuaias või selle vahetus läheduses on rangelt keelatud.
- Kaitseprillide või maski eemaldamine surnuaias on keelatud mänguala läheduse tõttu.
 
Laager
Mängu korraldajate eraldatud koht, kuhu mängijad saavad suurte mängude ajal panna oma autod, telgid, teha lõket jne. Korraldajad on laagris ka ise tihti kohal. Laager on reeglina ohutu tsoon, kus võib käia ilma kaitseprillideta ning kus laskmine on kategooriliselt keelatud.
 
Parkla
Parkla on korraldajate eraldatud koht, kuhu mängijad saavad parkida oma sõiduvahendid. Parklas võib kohal olla ka mõni korraldaja. Parkla on reeglina ohutu tsoon, kus võib käia ilma kaitseprillideta ning kus laskmine on kategooriliselt keelatud.
 
Osapoole komandör
Korraldaja määratud isik, kelle ülesandeks on ühe mängijate osapoole juhtimine. Komandöri käskude täitmine on mängijatele kohustuslik. Käsu mittetäitmisel määrab korraldaja karistuse, näiteks eemaldab mängija surnuaeda või isegi mängult.

« Last Edit: August 22, 2012, 12:42:07 by Paganarh »

Offline Bjorn

 • Administraator
 • Tavakasutaja
 • *****
 • Posts: 1467
  • View Profile
  • Airsoft foorum
Re: Mängude reeglid! Eesti ja Vene erinevused
« Reply #5 on: August 22, 2012, 09:22:24 »
No igatahes suur töö tehtud. Nüüd peaks olema asi selge ning tulevikus mängudel vähem probleeme.

Kuna oled kogu info läbi töötanud, siis ehk tood laiskadele ja muidu kiiret infot otsivatele kodanikele välja põhilised ja tähtsad erinevused?

Offline Paganarh

 • Tavakasutaja
 • Posts: 87
  • View Profile
Re: Mängude reeglid! Eesti ja Vene erinevused
« Reply #6 on: August 22, 2012, 12:52:03 »
vast ühed tähtsamad erisused on:

- 131-150m/s väljalaske kiiruse puhul on lasukeeld 20m (mitte 15) ning kuni 190m/s on 30m (leidsin ja paradnasin typo, postituse ajal oli seal 40)
- väga rõhutatakse suure korraliku punase lapi või isegi reflektorvesti kandmist
- kui surnud siis tuleb salv alt ära kuni elluärkamiseni
- niisama pauguti, kui sellel pole küljes BB'sid, on lihtsalt pauguti- kui pihta ei saanud, ei ole surnud (välja arvatud juhul kui ruum kuhu granaat lendas on väiskem kui 25 ruutmeetrit.
- Achtungid on keelatud. lubatud ainult corsair mudel. siseruumides ei kasuta granaati mis on karmim kui 1 corsair. välitingimustes võib kasutada max neljast kimpu
- tossukateks ainult tehasetoode lubatud. oma mikstuurid keelatud
- igal mängijal kaasas max 5 granaati


need on sellised asjad mis kõige rohkem vast silma jäid ja mille vastu eksides võib pahandust tekkida. reeglite rikkumise eest võib saada igast karistusi kaela ning need ei ole niisama suusoojaks, näiteks alko tarbimise eest said kolm mängijat Stalkeril banni

Offline W_Treier

 • Tavakasutaja
 • Posts: 10
  • View Profile
Re: Mängude reeglid! Eesti ja Vene erinevused
« Reply #7 on: November 22, 2012, 14:51:48 »
2.2 Alaealiste osalemine airsofti mängudel
- Alaealistel isikutel on airsofti mängudel osalemise võimalused piiratud:
- alla 16-aastased isikud võivad mängudel osaleda vaid koos oma vanemaga või ametliku hooldajaga, kui mängu kuulutuses ei ole märgitud teisiti;
- 16-17-aastased isikud võivad airsofti mängudel osaleda vaid oma vanema või ametliku hooldaja kirjaliku nõusolekuga, mis on allkirjastatud korraldaja juuresolukul või on saadetud korraldaja meilile digiallkirjastatult.


See reegel küll ei meeldi.
Kui alla 17 aastane oskab normaalselt mängida ja väga tahab , siis võiks ju ta mängu võtta.
Ise teab mida teeb , ja kui haiget saab , siis enda süü.
ps. Lihtsalt minu arvamus , mitte et ma vinguks reeglite kallal.
 ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Edu kõigile alla 18 aastastele lahinguväljal!!!

Offline Silver

 • Tavakasutaja
 • Posts: 40
 • Shoot first, ask later
  • View Profile
Re: Mängude reeglid! Eesti ja Vene erinevused
« Reply #8 on: November 22, 2012, 15:35:59 »
Asi pole vast mitte selles, et keegi ei tahaks alaealisi mängudele lasta, vaid pigem seadustes kinni. Asi nimelt selles, et kui vanemat või hooldajat kaasa pole, on mängukorraldaja vastutav selle isiku eest.

Offline insener

 • Tavakasutaja
 • Posts: 73
 • Stay low, go fast
  • View Profile
Re: Mängude reeglid! Eesti ja Vene erinevused
« Reply #9 on: November 26, 2012, 23:04:10 »
alla 16-aastased isikud võivad mängudel osaleda vaid koos oma vanemaga või ametliku hooldajaga, kui mängu kuulutuses ei ole märgitud teisiti;

Kas siis isa või ema peavad kaasa olema voi kaasa mängima? 

Nt: kui isa on fotograaf aga isa mängin lahingus . 

kas nii sobiks?

Offline Bjorn

 • Administraator
 • Tavakasutaja
 • *****
 • Posts: 1467
  • View Profile
  • Airsoft foorum
Re: Mängude reeglid! Eesti ja Vene erinevused
« Reply #10 on: November 27, 2012, 10:11:14 »
Selle sõnastuse kohapealt küll. Peab ära märkima, et need reeglid kehtivad küll jah vaid Airsoftgames.ee poolt korraldatavatel vene seltskonna üritustel.


Offline Paganarh

 • Tavakasutaja
 • Posts: 87
  • View Profile
Re: Mängude reeglid! Eesti ja Vene erinevused
« Reply #11 on: December 09, 2012, 11:30:38 »
nagu juba ära märgiti ei ole asi selles, et korraldajad vihkaksid kõiki kes 17 ja alla selle, vaid Eesti seadusandluse järgi kuulub see vanusegrupp veel alaealiste alla, mistõttu kehtivad teile teised reeglid. kui alaealine viga saab, hakatakse korraldajaid pinnima. kuid kui saab viga alaealine kes on lähisugulase vastutusel, ei jää organiseerijad süüdi.
praegu kõik organiseerijad riskivad, kes lubavad alla 18 inimesi mängule ilma vanemate loata või ametliku hooldajata. nii lihtsalt on, ärge võtke seda isiklikult

Kas siis isa või ema peavad kaasa olema voi kaasa mängima? 
ei pea. "ametlik hooldaja" võib olla ükstaskõik kes 18+ isik, kes on endale võtnud kohustuse olla alla 18 isiku eest vastutav tolleks ajaperioodiks. niiet see võib olla ka sõber, võitluskaaslane jnejne. seni kuni nad on nõus olla vastutavad isikud.

airsoftgames.ee suurtel mängudel on ikka alaealisi näha pahatihti, niiet mängudel käimine ei ole võimatu :)


PS. neid reegleid ei kasuta mitte ainult airsofgames.ee vaid ka näiteks mitmed airsoft-larp üritused mida organiseerin. lihtsalt sellepärast, et "eesti" reeglid on päris kehvakesed ja halvasti sõnastatud. need reeglid on juba täitsa solid ja kannatavad vett :)

« Last Edit: December 09, 2012, 11:32:38 by Paganarh »

Offline undo

 • Tavakasutaja
 • Posts: 31
  • View Profile
Re: Mängude reeglid! Eesti ja Vene erinevused
« Reply #12 on: December 30, 2013, 11:46:18 »
Kas eesti klubidel on "väike ruum" granaadi seisukohalt ka mingite mõõtmetega ära defineeritud?

Offline Bjorn

 • Administraator
 • Tavakasutaja
 • *****
 • Posts: 1467
  • View Profile
  • Airsoft foorum
Re: Mängude reeglid! Eesti ja Vene erinevused
« Reply #13 on: March 27, 2014, 11:24:32 »
Undo - üldiselt räägitakse 5m raadiusest. Osadel mängudel on ette tulnud ka 3m raadiust, aga seda harva.

Paganarh - lugesin praegu uuesti üle vene reeglid. Meil on siin praegu tõlge, kus on kirjas, et pimetuli ei ole SOOVITAV ükskõik mis kiirusega relvast, KUID see EI ole keelatud relvadest alla 120m/s.
Kas saad palun vene reeglitele pilgu peale heita ning üle kontrollida kuidas viimane seis on. Mu enda vene keele oskus jääb vajak detailides.

Mulle nagu olesk meelde jäänud, et ka vene mängudel on pimetuli 100% keelatud. Vaja üle täpsustada.

Offline Paganarh

 • Tavakasutaja
 • Posts: 87
  • View Profile
Re: Mängude reeglid! Eesti ja Vene erinevused
« Reply #14 on: March 27, 2014, 12:57:59 »
sain, kontrollin. seal tekkis ka poleemika kui ma õigesti mäletan. uurin välja ja panen kirja